21. Die Millennium

Die Bybel leer duidelik 'n toekomstige, duisendjarige vrederyk van Christus wanneer Hy van die herstelde troon van Dawid af uit Jerusalem oor die wÍreld sal regeer. Hierdie komende dispensasie word die millennium genoem. In Openbaring 20:1-7 word die duisendjarige ryk ses keer genoem.

‘n Toekomstige koninkryk op aarde

Wanneer die Here Jesus na die aarde terugkom, kom Hy as Koning van die konings en sal ‘n regering vir die hele wÍreld instel (Op. 11:15). DaniŽl sÍ dat die Seun van die mens met sy koms soos ‘n rots sal wees wat die aardse koninkryke sal verbrysel en tot stof vermaal, en self in hulle plek sal regeer (Dan. 2:44-45). Sagaria sÍ dat Hy koning oor die hele wÍreld sal wees (Sag. 14:9). Dieselfde belofte oor sy koningskap op aarde is voor Jesus se geboorte aan Maria gemaak (Luk. 1:31-32). Die troon van Dawid is nie in die hemel nie, maar op aarde. Jesus regeer nie nou in ‘n geestelike sin op die troon van Dawid nie, want diť troon is sedert die Babiloniese ballingskap van Israel al vervalle en in onbruik. Christus sal hierdie troon in Jerusalem eers met sy wederkoms herstel en dan daarvandaan regeer (Hand. 15:16-17).

Die ouderlinge in die hemel (die verheerlikte kerk) weet dat hulle saam met die Here Jesus na die aarde sal terugkom en hier as konings in sy ryk sal heers (Op. 5:9-10; vgl. 2 Tim. 2:12). Die Openbaringsgebeure gaan met ‘n sterk proklamering van Christus se koningskap gepaard (Op. 12:10). Wanneer Jesus, wat tans as HoŽpriester by die Vader se troon vir ons intree, met sy wederkoms terugkom, sal Satan se mag en invloed op aarde verbreek en Christus se koninkryk ingestel word. Die duiwel sal dan nie meer die owerste en god van hierdie wÍreld wees, in wie se mag die huidige verdorwe wÍreld lÍ nie (Joh. 14:30; 2 Kor. 4:4; Ef. 6:12; 1 Joh. 5:19).

‘n Verdere bewys daarvan dat die duisendjarige koninkryk nie in die hemel is nie, is die feit dat daar nog inherente vleeslikheid en wanordelikheid onder die nasies sal wees, wat sal vereis dat hulle met ‘n streng hand regeer word. Hoewel die duiwel gebind sal wees en die mense nie tot openlike sondes sal kan verlei nie, sal hulle nog ‘n gevalle natuur hÍ wat gedissiplineer moet word. In Openbaring 12:5 en 19:15 word gesÍ dat Christus die nasies met ‘n ystersepter sal regeer. In hierdie toekomstige koninkryk sal sy getroue diensknegte saam met Hom regeer (Op. 2:25-27).

Gedurende die Messiasryk sal die Here Jesus se troon in Jerusalem die ontmoetingspunt tussen die hemel en aarde wees, en dus die sentrum van goddelike wysheid, gesag en ‘n regering van geregtigheid (Jes. 2:2-4; 24:23; Sag. 8:22). ‘n Toestand soos hierdie, waarin daar geen oorloŽ gevoer, geen militÍre opleiding ondergaan of enige wapens vervaardig word nie, het nog nooit op aarde bestaan nie. Dit kan dus slegs op die toekomstige vrederyk betrekking hÍ. Omdat die duiwel gedurende die duisend jaar van Christus se regering gebind sal wees sodat hy die nasies nie kan verlei nie, sal gewelddadigheid en oorlogvoering nie voorkom nie. Ander vorms van sonde sal ook verdwyn en die hele wÍreld sal slegs die Christelike godsdiens erken en aanhang (Jes. 11:9). Jerusalem sal spontaan deur almal as hoofstad van die wÍreld erken word, en daar sal geen vyandigheid en politieke spanning tussen individue of nasies bestaan nie (Jer. 3:17).

Die enigste vorm van wangedrag wat wťl sal voorkom, sal laksheid wees deurdat sommige nasies sal nalaat om die Here te eer en te dien soos hulle moet. Dit sal nog steeds ‘n geval wees van: “die gees is gewillig, maar die vlees is swak” (Matt. 26:41). Hulle sal as gevolg daarvan deur vermanings en strafmaatreŽls aangespreek word (Sag. 14:16-17).

