Program 104. Tekens van die Eindtyd

In Lukas 21 lees ons dat daar in die komende verdrukking groot rampe en ellende op aarde gaan voorkom – tot só ‘n mate dat daar totale desperaatheid en paniek onder die mensdom sal ontstaan: “En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemel sal geskud word. En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in ‘n wolk, met groot krag en heerlikheid” (Luk. 21:25-27).

Hieruit is dit duidelik dat die Here die kragte van die hemele sal skud om ‘n verdorwe mensdom deur middel van natuurrampe te oordeel. Groot en angswekkende tekens sal in die hemelliggame gesien kan word, ernstige aardbewings sal plaasvind, meteoriete sal die aarde met verwoestende gevolge tref, terwyl ongekende lug- en waterbesoedeling sal voorkom. Wanneer hierdie vreeslike aardbewings plaasvind, sal hoë geboue inmekaarstort en infrastruktuurdienste totaal verwoes. Johannes het op die eiland Patmos ‘n kykie in hierdie toekomstige rampe gekry. Hy sê: “En daar het ‘n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie – so ‘n geweldige groot aardbewing… en die stede van die nasies het geval… En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie; en groot hael, omtrent ‘n talent swaar [dit is 50 kilogram] het uit die hemel op die mense geval; en die mens het God gelaster oor die plaag van die hael” (Op. 16:18-21). In Esegiël 38:19-20 lees ons ook van hierdie groot, eindtydse aardbewing, waarin die Here sê dat al die mense op aarde van sy aangesig af weg sal bewe, die berge omvergegooi, die kranse inmekaar sal stort en al die mure op die aarde sal val.

Johannes bevestig die feit dat hierdie geweldige plae as oordele van die Here erken sal word. Terwyl die oorlewendes paniekbevange uit die verwoeste stede wegvlug, sal hulle deur groot vrees vir die Here Jesus se toorn oorweldig word. Hulle sal begeer om eerder te sterf as om deur verdere oordele getref te word: “En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was ‘n groot aardbewing; en die son het swart geword soos ‘n harige sak, en die maan het geword soos bloed; en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos ‘n vyeboom wat deur ‘n groot wind geskud word, sy navye laat afval; en die hemel het weggewyk soos ‘n boek wat toegerol word en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit; en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle versteek in die spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?” (Op. 6:12-17).

Hierdie tekens het nog nie plaasgevind nie, omdat ons nog nie in die verdrukking is, wat deur die Bybel as die dag van die Here se toorngloed beskryf word nie. Daar is wél aanduidings dat natuurrampe soos aardbewings en vulkaniese uitbarstings aan die toeneem is, en dit is vir ons tekens dat die dag van die Here onwrikbaar nader kom. Jesaja sê: “Kyk, die dag van die Here kom, verskriklik, met grimmigheid en toorngloed, om die aarde ‘n woesteny te maak en sy sondaars daaruit te verdelg… Kyk, die Here maak die aarde leeg en verwoes dit, en Hy keer sy oppervlakte om en verstrooi sy bewoners… Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners… Daarom verteer die vloek die aarde en moet sy bewoners boet… Die aarde word geheel en al verbreek… die aarde word geheel en al geskud” (Jes. 13:9, 24:1-19).

Ons leef nog in die tyd van genade waarin ons slegs sekere tekens, of aanduidings, van die naderende tyd van oordeel het. In die lig hiervan, sê die Here Jesus, moet ons waak en bid dat ons waardig is om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan (Luk. 21:36). Die oordele van die Here is nie vir sy kinders bestem nie, daarom sal Hy hulle, soos in die tyd van Noag en Lot, voor die uitstorting van goddelike toorn in ‘n plek van veiligheid stel.

