Verlossingsleer (redding en heiligmaking)

Uit die Duisternis tot die Lig

Leef Heilig vir die Koms van die Bruidegom

Die Groot Opdrag van Christus

Geloofswerk op 'n Sendingstasie

Die Finale Keuse

Wat is Herlewing?

'n Bybelse Sondebegrip is vir Verlossing Nodig

Sonde is Rebellie teen God

Wedergeboorte

Groot Betekenis van die Versoening

Die Grootheid van God se Liefde en Genade

Die Noodsaaklikheid van Wedergeboorte

Moenie net jou Lot Aanvaar nie Doen Iets Daaromtrent

Die Krag van God teenoor die Krag van Sonde

Petrus se Lewe Voor en Ná Pinksterdag

Heiligmaking: Wat Verwag die Here van Ons?

Verskillende Soorte Liefde

Ons Lewe in Christus

Toegerekende Geregtigheid Sonder Bekering?

Slawe van Sonde

Christus as ons Verlosser en Advokaat

Die Vyf Wonders van die Evangelie