Saabuv Pimeduse Tund

Sisukord

1. Ausse Läinud Kristus

2. Koguduse Ajastu

3. Üles Võetud!

4. Antikristus

5. Baabüloni Taaselustumine

6. Iisrael Vaevaajal

7. Sõjad, Taudid ja Looduskatastroofid

8. Messia Kuningriik ja Uus Loodu

9. See on Lõpetatud!

10. Piibli Strateegia Vaimulikuks Ellujäämiseks