Jesus Christus en ons Lewe in Hom

 

Titelblad, Aanbeveling en Voorwoord

1. God wat Mens Geword Het

2. Die Here Jesus se Seunskap en Godheid

3. Soendood van die Lam van God

4. Die Middelpunt van ons Bestaan

5. Liefde as 'n Lewensbeginsel

6. Opdragte en Beloftes

7. Ons Lewe in Christus

8. Die Koning wat weer Kom

9. Bruilof van die Lam

10. Voortreflikheid van die Messias

Verwysings en kort biografie