Daar sal in hierdie tyd ‘n oorblyfsel van die nasies op aarde wees. Hulle sal sterflike mense van vlees en bloed wees, en as gevolg van hulle gevalle natuur nog steeds gered moet word om waarlik aan die Here te behoort. Volgens Sagaria 14:16-17 sal hulle wťl die groot verdrukking en die slag van Armagťddon oorleef, en hoewel hulle nie die nommer van die Antichris aanvaar het nie, behoort hulle ook nie aan Christus voordat hulle Hom daadwerklik as Verlosser aangeneem het nie. Daar is aanduidings in die Bybel dat die relatief klein oorblyfsel van die nasies direk nŠ die wederkoms van Jesus almal saam met die oorblyfsel van Israel gered sal word. Sagaria sÍ dat met die wederkoms, die oorblyfsel van Israel rou sal bedryf wanneer hulle met die Messias versoen word (Sag. 12:10-14; 13:1,9; Matt. 24:30-31).

Dit beteken dat die vrederyk met ‘n eerste geslag Christene sal begin. Omdat hierdie mense egter nog almal hulle Adamiese, sonde-geneigde natuur het, sal die opkomende geslagte [soos ook nou] ongered gebore word en dus weergebore moet word om kinders van God te word. Om hulle te evangeliseer, sal die taak van die geredde Israel wees, wat ook nog sterflike maar wedergebore mense sal wees. Hulle sal die evangelie na alle nasies uitdra (Jes. 27:6). Dit is uit Openbaring 20 duidelik dat daar gaandeweg Šl hoe minder lede van die opkomende geslagte gered sal word. Wanneer die duiwel aan die einde van die vrederyk vir ‘n kort tydjie losgelaat word, sal miljoene mense dadelik in sy mag val (Op. 20:7-9).

Die eerste opstanding

Die leer oor die twee opstandings kom ook duidelik in verband met die duisendjarige vrederyk ter sprake. Slegs hulle wat deel het aan die eerste opstanding (Luk. 14:14; 1 Thess. 4:16), waarby ook ingereken moet word die nŠ-oes van die verdrukking, sal saam met Jesus Christus in sy ryk regeer. Die opstanding van die regverdiges můťt dus voor die duisendjarige vrederyk plaasvind. Om hiervoor waardig te wees, is ‘n groot seŽn en iets om jou voor te beywer (Op. 20:6; vgl. Fil. 3:11-12). Die ander dode is die ongeredde menigte van alle eeue, en hulle sal nie herleef totdat die duisend jaar voleindig is nie (Op. 20:5). Hulle sal dan voor die groot wit troon verskyn om tot die ewige dood in die poel van vuur verdoem te word.

Kenmerke van die vrederyk

Die volgende is die belangrikste kenmerke van die toekomstige vrederyk op aarde:

God sal in die Persoon van Jesus Christus op aarde regeer (Luk. 1:31-33; Op. 19:15; Jes. 11:5-16). Die troon van Christus sal in Jerusalem wees (Sag. 8:22; Jes. 2:2-3; 24:23). Sy regering sal deur geregtigheid gekenmerk word (Jes. 1:26-27; Jer. 23:5-6). Daar sal geen oorlogvoering wees nie (Jes. 2:4; Miga 5:4). Satan sal gebind wees sodat hy die nasies nie kan verlei nie (Op. 20:1-4). Die geredde Israel sal hulle verbly in die Here en die hele wÍreld evangeliseer (Jes. 12:3-6, 27:6, 40:9). Deur hulle evangelisasie sal hulle die wÍreld vol vrugte maak (Jes. 27:6) en die Here sal geŽer word (Jes. 28:5). Die aarde sal vol wees van die kennis van die Here soos die waters die seebodem oordek (Hab. 2:14). Daar sal nie siekte wees nie (Jes. 33:24). Mense sal hoŽ ouderdomme bereik, want ‘n man van 100 jaar oud sal as ‘n kind beskou word (Jes. 65:20-23). Die natuur, wat as gevolg van die sondeval aan die nietigheid onderworpe is, sal herstel word (Rom. 8:19-22; Jes. 41:18-20). Tye van ekonomiese voorspoed sal aanbreek (Amos 9:13-14; JoŽl 3:18). Daar sal ten volle ontwikkelde, ekonomies voorspoedige gemeenskappe wees (Jes. 65:21-23). Harmonie sal in die diereryk heers, omdat die Here ‘n nuwe verbond met hulle sal sluit (Jes.11:6-9, 65:25; Hos. 2:17).

