Program 88. Groot Afval van die Laaste Dae

Die groot afval van die laaste dae kom op alle lewensterreine voor. Die volgende is die algemeenste vorms van verval:

·       Godsdienstige verval tree in as gevolg sekularisme, moderne wetenskaplike ontwikkeling, die evolusieleer, die toenemende bevraagtekening van die Bybel en multigodsdienstige denke.

·       Morele verval tree in as gevolg van die wêreldwye verwerping van Bybels-gefundeerde morele norme, en die aanvaarding van ‘n humanistiese manifes vir menseregte. Hierin word dekadente menslike vryhede verskans wat van die mens sy eie god maak en selfs aan hom die vryheid van geslags- en seksuele oriëntasie verleen.

·       Kulturele verval en die ondermyning van ‘n volksbewussyn tree in as gevolg van die ontluikende nuwe wêreldorde waarin die klem nie op nasionalisme geplaas word nie, maar op internasionalisme en wêreldburgerskap.

·       Ekonomiese verval tree in as gevolg van korrupsie, die manipulasie van wêreldmarkte, stygende produksiekoste, oormatige winsneming en selfverryking deur die regerende elite, monopolistiese aktiwiteite, dobbelary en dronkenskap, stygende werkloosheid, siekte-epidemies, oorlogvoering, hoë militêre uitgawes en die algemene wanbesteding van staatsfondse.

·       Politieke onstabiliteit, swak leierskap en ondoeltreffende regerings is ‘n kenmerk van ons tyd, en leiers neem dikwels hulle toevlug tot outokratiese optrede, magsmisbruik en oorlogvoering.

·       Terrorisme word ‘n wêreldverskynsel, terwyl mafia-groepe en ‘n toenemende aantal ideologiese en godsdienstige belangegroepe hulle doelstellinge deur sabotasie en moorde probeer bevorder. Hierdie vyande is fanaties en huiwer nie om hulle eie lewens in die stryd op te offer nie, bv. deur selfmoordbomaanvalle.

·       ‘n Toenemende haatveldtog word in die eindtyd wêreldwyd teen Jode en evangeliese Christene gevoer. Die Joodse staat word spesifiek geteiken, asook Christene in verskeie Midde-Oosterse en Asiatiese lande.

Die volgende gebeurtenisse dien as bewyse van hierdie wydverspreide vervalproses:

Christenvervolging in Irak

Assiriese Christene wat onlangs van Saddam Hoesein se skrikbewind bevry is, staar ‘n nuwe, selfs erger bedreiging in die gesig. Hulle word deur Moslem-ekstremiste geïntimideer en vermoor. Die Assiriërs is van die oudste inwoners van Irak, en die Assiriese kerk is reeds in die eerste eeu gestig. Die nuwe regering het Irak egter tot ‘n Islamitiese staat verklaar, daardeur die vryheidshoop van die Assiriese Christene heeltemal verydel, en aan terroriste feitlik ‘n vry hand gegee om hierdie mense te vermoor en te verdryf. Verskeie Christelike kerke het reeds briewe gekry waarin hulle gedreig word dat as hulle nie die Islamitiese saak ondersteun nie, hulle die gevolge sal moet dra. Op 7 Junie het vier gemaskerde mans in ‘n woongebied van Assiriese Christene in Bagdad ingery, wild begin skiet en vier mense gedood asook verskeie gewond. Later die dag is nog drie Assiriese vroue uit ‘n verbygaande motor doodgeskiet. ‘n Bejaarde egpaar is ook vermoor – die vrou is doodgeslaan en die man se keel afgesny. Verskeie Assiriese Christene het daarna uit die land gevlug.

Christenvervolging in Saoedi-Arabië

Terwyl die regering van Saoedi-Arabië in Riad daarop aandring dat Moslem-geestelikes terrorisme veroordeel, saai sommige van hierdie imams die teenoorgestelde boodskap oor die land se nasionale televisienetwerk uit. Hulle regverdig die vermoording van Christene en Jode en doen ook ‘n oproep vir ‘n Islamitiese oorname van die VSA.

Op 24 Mei vanjaar is die volgende vraag op kanaal 1 van die Saoedi TV aan sheik dr. Ahmad Abd Al-Latif, ‘n professor aan die Um Al-Qura Universiteit in dié land gestel: “Sekere imams en predikers vra vir Allah om die Jode en hulle Christelike ondersteuners uit te wis. Is dit volgens Islamitiese wet toelaatbaar om so-iets te vra?” Die professor het soos volg geantwoord: “Hulle het die Jode vervloek omdat hulle onderdrukkers is. Dieselfde geld vir die Christene omdat hulle wrede aggressie teen Islamitiese lande pleeg, met die oog daarom om Islam skade aan te doen. Dit is waarom dit vir ‘n Moslem toelaatbaar is om die Joodse en Christelike onderdrukkers te vervloek en Allah te vra om hulle te verdelg.” In ‘n ander uitsending het Al-Munajid gesê: “Die volk word deur die dwase dade van die Jode en Christene gemobiliseer. Die groot ontploffing sal kom, en niks kan dit keer nie!”

