Die Ou Testamentiese Wet en die
Nuwe Testamentiese Genade:

0. Opsomming

1. Inleiding

2. Die Wet van die Here

3. Die Genade van Christus

4. Die Gevare van Judaïsering

5. Die Joodse Sabbat of die Christelike Sondag?

6. Die Sewendedag-Adventiste

7. Christelike Fundamentalisme

8. Die Nuwe Lewe in Christus