5. peatükk

Baabüloni taaselustumine

Paganliku keskuse ülesehitamine

Eufrati jõe kallastel paikneva kunagise kuulsa metropoli Baabüloni ülesehitamine on otseselt seotud vaevaajaga. Olles muinasmaailma paganliku religiooni sünnikohaks, peab see linn jälle esile kerkima ülemaailmse valeusundi keskusena. Baabülon on Iraagi territooriumil ja 1978.a. alustati selle taastamist. Esimese etapi lõppu linna ülesehitamisel tähistati suure pidulikkusega 22. septembrist - 22. oktoobrini 1987.a. Nüüd on see muutunud iga-aastaseks tähtpäevaks ning meedias tutvustatakse seda rahvusvahelise kultuurifestivalina.

Vanalinna taastamistööde esimeses faasis ehitati üles ka kuningas Nebukadnetsari lõunapalee. Selles palees on kuulus troonisaal, kus kuningas Belsassari viimasel ööl ilmus seinale kirjutis. Taastatud ehituste hulgas on veel Istari templi värav. Linna ümbruskonda on püstitatud hotelle ja muid turismiga seotud ehitusi.

Kaasaja Baabülonis toimuvate sündmuste õigeks mõistmiseks tuleb neid vaadelda seoses selle linna päritoluga ja jumalavastaste traditsioonidega, mis seda linna juba iidsetest aegadest iseloomustavad. 1Mo 10:8-10 põhjal rajas Nimrod endale Babüloonias kuningriigi, mis sai võimsaks paganliku religiooni keskuseks, kust ebajumalateenimine levis kõikjale maailma.

Olles inimrassi enesepiisavuse väljendajaks, astus Nimrod kindlalt Jumala vastu välja. Ta ei seadnud end mitte ainult kuningaks, vaid tegi ennast ka jumalaks. Kuna ta ehitades Sinearimaal (üks Babüloonia vanimaid nimesid) kindlustatud linnu, austati teda kui kindluste jumalat. Teda nimetati vabastajaks ja kroonikandjaks ning teda peeti inimeseks saanud päikesejumalaks, kes annab elu ja valgust. Tema järel jumalikustasid ennast kõik Babüloonia ja Assüüria kuningad. Maailmariikide valitsejad, eriti Rooma imperaatorid, imiteerisid seda traditsiooni. See paganlik traditsioon taaselustub suurel vaevaajal, kui antikristus kuulutab ennast jumalaks ja nõuab, et kõik inimesed teda kummardaksid.

Ebajumalateenimise vorm

Oma varasest eksisteerimisest peale on Baabülon olnud Jumala vastu tegutsevate jõudude keskuseks ja sümboliks. See traditsioon kajastub ka nimes Baabülon, mis tähendab “värav jumalate juurde”. Pärast seda, kui Jumal segas ära keeled, seostatakse Baabüloni nime ka segaduse ja korratusega. Värav jumalate juurde koosnes templitornist (zigguratist), kuhu preestrid läksid jumalatega kohtuma. Torni tippu pääses spiraaltreppi mööda, mis jooksis ümber torni. Seal üleval preestrid mediteerisid, et saada üheks kosmiliste jõududega. Seal tehti ka tähelepanekuid horoskoopide koostamiseks.

Suur Baabüloni torn oli osa ehitiste kompleksist, mida tunti Marduki templina. See koosnes kaheksast osast, mis olid üksteise peale ehitatud. Templi tipus oli väiksem tempel luksuslike diivanite ja kuldlauaga. Marduk oli Babüloonia linnajumal. Babüloonia panteoni peajumalana omistati talle ka tiitel “taeva ja maa kuningas”. Jumal on kaldea keeles bel. Sel põhjusel nimetatakse Marduki teistes keeltes ka Beliks või Baaliks (Jr 50:2, Js 46:1) ja siit ka nimi Baali või Beli torn.

Baali tiitlit, mis üldiselt tähendab jumalat, isandat, kaitsjat või omanikku kasutati erinevate jumalate puhul, kelle täpsemaks iseloomustamiseks lisati veel teine nimi, näiteks Baal-Peor (Peori mäe jumal), jne. Marduk oli Baabüloni Baal. Tähtsaimaks jumalannaks oli Istar e Astarte. Mitmuses viitab see sõna paganrahvaste jumalannadele üldises tähenduses. Selliselt on seda kasutatud näiteks Km 10:6.

