Die Uur van Duisternis: n Studie van die Boek Openbaring

0. Inleiding

1. Die Verheerlikte Christus

2. Bedeling van die Kerk

3. Weggevoer!

4. Die Antichris

5. Babilon Herleef

6. Israel in die Verdrukking

7. Oorlo, Siektes en Natuurrampe

8. Die Messiasryk en die Nuwe Skepping

9. Dit is Volbring!

10. n Bybelse Strategie vir di wat Agterbly