Saabuv Pimeduse Tund

(The Coming Hour of Darkness)

Prof. Johan Malan

 

Published in Estonia in 1996 by Pastor Stanislav Sirel of Rakvere

 

Maailm läheneb oma ajaloo kõige pimedamale tunnile! Jeesus rääkis sellest ajast kui suurest viletsusest, “mille sarnast ei ole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tulegi” (Mt 24:21).

Pärast antikristuse ilmumist kehtestatakse Babüloonia-tüüpi uus maailmakoraldus. Kogu maailma ulatuses tegutsevale valeprohvetile ja tema religioonide liidule antakse suur võim. Vaimuliku pettuse tagajärjel hakatakse terves maailmas saatanat ja antikristust kummardama: “Ja kogu ilmamaa imetles jälgides metsalist ja nad kummardasid lohet, et ta metsalisele oli andnud selle võimu ja nad kummardasid metsalist” (Ilm 13:3-4).

Kui uue maailmakorralduse näiline rahu ja ühtsus on oma eesmärgi kavala poliitilise ja religioosse vandenõuna täitnud ning kontroll inimeste üle on saavutatud, muutub see korraga kõigi aegade kõige julmemaks sõjaliseks diktatuuriks.

Selles raamatus võid lugeda saatanliku terrorivalitsuse iseloomust ja tagajärgedest, mis algab säravate silmakirjalike rahuüritustega. Raamatus näidatakse ka, kuidas võid sellest pääseda. Neile, keda ei ole väärt arvatud vaevaajast pääsema, on esitatud piibellik strateegia selle vaimulikuks üleelamiseks.

 

Sisukord

Sissejuhatus

1. Ausse läinud Kristus

2. Koguduse ajastu

3. Üles võetud!

4. Antikristus

5. Baabüloni taaselustumine

6. Iisrael vaevaajal

7. Sõjad, taudid ja looduskatastroofid

8. Messia kuningriik ja uus loodu

9. See on lõpetatud!

10. Piibli strateegia vaimulikuks ellujäämiseks


Sissejuhatus

Ilmutusraamat sisaldab mitmeid tõsiseid hoiatusi kõigile inimestele. Need, kes selle raamatu prohvetlikke hoiatusi ignoreerivad, satuvad suurde ohtu ning neid tabavad hirmsad karistused. Sõnumid on adresseeritud järgmistele gruppidele ja üksikisikutele:

·       Kristuse kogudust hoiatatakse ohtude eest, mis peituvad suure vaevaaja poole liikuvas kurjusest küllastunud maailmas. Usklikke manitsetakse olema valvel vaimuliku pettuse eest ja jääma ustavaks Issandale Jeesusele neis ahistavates olukordades: “...kes võidab ja otsani peab minu tegusid, sellele ma annan meelevalla paganate üle” (Ilm 2:26).

·       Leigeks muutunud ja langenud kirikuid (Ilm 2:22) hoiatatakse, et nad haaratakse liitu väär-religioonidega, mis tunnistavad  ja kummardavad universaalset valemessiat (Ilm 17:5), kes nad lõpuks hävitab (Ilm 17:16).

·       Maailma rahvaid hoiatatakse, et võlts-rahuvürst ühendab nad nn. uue maailmakorralduse süsteemi, mille keskus on Babüloonias. Selles ühenduses peab iga rahvas loobuma oma enesemääramise õigusest (Ilm 13:3). Neid rõhutakse poliitiliselt ülemaailmse valitsuse poolt (Ilm 13:7), neid sunnitakse teenima ebajumalaid valeprohveti juhtimise all (Ilm 13:15) ja nende suhtes rakendatakse rahata arveldussüsteemi survemeetmeid (Ilm 13:16-18). Neid vaevatakse ka sõdades ja enneolematutes looduskatastroofides ning hädades.

·       Iisraeli rahvast on ammu hoiatatud lõpuaja valemessia eest (Tn 9:27, 11:31; Mt 24:15; Jh 5:43), keda Ilm 13:1 nimetab metsaliseks. Välja arvatud väike grupp tõelisele Messiale ustavaid, astub Iisraeli rahvas lepingusse valemessiaga, kes viib nad hukkumise äärele pärast seda, kui nad on aru saanud tema pettusest. Valemessia kolm ja pool aastat kestnud valitsemise järel tühistavad nad lepingu temaga ning põgenevad tema eest (Mt 24:15-22; Ilm 12:13-16).

·       Ka Messia järgijaid hoiatatakse vaevaaja eest. Neid manitsetakse end vaimulikult ette valmistama, et nad oleksid väärt põgenema saabuva pimeduse tunni eest (Lk 21:36). Enne Ilmutusraamatu esimese karistuspitseri avamist võetakse nad taevasse (Ilm 4:4, 5:9). Nii nagu Noa ja Loti ajal elanud usklikud, viiakse nad katastroofi eest ära, enne kui Jumala viha üle patuse maailma valatakse.

·       Neid, kes ei olnud ülesvõtmiseks valmis ja samuti ka neid, kes saavad päästetud antikristuse terrorivalitsuse ajal (Ilm 7:9-17), hoiatatakse, et nad peavad oma usu eest kõige kõrgemat hinda maksma (Ilm 6:9-11). Vaatamata füüsilistele kannatustele ja märtrisurmale, saavad nad pimeduse jõudude üle vaimuliku võidu (Ilm 12:11). Ilmutusraamatu viimane peatükk on kirjutatud neile julgustuseks.

·       Issanda Jeesuse sõnad annavad edasi prohvetliku hoiatuse kõigile inimestele: “Katsuge, et keegi teid ei eksita” (Mt 24:4). Aidaku see raamat sul end tuleviku vastu valmistada ja jääda ustavaks oma Päästekaljule!

 

University of the North                                                                                               

J.S. Malan

Pietersburg

South Africa