Geestelike Dwalings

Waak Teen Satan se Vervalsings

Koninkryksteologie

Godsdienstige Dwalinge

Lagherlewing Steeds aan die Gang

Ernstige Misleiding deur TB Joshua

Koninkryksteologie Lei Tot Valse Herlewings

Opkoms van 'n Valse Jesus

Die Bedreiging van Islam

Eeue-oue Labirinte Maak 'n Herverskyning

Korrespondensie oor die pous

John Hagee se Foutiewe Aanames

Evangeliese Leiers Verloën Christus

Teologie en Doelwitte van die Misleide Kerk

Wilkinson se Droom Verander in 'n Nagmerrie

Koninkryksteologie en sy Menslike Heerskappy

Die Gnostiese ‘Evangelie' van Judas

Da Vinci-kode is ‘n Berekende Aanval op die Bybelse Christendom

Ernstige Misleiding deur Val in die Gees

Islam se Opmars na Wêreldheerskappy

Dean Sherman Verkondig ook Koninkryksteologie

Eindtydse Misleiding in die Opkomende Kerk

Teologie van die Sewendedag-Adventiste

Die Rol van Tekens en Wonders

Charles Darwin: Die Duiwel se Prediker of ‘n Vrygemaakte Afvallige?

Baie Gelowiges in SA ry Saam op die Koninkrykswa

Geestelike Misleiding, Herlewing en Angus Buchan

Nie Nou ‘n Koninkryk Nie

Ope Brief aan C. Peter Wagner van die NAR

Die Joodse Sabbat en die Christelike Sondag

Dr. Abel Pienaar se Onbybelse Sienings

Die Postmoderne Dekonstruksie van Bybelse Waarhede

Die Kruisiging en Opstanding van Jesus, sy Name, die Doel van die Tora en die Sabbat

Geestelike Fondamente Word Omgegooi

Die Grys Gebied van Misleiding tussen Twee Koninkryke

Politieke Stelsels in ʼn Verdorwe Wêreld