BYBELSTUDIEKURSUS

Ons bied aan u ‘n inleidende Bybelstudie van 22 hoofstukke aan, deur prof. Johan Malan. Die kursus word ook in Engels aangebied, en ook in Portugees.
Hierdie is ‘n sterk evangeliese Bybelstudie wat daarop gerig is om jong gelowiges se kennis oor die basiese leerstellings van die Bybel te verbreed en hulle toewyding aan die Here Jesus te verdiep, sodat hulle meer doeltreffende dissipels kan wees. Volwasse gelowiges sal ook groot baat daarby vind om die kursus deur te werk.

U Woord is `n Lig vir My Pad

Inleiding

1. Die Drie-enige God

2. Jesus Christus

3. Die Heilige Gees

4. Die Woord van God

5. Satan en sy Ryk

6. Sonde

7. Verlossing

8. Heiligmaking

9. Gebed

10. Dissipelskap

11. Die Gemeente

12. Israel

13. Geestelike Dwalings

14. Die Wet en Genade

15. Dispensasies in die Bybel

16. Die Hemel en die Hel

17. Tekens van die Tye

18. Die Wederkoms van Christus

19. Die Antichris

20. Die Regterstoel - Oordeel

21. Die Millennium

22. Beginsels van Toewyding