Mensgemaakte tekens

Behalwe die oordele van God wat in die verdrukking oor ‘n sondige mensdom uitgestort gaan word, is daar ook mensgemaakte tekens van die tye. Dit het betrekking op grootskaalse geestelike en morele verval onder mense, asook uiterste materialisme, gewelddadigheid en ‘n voorliefde vir towery en ander okkultiese aktiwiteite. Hierdeur dui die gevalle mens ondubbelsinnig aan dat hy God en sy koninkryk verwerp, asook alle Christelike norme, dat hy volgens sy eie begeerlikhede wil leef, en sy eie koninkryk onder die leiding van Satan se valse christus wil stig. Dit is juis hierdie proses van wêreldwye verval, soos in die tyd van Noag en Lot, wat God se oordele oor ‘n bose wêreld verhaas. Kom ons neem ‘n paar van hierdie tekens in oënskou:

Godsdienstige verval. Die Here Jesus het duidelik teen geestelike misleiding gewaarsku wat in sy Naam beoefen sal word: “Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei” (Matt. 24:4-5). Die stelling “Ek is die Christus” beteken letterlik: “Ek is die gesalfde van die Here.” Daar is wél valse profete wat beweer dat hulle self Christus is, maar daar is ook diegene wat hulleself na aanleiding van hierdie stelling as spesiale gesalfde profete voordoen, wat groot tekens en wonders kan doen. Dit is teen hulle dat ons gewaarsku word: “En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei” (Matt. 24:11). Hulle sal aanspraak op groot goddelike kragte maak en daardeur die mense mislei. Jesus sê: “Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei” (Matt. 24:24).

Christelike bedienings van hierdie aard is besig om oral op aarde soos paddastoele op te skiet. In Afrika is hulle is ook baie gewild, en die wonderwerkende pastore word in ‘n kort tydjie skatryk. Sommige van hulle se bedrog kom aan die lig, maar ander verdoesel dit suksesvol. Een van hierdie valse profete is onlangs in Kenia ontmasker. ‘n Saak word tans in dié land ondersoek van 13 sogenaamde wonderwerk-babas wat gebore is nadat aartsbiskop Gilbert Deya vir onvrugbare vrouens gebid het. ‘n Bejaarde egpaar, Edda en Michael Odera, sê dat hulle ná ‘n kinderlose huwelik van 37 jaar, die afgelope vyf jaar verskeie kinders gekry het nadat Deya vir hulle gebid het. Geen rekords kon egter by een van die drie klinieke in Nairobi opgespoor word waar Edda Odera na bewering geboorte aan die babas geskenk het nie. Hierdie klinieke is in agterlike slumgebiede van Nairobi, en sommige van hulle is intussen gesluit omdat ongekwalifiseerde persone daar verpleging gedoen het. Die wonderbabas van tussen twee maande en vyf jaar is van die egpaar weggeneem en die polisie gaan DNA-toetse laat doen om ouerskap te bepaal. Die vermoede is dat dit deel van ‘n kinderontvoering en smokkelsindikaat is wat onder die dekmantel van godsdiens funksioneer. Aartsbiskop Deya bly tans in Engeland, waar daar ook klagtes van handeldryf met kinders teen hom aanhangig gemaak is. Daar is ook baie ander vorms van bedrog wat met moderne profete en geloofsgenesers verbind word, soos bv. die vervalsing van HIV-sertifikate wat dan as bewyse aangebied word dat Vigslyers vir wie daar gebid is, genees is.

Morele verval. Morele verdorwenheid is veral baie sigbaar onder die jeug. Volgens ’n opname deur die Britse Mediese Vereniging is daar ’n skerp stygende aantal tienderjariges wat rook, drink, dwelmmiddels gebruik, seksueel aktief is en ook hulle liggame skend deur tatoeëring, body piercing en tongue splitting. Die tong se punt word verdeel om dit soos ’n reptiel se gesplete tong te laat lyk. Baie kinders doen dit self en kry ernstige absesse in hulle tonge. Verskeie seksueel oordraagbare siektes neem vinnig onder tienderjariges toe, insluitende Vigs. Verkeerde eetgewoontes en vetsug neem ook toe, en word deur drankmisbruik vererger. Volgens die mediese vereniging is vandag se kinders besig om liggaamlik, sielkundig en moreel die siekste geslag mense in die totale geskiedenis van die mensdom te word. Baie van hulle is neuroties met ernstige gedragsafwykings en depressie, asook ’n neiging tot selfpyniging deur die skending van hulle liggame.