Israel se posisie in die vrederyk

Israel se posisie in die komende Messiasryk word dikwels in die Ou Testament beskryf en spesifiek met die dag van die Here in verband gebring. Dit sal ‘n tyd van seŽn, oorvloed, blydskap in die Here en vrede op aarde wees. Israel sal dan sy volle potensiaal as volk van God vervul en ‘n nasie wees waardeur die Here die hele aarde sal seŽn. Paulus het van Israel gesÍ: “As hulle val die rykdom van die wÍreld is… hoeveel meer sal hulle volheid dit nie wees nie!” (Rom. 11:12). Deur Israel se val, omdat hulle die Messias verwerp en laat kruisig het, is die versoening van God aan die nie-Joodse wÍreld gebied. Wat ‘n geweldige seŽn is dit nie vir ons nie! Hoeveel te meer sal Israel dan nie in die vrederyk ‘n seŽn vir die wÍreld wees wanneer hulle die verlossingswerk van die Messias onder alle nasies sal verkondig nie! Hulle sal dan hulle roeping as volk van God ten volle vervul.

Die volgende is voorbeelde van beloftes oor Israel se herstel en heerlikheid in die komende Messiasryk – Sag. 8:23; Jes. 27:12; Jer. 31:6-7,31,33; Mal. 3:17; Amos 9:11-12,14-15; Miga 7:11; Jer. 31:38,40; 33:6-9, 14-16; Jes. 62:6-7; JoŽl 3:17; Jes. 11:10, 12:4, 17:7, 26:1-2, 27:6, 28:5, 30:23,25; Sef. 3:9. Hierdie en baie ander seŽninge sal die kenmerk van die Messias se duisendjarige vrederyk wees wanneer Hy op die troon van Dawid regeer. Israel het nog nooit hierdie seŽninge beleef nie, dus is dit toekomstig. Die Messias se verheerlikte kerk sal saam met Hom regeer en geregtigheid op aarde laat geskied. Israel sal ‘n leidende rol in wÍreldsake speel en die Here se spesiale getuies onder die nasies wees. Met die oog op hierdie toekomstige seŽninge vir Israel ťn die kerk moet ons na groter heiligheid streef en ernstig vir die redding van Israel bid.

Laat ons reikhalsend na die millennium uitsien wat nŠ die koms van die Koning van die konings, Jesus Christus, sal aanbreek. Net Hy kan die oorblyfsel van Israel en die nasies red (Sag. 12:10; Matt. 24:30-31), die duiwel laat bind en opsluit (Op. 20:1-3), die troon van Dawid herstel (Hand. 2:29-30; 15:16-17) en alles op aarde ten goede verander. As ons bereid is om nou te ly en Christus te midde van groot teŽstand te dien (Hand. 14:22), sal ons Hom met sy triomfantelike terugkeer vergesel (Sag. 14:4-5) en saam met Hom op aarde regeer (2 Tim. 2:12).

Persoonlike toewyding

Ek glo in die belofte van ‘n toekomstige vrederyk op aarde, daarom is ek nie teleurgesteld dat daar in die kerkbedeling nie soortgelyke toestande op aarde bestaan nie. Ek besef dat ons nou vreemdelinge en bywoners in ‘n wÍreld is wat tot ‘n groot mate deur bose magte oorheers en gemanipuleer word. Om diť rede is ons nie konings nie, maar soldate vir die kruis. Ons sien uit na die tyd wanneer die Here Jesus as Koning van die konings na die aarde sal terugkeer, en ons saam met Hom in heerlikheid geopenbaar sal word (Kol. 3:4). Dan sal die herstelde Israel almal gered wees en die Messias van harte onder al die nasies dien. Soos Abraham, het ons ‘n vergesig van die stad wat fondamente het (die nuwe Jerusalem) waarvan God die boumeester en oprigter is (Heb. 11:10). Wat ‘n hemelse verwagting om te koester, en hoeveel te meer moet ons nie daarop ingestel wees om die Here te behaag deur dinge te doen wat ewigheidswaarde het nie!

Vrae

1.    Wanneer begin die millennium en hoe lank sal dit duur?

2.    Wat sÍ die Bybel oor die Here Jesus se toekomstige koninkryk op aarde?

3.    Beskryf die toestande wat gedurende die millennium in die natuur en diereryk sal heers.

4.    Wat sal die posisie van Jerusalem in die millennium wees?

5.    Wat sal die belangrikste taak van die geredde Israel in die millennium wees?

6.    Wat sal die verheerlikte Christene in die millennium doen?

7.    Waarom kan ons nie beweer dat die kerkbedeling die duisendjarige vrederyk is nie?