Turkye klop by die EU aan

Turkye, ‘n Moslemland wat om lidmaatskap van die Europese Unie (EU) aansoek gedoen het, het dit verwelkom dat daar in die EU se eerste grondwet geen verwysing na die Christelike geloof is nie. Turkye se minister van buitelandse sake, Abdullah Gul, het gesê: “Ons keur hierdie grondwet goed. Daar is geen verwysing na die Christendom in nie, daarom voldoen dit aan Turkye se verwagtings.” Die Vatikaan, asook Rooms-Katolieke lidlande soos Pole en Spanje, het sonder sukses gevra dat Europa se Christelike erfenis in die aanhef tot die grondwet genoem moet word. Turkye het reeds in 1999 om EU lidmaatskap aansoek gedoen, en sal waarskynlik teen die end van hierdie jaar met finale samesprekings vir toelating begin.

Uit ‘n Bybelse oogpunt sal dit ‘n belangrike verwikkeling wees, want die antieke Romeinse ryk het ook die Midde-Ooste en Noord-Afrika beheer. Een van die provinsies van hierdie ryk was die Siriese provinsie wat die huidige Libanon, Sirië, Irak en Koeweit ingesluit het. Turkye kan die deur oopmaak dat hierdie lande deel van ‘n vergrote EU word. Verder het Israel ook al om lidmaatskap van die EU aansoek gedoen. Die ou Romeinse ryk neem dus vinnig gestalte aan, en sal beslis in die toekoms ‘n magsbasis vir die Antichris skep.

Die EU sluit tans 25 lande in waarin 450 miljoen mense woon. Dit is dus reeds die grootste magsblok ter wêreld en sy geldeenheid, die euro, is sterker as die dollar. Indien die EU nog beheer oor Midde-Oosterse olieproduserende lande kry, sal sy leierskapsposisie aansienlik versterk word. Tans is daar egter nog aansienlike verdeeldheid in die EU, en daar moet nog in verskeie lande referendums oor die voorgestelde grondwet gehou word. Daarna sal daar ‘n konsolidasiefase intree. Hulle sal egter kultureel en taalkundig nooit, soos die VSA, ‘n hegte eenheid vorm nie en altyd soos yster en klei wees wat nie kan meng nie.

Die EU sal ten spyte van struikelblokke nog aansienlik in die rigting van die Midde-Ooste uitbrei. Dit is opvallend dat die Arabiese lande Amerika al hoe sterker veroordeel omdat hy Moslemlande soos Afghanistan en Irak eensydig ingeval het, terwyl Europese lande soos Frankryk en Duitsland sterk teen hierdie oorloë gekant was. Rusland het ook hierdie oorloë veroordeel. Die gevolg hiervan is dat Arabiese lande vir Amerika wantrou en nou al hoe sterker toenadering tot Europa en Rusland soek. Selfs uit pro-Amerikaanse lande soos Jordanië gaan daar stemme teen die onwettige Amerikaanse besetting van Irak op, en het ‘n prokureur in dié land openlik oor die TV gesê dat Saddam Hoesein steeds die wettige president van Irak is.

Dit is duidelik dat die ekonomiese, politieke en militêre magsbalans al hoe meer van die VSA af na die verenigde Europa toe verskuif. Dit spel vir Israel aansienlike probleme uit, omdat Europa en Rusland hulle glad nie so goedgesind as Amerika is nie. Indien die VSA uit die Midde-Ooste sou onttrek, wat baie moontlik is, sal Israel feitlik weerloos in ‘n vyandige wêreld wees en sal niemand hulle in ‘n volgende oorlog help nie. Europese lande sal hulle ook nie om godsdienstige redes ondersteun nie. Onwillekeurig sal daar in Jode se gedagtes weer herinneringe aan die Joodse slagting van Wêreldoorlog II in Europa opkom.

Talle Christene sterf in Viëtnam

In April vanjaar is 280 Christene deur die kommunistiese regering van Vietnam om die lewe gebring toe hulle vir godsdiensvryheid betoog het, en ook teen die konfiskering van hulle grond deur die regering beswaar gemaak het. Hulle het met hul lewens hiervoor geboet. Amerika het lank in Vietnam oorlog gemaak, homself voor die einde van die oorlog tot oorwinnaar verklaar en toe onttrek sodat die kommuniste die land kon oorneem. Die VSA wil nou ook uit Irak onttrek, waar dinge vir hulle lelik skeef geloop het. Wat gaan daarna gebeur?