Europa word deur die internet met pornografie oorspoel. Volgens ‘n opname is daar 28 miljoen pornografiese webblaaie net in Europa, met Duitsland (10 miljoen) en Brittanje (8 miljoen) bo aan die lys. In ‘n relatief klein land soos Ierland is daar 60 800 pornografiese webblaaie. Buite Europa het Amerika, Rusland en Japan die meeste pornografie, terwyl Australië en die eilande van die Stille Oseaan ook ‘n geweldige vrot kol met 12 miljoen pornografiese webblaaie is. In Australië alleen is daar 5,6 miljoen van hierdie webblaaie. Dink aan die miljoene mense, insluitende kinders, wat hierdie blaaie ondersteun en besoek, asook die miljoene mense wat hulle liggame voor kameras ontbloot en op hierdie manier hoerery en homoseksualisme aanmoedig. In die lig hiervan is dit duidelik dat ons in dae leef soos dié net voor die sondvloed en die verwoesting van Sodom en Gomorra. Die oordele van God in die groot verdrukking, asook die internasionale diktatuur van die Antichris as die mens van sonde, het reeds onafwendbaar geword.

In Afrika neem morele verval ander vorms aan en gebeur daar ook skokkende dinge. Seksuele losbandigheid en die onbeheerde verspreiding van Vigs is deel van die verval. Kindermolestering en kindermishandeling kom ook baie voor. Daar is egter ook tradisionele sondes wat in Afrika herleef en sterk na vore tree. Een daarvan is rituele moorde, sodat toordokters medisyne met menslike liggaamsdele kan maak. Dit het ‘n groot toename in die ontvoering, mishandeling, verkragting en moord op kinders tot gevolg. In die afgelope paar maande is talle sulke sake in Zimbabwe gerapporteer. In een van die mees skokkende voorvalle is ‘n sesjarige meisie, Isabel Makusha, ontvoer toe sy van die skool af huis toe geloop het. Sy was ‘n graad 1 leerling. ‘n Week nadat sy as vermis aangegee is, is haar lyk nie baie ver van ‘n polisiestasie af nie gekry. Verskeie liggaamsdele, insluitende haar geslagsdele, is uitgesny. Daar was ook aanduidings dat sy mishandel en seksueel aangerand is en dat die lyk ‘n paar dae lank in ‘n vrieskas gebêre is. Daar is nie woorde om hierdie soort wreedhede mee te beskryf nie. Baie mense in die swart gemeenskap is net so geskok hieroor.

Selfverryking, korrupsie, diefstal en dobbelary. Die Bybel waarsku ons duidelik teen materialisme en selfverryking, omdat ons nie die geldgod, Mammon, én die Here kan dien nie. Ons moet ‘n keuse maak waar ons werklike rykdom geleë is – op die aarde of in die hemel. Die Here Jesus het gesê: “Moenie vir julle skatte bymekaarmaak op die aarde , waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie; maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel... want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees” (Matt. 6:19-21). Jakobus sê vir die rykes: “Julle het op die aarde ‘n weelderige en losbandige lewe gely... Kyk, die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit” (Jak. 5:4-5). Selfverryking lei dikwels tot korrupsie en die uitbuiting van mense, asook na ander vorms van morele verval. Paulus sê: “Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars...” (2 Tim. 3:1-2).

Diefstal, korrupsie en dobbelary staan direk met geldgierigheid in verband. Dit kom nie net in die handelswêreld voor nie, maar ook tot in die hoogste regeringskringe. In Afrika woed hierdie neiging buite beheer. ‘n Sosioloog aan die Harvard Universiteit in Amerika het na sekere Afrika-regerings as kleptokrasieë verwys, m.a.w. steelregerings. Elkeen kyk net hoeveel hy of sy kan steel en inpalm – dit maak nie saak op watter manier nie. Dobbelary is ook ‘n groot euwel. Daar is ’n ongekende dobbelgees in ons land vaardig: die lotto, perdewedrenne, dobbelmasjiene by cassino’s, kaartspeel vir geld, ens. God sê: “Julle wat die Here verlaat… wat ’n tafel dek vir die geluksgod… Ek sal julle bestem vir die swaard… omdat Ek gespreek en julle nie geluister het nie, maar gedoen het wat verkeerd is in my oë” (Jes. 65:11-12). Die geluksgod was ’n afgod van fortuinvertellery wat deur Israel aanbid is. Mense is ook nou deur dobbelary daarop ingestel om deur “geluk” die regte geheime nommer te kry wat hulle gou ryk sal maak. Indien die geluksgod wél met hulle is, dan word hulle volgelinge van die afgod mammon, wat hulle gedagtes en lewe heeltemal sal oorheers. Hulle sal slawe van ‘n dobbelgees word en altyd net oor ongekende rykdomme droom. Ons moet werk om ’n lewe te maak en nie baie geld deur geluk begeer nie (1 Tim. 6:9-10).

