Geestelike Toewyding en Diens

Geestelike Oorlogvoering

Kenmerke van 'n Gemeente

Die Vrou in die Gemeente

Doen jy God se Wil?

Die Rol van Gebed

Die Barmhartige Samaritaan

Die Christen as ʼn Tempel van die Heilige Gees

Israel, die Wet en die Olyfboom

Die Aard en Beloning van 'n Ware Geloof

Daar is 'n Stryd om te Stry

Die Stryd van die Ware Kerk

Die Koringkorrel Moet Sterf

Is Jy 'n Lewende Brief van God?

Die Gemeente van God

Stryd Teen die Bose

Die Pad van die Here

Die Samestelling van Gemeentes

Die Verband Tussen die Wet en Genade

Gelykvormigheid aan die Beeld van Christus

'n Wenresep vir die Lewe

Geloofswerk op 'n Sendingstasie

Sterfbed-ondervindings

Vrees Kan Net Deur Geloof Oorwin Word

God se Koninkryk

Reaksies in Tye van Benoudheid

Volhard in die Geloof

Die Mens se Nood is God se Geleentheid

Die Belangrikheid van Gebed

Uitdagings aan Evangeliese Christene

Geestelike Erfenis van die Waldensers

Ware en Valse Volgelinge van Jesus

Ons Kan nie Onder die Wet én die Genade Wees nie!

n Storm op die See

Voorregte en Verpligtinge van Christus se Bruid

Waaksaamheid te Midde van Groot Geestelike Verval

Briewe uit die Hemel

Drie Stappe na Hoër Hoogtes

God se Volk in die Nuwe Testament

Kitsbekerings en 'n Gebrek aan Heiligmaking

Die Kinders van God en die Kinders van die Duiwel

Verootmoediging, Herlewing en Angus Buchan

God se Gebooie in die Nuwe Testament

Opdragte en Beloftes aan Christus se Dissipels

Volkomenheid: Liggaam, Siel en Gees

Die Laaste Twaalf Uitsprake van die Bybel

Die Vereistes en Kenmerke van Dissipelskap

Keurstene uit die Skatkamer van die Woord

Toets die Geeste

Twyfel, Geloofstoetse en Aanvalle deur die Vyand

Eise van die Eindtydse Stryd

Struikelblokke op die Weg na Heiligmaking

Saligsprekinge in die Bybel

Saligsprekinge in die Bergpredikasie

Verdere Saligsprekinge deur Christus

Godsdienstige Diversiteit in Taiwan

Die Einde van ons Aardse Wedloop

Matthéüs se Boodskap aan Israel

Lukas se Boodskap aan Alle Volke

Skadubeeld en Werklikheid: Die Joodse Feeste en Hulle Vervulling in Christus

Die Aardse Bruid en haar Hemelse Bruidegom

'n Herhaling van Noag en Lot se Tyd

Twyfel oor Geloofsake

Bedieninge van die Heilige Gees

Regverdigmaking en Heiligmaking

Op Pad na die Land van Belofte

Die Vervulling van Petrus se Roeping

Uiterste Geestelike Polarisasie

ʼn Boom Wat Baie Vrugte Dra

Keuses Wat Elkeen in sy Lewe Moet Maak

Geloof en Bekering

Wees Waaksaam!

Hoe Moet ons Gereed Maak vir Christus se Wederkoms?

Waarskuwings deur Christus aan sy Kerk

Waarom Verkry so Min Mense die Belofte van Vervulling met die Heilige Gees?

Toerusting met Krag uit die Hoogte

Heiligmaking te Midde van die Verval van die Laaste Dae

Die Oproep tot Gereedheid vir Christus se Koms

Heilig aan die Here

Tienvoudige Rol van die Christenman

Hoe is Mense in Ou-Testamentiese Tye Gered?