Christologie, Godsbegrip en Skrifgesag

Belangrike Leer oor Jesus se Godheid

Wie is Jesus?

Die Messias in Jesaja 61

Die Liefde van God

Die Woord van God

Die Here Jesus en die Skrifte

Valse Voorstellings van Jesus 

Godsbegrip in die Bybel en in die Koran

Die Godheid van Jesus

Die Kruisiging van Christus op Goeie Vrydag

Christelike Fundamentalisme

Bruilof van die Lam

Jesus Christus in Bybelse Profesieë

Jesus Christus: Die Middelpunt van ons Bestaan

Soendood van die Lam van God

Hoedanighede Waarin die Here Jesus Gaan Verskyn

Die Finale Openbaring van die Lam

Verval van die Ware Jesus af

Verborgenhede wat in die Nuwe Testament Geopenbaar is

Die Verborgenheid van Israel se Verharding en Eindtydse Redding

Verborgenhede oor Christus en sy Evangelie

Die Verborgenheid van die Eerste Opstanding

Verborgenheid van die Antichris en sy Medewerkers

Genade en Oordele: Christus as Verlosser en Regter

Groot Betekenis van die Kruisiging

Jesus Christus as die Alfa en die Oméga

Goddelike Agapé Liefde

Profesieë oor Jesus Christus