Istaril oli Babüloonia ja Assüüria religioonis oluline koht. Sellele jumalannale ehitati kõigis linnades templeid ja vabaõhu kultusepaiku. Teda tuntakse ka taevakuningannana (Jr 7:18, 44:19) ning ta on kuujumal Sini tütar. Tema sümboliteks on poolkuu, hommikutäht (või sõjatäht) ja õhtutäht (kirgliku armastuse täht). Olles ema-jumalannaks väljendas ta kurbust ja kaastunnet oma maa peal olevate laste kannatuste suhtes ja seda eriti siis, kui nad olid haiged või kui neid tabasid loodusõnnetused. Tema nimel toimetati tervendavaid rituaale.

Ta oli ka viljakuse ja armastuse jumalanna. Teda iseloomustas taltsutamatu iharus, nii et tema templid ja paigad, kus teda kummardati, muutusid kõlvatu elu keskusteks. Istari teeniti ja austati prostitutsiooniga. Assüürlastele oli Istar ka sõjajumalannaks. Ta oli niivõrd kardetav, et vastase armeed värisesid, kui assüürlased talle ülistust laulsid.

Baabüloni taastatud osas on üles ehitatud ka Istari värav, mille kaudu inimesed võivad minna kuninga troonisaali. Kui taastatakse Istari kultus, ootavad seda piirkonda kasvav ebajumalateenimine, amoraalsus ja vallutussõjad.

Babüloonia mütoloogia kohaselt mõrvas Istar oma armukese Tammuzi - kevade jumala. Selle teo järel haaras teda süütunne. Ta laskus all-maailma, leidis Tammuzi ja äratas ta ellu. Tammuz on seega surma ja ülestõusmise sümbol. Tammuzist tulenevat T-kujulist märki kasutati paganlikus maailmas riiete ja ehituste kaunistamisel. Mütoloogilistes jutustustes kujutatakse Tammuzi mõnikord Semiramise e. taevakuninganna pojana. Roomakatoliku käsitlus Madonnast lapsega on selgelt üle võetud Babüloonia traditsioonist. Maarja jumalikustamine 381.a. tõi tegelikult kaasa “kristliku” taevakuninganna lapsega.

Veel üks tähtis jumal Assüüria-Babüloonia panteonis on päikesejumal Samash. Tema põlgas pimedust ja kurjust ning teda peetakse heade seaduste andjaks. Tema oli Babüloonia nõidade juht. Päikese kummardamine levis paljudesse kultuuridesse ja seda harrastatakse ka veel tänapäeval. Päikesejumala sümbolit kasutatakse mormooni kirikus ja roomakatoliku paavsti võrreldakse sageli päikesega. Ka New Age-liikumises on tavaliseks sümboliks päike koos kiirtega.

Baabüloni langus

Prohveteeringud, mis räägivad Baabüloni langusest, on nii selged ja absoluutsed, et Assüüria ja Babüloonia kogu ajaloo ulatuses pole võimalik leida perioodi, kus need oleksid ammendavalt täitunud. Vaatleme järgmisi sõnumeid:

“Ja Paabel, kuningriikide ehe, kaldealaste kõrk toredus, saab Soodoma ja Gomorra sarnaseks, mille Jumal segi paiskas! Seda ei asustata enam iialgi ega elata seal põlvest põlve; ei löö sinna araablane telki üles ega puhka seal karjased karja” (Js 13:19-20).

Jeremija kirjeldab Baabüloni hävitamist järgmiste sõnadega: “Ja sinust ei võeta nurgakivi ega kivi alusmüüri jaoks, vaid sa jääd igavesti hävitatuks, ütleb Jehoova” (Jr 51:26).

