Bibleguidance.co.za : Weeklikse  Radiopraatjies oor Profesie

97. Die Antichris

98. Die Valse Profeet

99. Die Oordele van die Verdrukking

100. Israel in die Verdrukking

101. Die Val van Babilon

102. Die Wederkoms en Vrederyk

103. Godsdiens Beleid van die Nuwe Wêreld Orde

104. Tekens van die Eindtyd

Reeks Afgesluit