Pornografie in Europa

Europa word deur die internet met pornografie oorspoel. Volgens ‘n opname is daar 28 miljoen pornografiese webblaaie net in Europa, met Duitsland (10 miljoen) en Brittanje (8 miljoen) bo aan die lys. In ‘n relatief klein land soos Ierland is daar 60 800 pornografiese webblaaie. Buite Europa het Amerika, Rusland en Japan die meeste pornografie, terwyl Australië en die eilande van die Stille Oseaan ook ‘n geweldige vrot kol met 12 miljoen pornografiese webblaaie is. In Australië alleen is daar 5,6 miljoen van hierdie webblaaie. Dink aan die miljoene mense, insluitende kinders, wat hierdie blaaie ondersteun en besoek, asook die miljoene mense wat hulle liggame voor kameras ontbloot en op hierdie manier hoerery en homoseksualisme aanmoedig. In die lig hiervan is dit duidelik dat ons in dae leef soos dié net voor die sondvloed en die verwoesting van Sodom en Gomorra. Die oordele van God in die groot verdrukking, asook die internasionale diktatuur van die Antichris as die mens van sonde, het reeds onafwendbaar geword.

‘n Bybel vir sondaars

‘n Nuwe, sondaar-vriendelike Bybel met die titel “Good as New” is deur ‘n voormalige Baptiste-leraar, John Henderson, vertaal. In plaas daarvan om owerspel en hoerery te veroordeel, moedig Paulus mense in hierdie vertaling aan om nie té lank sonder seks te bly en sodoende gefrustreerd te raak nie. In dié vertaling word “demon possession” as “mental illness” vertaal, “Son of Man” as “the Complete Person”, “parables” as “riddles”, “salvation” as “healing” of “completeness” en “baptize” as “dip.” Die volgende is ‘n voorbeeld van ‘n sin uit hierdie vervalste Bybel:

In Markus 1:4 staan daar in die King James Version: “John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.” Die nuwe vertaling lui só: “John, nicknamed The Dipper, was the voice. He was in the desert, inviting people to be dipped, to show they were determined to change their ways and wanted to be forgiven.” In Markus 1:11 waar die Vader van Jesus sê: “Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased,” lui die Good as New-vertaling só: “That’s my boy! You’re doing fine!”

Dr. Rowan Williams, aartsbiskop van Centerbury en leier van die Kerk van Engeland, prys hierdie Bybel en sê dat dit ‘n besonder kragtige vertaling is. Op hierdie manier word die grootste Christelike kerk in Engeland aan verdere geestelike bedrog blootgestel.

Groot godsdienstige verval in Europa

’n Italiaanse joernalis sê in haar boek, The Force of Reason, dat Europa toenemend besig is om ’n provinsie of kolonie van Islam te word. Sy is heeltemal reg, want die eens kragtige vesting van die Christendom in Europa is besig om vir Islam terug te staan. Daar is twee faktore wat hiervoor verantwoordelik is. Die eerste is die verval van die Christendom, wat as ‘n hol boomstam beskryf word. Moderne Europa word as ‘n ná-Christelike samelewing beskou omdat die band met sy tradisionele Bybelse waardes só verswak het dat dit amper nie meer bestaan nie. In die afgelope twee geslagte het die aantal belydende Christene só skerp afgeneem dat Europa, geestelik gesproke, nou die donker kontinent genoem word. Daar gaan in Brittanje reeds meer mense na moskees toe as die totale aantal persone wat Sondae die Anglikaanse Kerk besoek.

‘n Suid-Afrikaanse Christen het onlangs die volgende oor Holland in ‘n brief aan my geskryf: “Toe ek verlede jaar in Nederland was, was dit vir my bitter hartseer om weer te beleef hoe donker dit in Europa is. Islam is ooglopend, met ‘n universiteit in Rotterdam en moskees oral. Die rede vir die duisternis is dat dit goed gaan met die mense, daarom het hulle God nie nodig nie. Ek bid dat die Nederlanders se oë en harte weer sal oopgaan, maar hulle is ‘n koppige nasie...”

In die res van Europa is dit maar dieselfde storie. Die Christendom word meesal nog net deur morsdooie, misleide en vormgodsdienstige kerke verteenwoordig. Dit lei enersyds tot agnostisisme en andersyds tot ‘n openheid vir en belangstelling in ander gelowe. Die multi-godsdienstige Parlement vir Wêreldgodsdienste het van 7 tot 13 Julie vanjaar sy vierde konferensie in Barcelona, Spanje, gehou. Omtrent alle gelowe op aarde was daar verteenwoordig, en dit weerspieël die godsdienstige ingesteldheid van die verenigde Europa van die toekoms. Dit is hierdie soort denkklimaat wat die Antichris nodig het om geopenbaar en algemeen aanvaar te kan word.