Toenemende geweld. Die Here Jesus het oor die eindtyd gesê: “En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë... Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander” (Matt. 24:6-7). Voor die uitstorting van goddelike oordele in die tyd van Noag, het die moreel en geestelik erg vervalle mensdom ook die wêreld vol geweld gemaak. In Genesis 6:11 staan daar: “Die aarde was verdorwe voor die aangesig van God, en die aarde was vol geweld.” Nou is dit weer so. Daar is nie net ‘n groot gevaar van konvensionele oorlogvoering in ons tyd nie, maar van terrorisme. Niemand weet presies waar die vyand is, en hoe en wanneer hy gaan toeslaan nie. Dit veroorsaak geweldige paniek en onsekerheid in die wêreld.

Moderne terrorisme het onder radikale Moslems ontstaan wat ‘n heilige oorlog (jihad) teen Israel en sy Christen-bondgenote verklaar het. Sedert Israel se herstel as ‘n onafhanklike staat in 1948, het die Joodse staat se Arabiese Moslem-bure verskeie kere probeer om Israel in konvensionele oorloë te oorwin, uit hulle land te verdryf en daarvan ‘n Palestynse Moslemstaat te maak. Die laaste konvensionele oorlog teen Israel was in 1982. Sedertdien het hulle van strategie verander en na ‘n binnelandse terreurstryd, die sg. Intifada, oorgeskakel. Selfmoord-bomaanvalle is die belangrikste wapen wat teen Israel gebruik word. ‘n Jihad is egter ook teen Amerika verklaar omdat hulle Israel se belangrikste bondgenoot is en vir sy voortgesette aggressie teen die Moslems verantwoordelik gehou word. Onder radikale Moslems staan Israel as die “satan” en Amerika as die “groot satan” bekend. Ná die Golf-oorlog in 1991 teen ‘n Moslemstaat, Irak, het die jihadiste ook oorlog teen ander Westerse lande verklaar, maar veral vir ‘n verskerpte stryd teen Amerika voorbereidings begin tref.

Hierdie veldtog het na die groot terreuraanval van 11 September 2001 teen Amerika gelei. Hierna het die terreurstryd aansienlik verdiep. Amerika het eers Afghanistan ingeval in ‘n poging om Osama Bin Laden se Al Qaida-netwerk uit te wis, en daarna teen Irak oorlog verklaar om wapens van massa-vernietiging op te spoor en te vernietig. Die vyandigheid en spanning tussen radikale Moslems en hulle vyande in Israel, Amerika en ander Westerse lande is hierdeur aansienlik verhoog. Selfs voormalige bondgenote van Amerika, soos Saoedi-Arabië, het nou ook teen Amerika begin draai. Hierdie stryd is ‘n belangrike teken van die eindtyd omdat dit na Esegiël 38 en 39 se Russies-Arabiese inval in Israel gaan lei, asook na die openbaring van die Antichris en die begin van sy sewe jaar lange regering. Hierdie gebeure sal met die einde van die kerkbedeling saamval, wanneer die wegraping van die ware gelowiges sal plaasvind.