Dr. J. A. Seiss ütles juba 1865. a. oma “Kirjades Ilmutusraamatu kohta”, et Baabülon peab saama uuesti üles ehitatud, nii et Issand võiks selle lõpuks Soodoma ja Gomorra taoliselt täielikult hävitada, mille järel seda enam kunagi ei asustata. See on selgelt lõpuaja sündmus, mis Js 13:6 põhjal toimub Issanda päeval ja langeb võib-olla kokku Harmagedooni lahinguga suure viletsusaja lõpus. Clarence Larkin näitas oma kuulsas raamatus Dispensational Truth, et Baabüloni pole iialgi täielikult hävitatud ega inimtühjaks tehtud. Jeremija prohveteering, et peale lõplikku hävingut ei kasutata Baabüloni varemetest enam ühtegi kivi, peab alles täituma. Tegelikult on mitmete linnade ehitamisel kasutatud Baabüloni varemetest pärit kive. Enne kui 1978. a algas Baabüloni taastamine, viisid iraaklased sealt minema tuhandeid telliseid teiste ehituste tarbeks. Ametliku ülesehitusprogrammi käigus on iidse Baabüloni kohale kerkinud mitmeid imposantseid ehitisi. See näitab omakorda, et Piibli ennustus selle linna suurest langemisest on alles ees.

Kaks Baabüloni

Ilmutusraamatu 17. ja 18. peatükis mainib Johannes kahte Baabüloni, mis tõusevad vahetult enne Kristuse tulekut tähtsale kohale. Üks neist on müstiline Baabülon, mis viitab saatanlikule ideoloogiale ehk ebajumalateenimisele; teine on kaubanduslik keskus, mille juurde kuulub maailmalik lõbu ja kõlvatu elustiil. Need mõlemad peatükid Ilmutusraamatus eeldavad, et Baabülon ehitatakse jälle üles kui iidse Babüloonia ilming lõpuajas ja kui Babüloonia maailmareligiooni sobiv keskus.

Üks Baabülon on saladuslik “Suur Baabülon, ilmamaa hoorade ja jälkuste ema” (Ilm 17:5). Kuna Baabüloni linn on paganlike usundite sünnipaik, on seda lõpuaja ebapiibellikku religioonide ühendust tabavalt kirjeldatud kui saladuslikku Baabüloni. See on vastuolus Piibli kristlusega. Juba praegu on moodustumas oikumeeniline ühendus, mida Ilm 17:5 nimetatakse “hoorade emaks”. See, mis veel mõned aastakümned tagasi tundus võimatuna, s.o oikumeenilised sidemed erinevate religioonide vahel, on korraga muutunud tavaliseks asjaks.

Eri uskusid ühendavate liikumiste, nagu Maailma Religiooni- ja Rahukonverents, tegevus suurendab võimalust, et Maailma Kirikute Nõukogu (esindab ärataganenud protestantismi) sõlmib lepingu roomakatoliku kirikuga ja idamaa religioonidega, moodustades maailma religioonide liidu. Maailma Religioonide Parlament, mis 1993.a. Chicagos loodi, võib kujuneda superstruktuuriks, kust kerkib esile universaalne religioosne juht.

Traditsiooniline usuvabadus Lääne ühiskonnas, kus ainult kristlus oli ametlikult tunnustatud, on praegu andmas teed religioonide võrdsuse ajastule. See tähendab, et kõiki usundeid käsitletakse võrdset tähtsust ja positsiooni omavatena ning eitatakse kristluse unikaalsust (Jh 14:6). Universaalsust taotlev lööklause, et kõikides usundites kummardatakse tegelikult sama jumalat, sillutab teed veelgi tihedamateks sidemeteks eri religioonide vahel. Niisuguse liikumise lõppeesmärgiks on religioonide ühendus.

Lähiaja ühendatud maailmareligioon tähendab Babüloonia usundi taaselustamist, mida iseloomustavad järgmised jooned:

·       Maailma liidri jumalikustamine, nii nagu seda tehti vana-aja Nimrodi puhul. Ta valitseb tihedas koostöös usuliste juhtidega.

·       Preesterliku hierarhia rajamine pühade meeste hulgas, kellest mõned saavutavad kõrgeima tarkuse taseme.

·       Päikesejumala kummardamine.

·       Taevakuninganna ja tema poja austamine (Madonna lapsega).

·       Mitmete baalide austamine panteonis (ebajumalateenimine ja satanism).

·       Mediteerimine ja teised holistliku tervendamise müstilised meetodid ning kosmilise teadvuse kujundamine.

·       Maagia, ennustamine ja astroloogia, mida saadab ulatuslik okultistlike sümbolite ja märkide kasutamine.

Babüloonia reformide tulemusena lisatakse Jumala kontseptsioonile feministlik külg. New Age-liikumise autorid mainivad Emakest Maad, kelle vaimulik kohalolek olevat tajutav iga lapse sündimisel. Lisaks oma füüsilisele ihule saavat laps ka astraalihu, mis teeb ta kosmilise ühiskonna liikmeks taevaliku jumaluse e Emakese Maa hoolitseva kontrolli all. Teda nimetatakse ka Meie Leediks.