Engeland word deur verskeie waarnemers as die mees goddelose land in Europa beskryf. ‘n Reeks van tien Engelse boekies wat deur my uitgegee en onder andere ook in Engeland versprei sal word, is deur Bernard Reeves van Londen geredigeer. In sy kommentaar het hy gesê dat die gemiddelde Brit nie meer belang stel wat in die Bybel staan nie, en in elk geval ook nie hom- of haarself as ‘n sondaar beskou nie. Hy sê: “In jou een boekie, Uit die duisternis tot die lig,” spreek jy diegene aan wat tans in geestelike duisternis is, soos wat die meeste mense in heidense Engeland inderdaad is. Daar is egter té veel Skrifaanhalings in die boekie, want die Britte wil nie hê dat ‘n mens die Bybel in hulle kele moet afdruk nie. Hulle haat dit as jy vir hulle preek. Selfs al is jy baie taktvol wanneer jy met hulle oor geestelike sake praat, neem hulle steeds aanstoot. Die Britse kultuur is veel meer goddeloos en dekadent as dié in Suid-Afrika. Die meeste mense hier het nie slegs op ‘n groot skaal die rug op God gedraai nie, maar het Hom totaal afgeskryf; hulle dink nie eers aan Hom nie en leef asof Hy glad nie bestaan nie. Dit is so ver as wat hulle reeds verval het. Ek hou die televisie en die leer oor evolusie grootliks hiervoor verantwoordelik. Hier in Engeland moet mense eers oortuig word dat daar regtig ‘n God is. As gevolg van die evolusieleer glo hulle dat dit wetenskaplik bewys is dat daar nie ‘n God is nie – die bestaan van alle dinge kan binne die raamwerk van evolusie verklaar word. As jy dus vir hulle ‘n boekie gee waarin beweer word dat hulle in geestelike duisternis is en gered moet word, sal hulle dit nie eers lees nie, maar dit weggooi. In hulle eie oë lei hulle goeie lewens, daarom sien hulle nie hulself as sondaars nie.”

Die gevolge van geestelike verval

Omdat die mensdom die rug op die ware Jesus draai, sal hulle in die arms van die duiwel se valse Jesus beland. “Die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang” (1 Tim. 4:1). Mense wat nie deur die Gees van die waarheid gelei word nie, val onder die mag van die sataniese gees van dwaling. Hulle sal enige denkbare leuens glo omdat hulle God én die Bybel verwerp het en dus nie ‘n verwysingsraamwerk vir die waarheid het nie. Volgens evolusionistiese en humanistiese denke is die mens inherent goed en besig om na hoër hoogtes te vorder. Hy is sy eie god en kan self besluit wat hy wil doen. Hy sien die verskillende gelowe as mensgemaakte hulpmiddels om innerlike vrede deur metodes soos meditasie en ritmiese sang te verkry. Uit ‘n Bybelse oogpunt is dit egter nie geloof nie, maar selfmisleiding wat hulle beoefen.

Dit is juis wanneer geloof in die Drie-enige God verval, dat daar satanies-geïnspireerde misleiding van dié aard intree. Jesus het gesê: “As die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?” (Luk. 18:8). Daar kom dus ‘n tyd dat die Here Jesus nie meer deur baie mense gedien en aanbid sal word nie. In die plek daarvan sal ‘n “ander Jesus” (2 Kor. 11:3-4), die Antichris, gedien en aanbid word: “En die hele wêreld het... die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk?” (Op. 13:3-4). Hulle sal totaal mislei wees omdat hulle die waarheid van die Bybel verwerp het, “daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid” (2 Thess. 2:11-12). Hulle bring dié ellende oor hulleself.

Die mensdom het teen dié tyd al só ver van die Here en sy Woord af verwyderd geraak dat feitlik enige valse “engel van die lig” (2 Kor. 11:14) in die naam van God óf in die naam van sy Seun, Jesus Christus, na hulle toe kan kom, en heelwaarskynlik aanvaar sal word. Feitlik enige profesieë kan ook in die Naam van die Here uitgespreek word, al bots dit ook met die Bybel, dan aanvaar die meeste mense dit. In dié tyd floreer waarsêende geeste van Satan met al die geheimenisse wat hulle deur hulle mediums, wat valse profete is, aan misleide gehore opdis.

Die tyd vir die openbaring van Satan se eindtydse driemanskap, Lucifer as die god van hierdie bose wêreld (2 Kor 4:4), die Antichris as die kosmiese christus van alle gelowe (Op. 3:3-4), en die valse profeet as die een wat almal mislei (Op. 13:11-18), het baie naby gekom.