Pinksterboodskappe

0. Voorwoord

1. Die Pinksterfees

2. Krag uit die Hoogte

3. Vervul met God se Liefde

4. Volharding van die Heiliges

5. Geestelike Oorlogvoering

6. Oorwinning in die Stryd

7. Die Regte Profetiese Perspektief

8. Rekenskap Voor die Regterstoel

9. Verlossing aan die Kruis

10. Bruilof van die Lam