See feministlik printsiip jumalikkuses on esinenud mitmete rahvaste juures erinevate nimetuste all: Isis, Veenus, Istar ja neitsi Maarja. Isis on Egiptuse looduse kuninganna; Veenus on armastuse jumalanna rooma mütoloogias; Istar on endine vägev Babüloonia taevakuninganna, kelle pühamut taastatakse selle iidsel kujul ja jumalikustatud Maarja on kristlik versioon inimkonna ühisest emast.

Suure vaevaaja sünkretistlikku religiooni sümboliseerib naine, kes ratsutab metsalise seljas (Ilm 17:3). See viitab abielule religiooni ja poliitika vahel. Antikristuse pruut on langenud maailmakirik. Tema nimi on saladuslik Baabülon, hoorade ema.

Ilmutusraamatu 17:9-10 ja 18. peatüki põhjal valitses see usust taganenud naine minevikus maailmariikide juhtide üle paganliku religioosse süsteemi abil. Tema mõju ei tohi alahinnata, sest tema võime inimkonda petta on tohutu. Vaevaajal ahvatleb ta oma miljoneid järgijaid liituma antikristusega kui kogu maailma messiaga ja võtma vastu tema numbri. Sk 5:5-11 järgi viiakse tema peakorter üle Sinearimaale, s.o. Babülooniasse. Suure vaevaaja keskel muutub tema osa religioosse liidrina ülearuseks. Antikristus kuulutab end ise jumalaks ja nõuab, et ainult teda kummardataks. Ärataganenud kirik jäetakse siis maha ja hävitatakse:

“Ja need kümme sarve, mis sa nägid ja metsaline, need vihkavad hoora ja teevad tema puupaljaks ja alasti ja söövad tema liha ja põletavad ta ära” (Ilm 17:16).

Pärast kolm ja pool aastat kestnud liitu annab antikristus käsu oma “naise” hävitamiseks. See on saladusliku Baabüloni lõpp, kes valitses maailma kuningate üle. Ainult need langenud maailmakiriku liikmed, kes temast loobuvad ja hakkavad kummardama metsalist ning võtavad vastu tema numbri, pääsevad selleks korraks hoorade ema saatusest. Kolme ja poole aasta pärast, siis kui Kristus tagasi tuleb, ootab neid aga ees igavene hukatus..

Rahvusvaheline keskus

Majandusliku, poliitilise ja meelelahutusliku keskusena mängib taasülesehitatud Baabülon suurel vaevaajal tähtsat osa. Võib oodata rahvusvaheliste organisatsioonide tungi asetuda Baabüloni, kus lühikese ajaga viiakse lõpule suuri ehitusprojekte. Peagi muutub linn maailma erinevate kultuuride kosmopoliitiliseks ühtesulamispaigaks. Siin lahutati rahvad, kui nende keeled ära segati. Peagi tehakse katset neid taas ühendada samas paigas, kust nad 4500 aastat tagasi hajutati.

Iidse Babüloonia ajal toimus esimene registreeritud rahvaste kokkutulek Sineari tasandikel. Siis öeldi: “Tulege, ehitagem enestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas ja tehkem enestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma” (1Mo 11:4).

Kaasajal võib analoogne üleskutse kõlada järgnevalt: “Tegutsegem koos ja ehitagem enestele linn ida ja lääne vahele, mis oleks globaalse ühtsuse ja internatsionalismi sümboliks. Loogem enestele ühtne religioon ja arendagem oma vaimulikku potentsiaali, et jõuda suurema jumalikkuseni. Loogem ühtne finantssüsteem, üks valitsus ja klassideta ühiskond. Alles siis võime saavutada rahu ja elada planeedi kodanikena harmoonilises üksmeeles, olles lõhestamata rahvuslike gruppide isekatest vastandlikest huvidest.”

Moodsa Paabeli torni ideoloogia populaarsus kasvab maailmas kiiresti. Selle lõplik teostumine toimub väga ruttu. Sakarja ütleb, et naine nimega õelus viiakse Baabüloni kahe naise poolt, kellel on tuul tiibades. Temale ehitatakse koda Sinearimaale, mis on Babüloonia (Sk 5:9-11). Kus iganes uus-babüloonialik Maailma Religioonide Parlament ka luuakse, viiakse selle peakorter varsti Baabüloni üle!

