Bibleguidance.co.za : Weeklikse  Radiopraatjies oor Profesie

25. Die Regterstoel van Chritus

26. Vertolking van die Profetiese Woord

27. Aardbewings en Vulkane

28. Die Profetiese Rede

29. Eenheid en Polarisasie

30. Sonde

31. Die Kennis van God

32. God se Seun

33. God se Beeld

34. God se Gedagtes

35. God se Wil

36. God se Liefde