Probleme met Kerklike Dogma

Prof. Spangenberg sit sy Veldtog Voort

Die Bindende mag van NG Dogma

Watse Liefde is dit? Calvinisme se Wanvoorstelling van God

Bekering nie meer Nodig in NG Kerk nie

Verval in Gereformeerde Kerke

Eindtydse Deformasie Weg van God en die Bybel af

Dooie Vormgodsdiens

Apologetiese Prediking

Aanval op die Belofte oor die Wegraping

'n Verdere Verweer Teen Antichiliasme

Ontstaan van die Moderne Verbruikersvriendelike Godsdiens

Verwerp Calvyn se Dwalings

Ope Brief aan Predikers en Leiers

Calvinisme uit die Bybel Weerlê

Rooms-katolisisme (Skrywer: A. Benadie)

NG Siening oor Gays

Die Afrikaner is n Bang Volk, sê Tukkie-Teoloog

Dave Hunt deur Calviniste Weerlê

Die Verwerping van Christelike Leerstellings

Adrio König Bevraagteken Nou Sekere Aannames van Calvinisme

Misleiding en Onbybelse Gebruike van 'n Roomse Oorsprong

Die NG Kerk en Chiliasme