Intussen eskaleer die jihad in die Midde-Ooste vinnig. Irak is ‘n kookpot van anti—Amerikaanse slagspreuke en terreur-aanvalle. Op 24 Mei vanjaar is die volgende vraag op kanaal 1 van die Saoedi TV aan sheik dr. Ahmad Abd Al-Latif, ‘n professor aan die Um Al-Qura Universiteit in dié land gestel: “Sekere imams en predikers vra vir Allah om die Jode en hulle Christelike ondersteuners uit te wis. Is dit volgens Islamitiese wet toelaatbaar om so-iets te vra?” Die professor het geantwoord: “Die imams het die Jode vervloek omdat hulle onderdrukkers is. Dieselfde geld vir die Christene omdat hulle wrede aggressie teen Islamitiese lande pleeg, met die oog daarop om Islam skade aan te doen. Dit is waarom dit vir ‘n Moslem toelaatbaar is om die Joodse en Christelike onderdrukkers te vervloek en Allah te vra om hulle te verdelg.” In ‘n ander uitsending het Al-Munajid gesê: “Die Islamitiese volk word deur die dwase dade van die Jode en Christene gemobiliseer. Die groot ontploffing sal kom, en niks kan dit keer nie!”

Daar is ook in Iran ‘n baie sterk versetaksie teen die Amerikaans-Britse oorheersing van die wêreld, asook teen hulle imperialistiese bongenoot in die Midde-Ooste, nl. Israel. Verskeie hooggeplaaste persone in Iran is van mening dat Amerika of Israel ‘n aanval op Iran beplan, en stel nou voor dat Iran ‘n voorspring-aanval op Israel, Amerika en ander Westerse lande doen. Iran beskik oor gesofistikeerde ballistiese misiele wat ook met kernplofkoppe toegerus kan word. Kerntegnologie word met Noord-Korea en Sjina uitgeruil. Hulle groot militêre slaankrag maak die revolusionêre Iranse leiers baie uitdagend. Hulle leier, Ajatolla Ali Khamenei, is in Mei deur ‘n koerant in sy land aangehaal toe hy na die vernietiging van Amerika verwys het. Hy het gesê: “Die wêreld sal die verwoesting van hierdie arrogante moondheid aanskou.” ‘n Ander ajatollah, Ahmad Jannati, het op 4 Junie op Iranse televisie gesê: “Elke Moslem en elke eerbare nie-Moslem moet verenigd staan in hulle stryd teen die Amerikaners, die Engelse en die Israeli’s, en hulle belange oral in gevaar stel.” In ‘n hoofartikel van ‘n regeringsgesinde koerant in Iran is op 6 Julie gesê daar is ‘n groot moontlikheid dat die Wit Huis se 80 jaar van eksklusiewe regering in 80 sekondes van hel tot ‘n ashoop sal verbrand.” Terselfdertyd is daar bewyse gevind van ‘n onheilsnes wat in Sirië aan die ontwikkel is. Groot hoeveleehede chemikalië vir die vervaardiging van gifgasse is voor Saddam Hoesein se val uit Irak na Sirië vervoer en daar in bunkers geberg.

Die groot weerstand wat Amerika in Irak, die Moslemwêreld én uit baie ander lande ervaar, skep ‘n politieke onwilligheid by hulle om Iran, Sirië, Noord-Korea en ander lande in te val wat wapens van massa-vernietiging vervaardig en ook internasionale terrorisme aktief ondersteun. Dit spel die einde van die Amerikaanse oorheersing van die wêreld uit, en sal spoedig ‘n magsvakuum in die Midde-Ooste laat ontstaan wat net deur die Europese Unie en die Verenigde Nasies gevul kan word. Hierdie twee magsblokke is redelik negatief teenoor Israel, en sal die Joodse staat nie in ‘n toekomstige Arabiese oorlog teen hulle ondersteun nie. Oorloë en gerugte van oorloë gaan inderdaad skerp toeneem terwyl ons die einde van die kerkbedeling nader. Daarna sal die Antichris geopenbaar word en tydelik ‘n valse vrede skep voordat die grootste oorloë en natuurrampe van alle tye in die tweede helfte van sy sewe jaar lange bewind sal voorkom. Terwyl dié wat vuil is, nóg vuiler, gewelddadiger en sondiger gaan word, moet die heiliges op Jesus Christus en sy koms ingestel wees en nóg regverdiger en heiliger word (Op. 22:11). Ons moenie die antichristelike Nuwe Wêreldorde as ‘n oplossing nastreef nie, want die geestelike vervalsings en immoraliteit daarvan sal sekerlik in die groot verdrukking deur die Here geoordeel word.