Heiligmaking

0. Inleiding

1. Die behoefte aan Heiligmaking

2. Die Stryd Teen Vleeslikheid

3. Die Eise van Dissipelskap

4. Petrus se Lewe Voor en Ná Pinksterdag

5. Oorwinning Oor die Vlees: Die Stap van Heiligmaking

6. Oorwinning Oor Swakhede: Die Proses van Heiligmaking

7. Vervulling met die Heilige Gees

8. Volkome Heiligmaking

9. Die Wil van God

10. Vervul met God se Liefde

11. Gawes en Vrug van die Gees

12. Bedieninge van die Heilige Gees

13. Die Pelgrimsreis van God se Volk

14. Volharding van die Heiliges

15. Heiligmaking en die Wederkoms

16. Rekenskap Voor die Regterstoel

17. Verwysings