Saatanlik lõbu ja korruptsioon

Suure vaevaaja lõpus ei tunne kurjus taastatud Baabüloni linnas mingeid piire. Ilmutusraamatu 18. peatükk räägib meile, et Baabüloni patud ulatuvad Soodoma ja Gomorra kombel taevani (Ilm 18:5). See on ohjeldamatu liiderlikkuse ja amoraalsuse paik (Ilm 18:7,9). Baabüloni saatanlikes lõbustustes on ka muusikal tähtis koht (Ilm 18:22).

Taastatud linna esimese osa sisseõnnistamist sept. - okt. 1987 tähistati rahvusvahelise muusikafestivaliga. On ilmne, et kaasaegne rockmuusika, mis juhib inimesi alkoholi, narkootikumide, seksuaalvägivalla, mässu, idamaiste usundite, maagia ja saatana kummardamise orjusesse, leiab endale koha uues Baabülonis. Pole siis ime, et Piibel kuulutab taoliste dekadentlike kunstivormide hävingut koos Baabüloniga. Nende muusikute lärmakad instrumendid jäävad vakka ja lauljate häält ei ole enam kuulda (Ilm 18:22).

Baabüloni häving

Baabüloni lõplik langus toimub suure vaevaaja lõpus (Ilm 14:8, 16:17-19; 18:2,10, 21). Loetletud kirjakohad näitavad selgelt, et linn ei lange ega mandu pika aja jooksul. Baabülon hävib ühe tunniga. See hukkub tules nagu Soodom ja Gomorra (Ilm 18:8-10,18; Js 13:19; Jr 50:40). Samal ajal on suur maavärisemine ja äike ning linn vajub tulejärve. Seda ei asustata ega ehitata enam iialgi üles (Ilm 16:17-19; 18:21). Tema põlemise suitsust tekivad tumedad pilved Sineari tasandike kohale, mida on näha laevadelt Pärsia lahes (Ilm 18:17-18). Meresõitjad ja kaupmehed nutavad linna ja selle rikkuse ning toreduse hävimise pärast.

Baabüloni kohal saab kord olema kraater, kust on veel näha mõningate ehitiste varemeid. Hävinud linna üle jääb püsima õudusttekitav atmosfäär ja kurjakuulutav vaikus. Millenniumi ajal ei soovi keegi jääda kauaks selle lähedusse (Js 13:19-20). See on kuningriigi ja ühiskonna saatus, mis tõstis mässu Jumala vastu ja põlgas Tema halastust.

Tulge välja Baabülonist!

Jumal käsib oma rahval Baabülonist lahkuda: “Minge välja temast, minu rahvas, et te ei saaks tema pattude osaliseks ja et teid  ei tabaks tema nuhtlused” (Ilm 18:4).

See käsk ei ole mõeldud ainult neile Jumala omadele, kes võivad suurel vaevaajal Baabülonis viibida, vaid ka neile, kes on Baabüloni-tüüpi kirikute liikmed. Ära lase end mõjutada ega eksiteele juhtida kirikute poolt, mis võtavad osa moodsa Paabeli torni ehitamisest. Nende kompromissid ja vaimulik pimedus võivad sind tõsiselt kahjustada. Märkamatult toimuva ajuloputusega võivad nad sind petta ja praegusel kriitilisel tunnil enne Jeesuse - tõelise koguduse Pea - tulekut eksiteele juhtida. Paljud inimesed on valeprohvetite ohvrid!

Baabüloni linn, selle poliitilised ja majanduslikud struktuurid ning ebamoraalne elustiil, kuid samuti ka saladuslik religioosne Baabülon on kõik Jumala rahva suure vaenlase hästiplaneeritud püünised. Neile, kes tahavad ainsale tõelisele Jumalale ja Tema Pojale Jeesusele Kristusele ustavaks jääda, ei ole taolised unitaarsed struktuurid, jumalatud eluviisid ega petlikud ideoloogiad lubatud.

Baabüloni saatus on otsustatud ja tema päevad on ära loetud! Hoia temast eemale!

“Lahkuge, lahkuge, minge sealt ära, ärge puudutage roojast; minge ära selle keskelt, puhastage endid, Jehoova riistade kandjad” (Js 52:11).