Program 64: Erkenning aan die Nuwe Era Beweging

Die Nuwe Era Beweging is ‘n vinnig groeiende alliansie van duisende organisasies en individue wat hulleself ten doel stel om die mens se innerlike goddelikheid te ontdek, te ontwikkel en te gebruik. Volgens hulle sal dit harmonie en eenheid tussen alle mense in die hand werk, en sodoende die beweging se basiese ideologie van “alles is een” bevorder. Die Nuwe Era Beweging is multigodsdienstig ingestel en sę dat ‘n dieper bewussynsontwaking deur mense van alle geloofsoortuigings beleef kan word. Hulle sal ontdek dat hulle almal deel van ‘n kosmiese werklikheid is waarin verskille verdwyn omdat alles en almal in ‘n groter geheel opgaan. Die hele mensdom het dus die potensiaal om bewustelik lede van een groot familie te word wat in eenvoud in die ekologies-vriendelike “global village” saamwoon.

Die inherente goddelikheid is volgens Nuwe Era denke ‘n lewenskrag wat in alle mense, plante en diere werksaam is, maar dit is sluimerend en moet deur selfinkerende tegnieke soos meditasie ontdek en in werking gestel word. Die geestelike groeiproses wat hierop volg, lei daartoe dat sommige uitstaande individue meesters van kosmiese wysheid en krag word. Ná sy dood kan die gees van so ‘n opgevare meester van wysheid in lewende mense inkom en hulle op die pad na groter geestelike ontwaking begelei. Só ‘n gees word dan ‘n geestelike gids of “spirit guide” genoem, terwyl die persoon deur wie dit werk ‘n kanaliseerder is. Sodoende vloei daar kosmiese wysheid uit die geesteswęreld na ander mense. Kontak word met die inwonende gees gemaak deur in diep meditasie na die stem binne-in jou te luister. Dit is niks anders as spiritisme nie.

Een van die organisasies wat ‘n groot rol gespeel het om Nuwe Era mistisisme in Brittanje te bevorder, is die Findhorn Stigting  in Skotland. Dit is in 1962 deur Eileen en Peter Caddy begin. Eileen Caddy het van ‘n stem in haar binneste bewus geword wat met haar praat. Sy is deur ‘n Britse intelligensie-agent, Dorothy Maclean, wysgemaak dat dit die stem van ‘n gees is wat met haar kommunikeer, dat sy hierdie gawe moes ontwikkel en dat sy nog ‘n groot invloed op die węreld sou uitoefen. Eileen het die boodskappe wat sy tydens meditasie van die stil stemmetjie binne-in haar gekry het, neergeskryf, die raad gevolg, en sy en haar man was dadelik suksesvol in alles wat hulle onderneem het. Sy het die raad en kennis wat sy ontvang het, as komende van God aanvaar en na aanleiding daarvan ‘n boek geskryf: “God spoke to me.” Hierdie boek is sedertdien etlike kere uitgebrei en herdruk.

In 1962 het Eileen en haar man die hotelbedryf verlaat en in ‘n woonwapark in die Skotse kusdorp, Findhorn, gaan woon. Peter het groentetuine aangelę, maar die potensiaal van die sanderige grond naby die see was baie swak hiervoor. Eileen het egter gevind dat sy op ‘n intuďtiewe vlak met die devas, of geeste, van die plante kontak kon maak. Hulle het aan haar gesę hoe sy en haar man meer in harmonie met moeder natuur kon leef en wat Peter moes doen om topgehalte groente te kweek. Sy sukses met die verbouing van groente, kruie en blomme was só merkwaardig dat tuinboukundiges wat die Findhorn-tuine besoek het, verstom gestaan het. Koolkoppe van tot 18 kilogram is hier gekweek.

Intussen het Findhorn ook ‘n sentrum vir meditasie en geestelike ontwikkeling geword. Geboue is opgerig na aanleiding van die leiding wat Eileen uit die geesteswęreld gekry het. ‘n Drukpers is ook opgerig, waar talle publikasies en handleidings vir seminare gedruk word. Ander voltydse medewerkers het by hulle aangesluit en ook ‘n eenvoudige lewenstyl, naby aan die natuur, in woonwaens of klein houthuisies gevolg.

In 1970 het ‘n jong Amerikaanse kenner van mistiese geestelike ontwikkeling, David Spangler, asook sy gesellin, Myrtle Glines, by die kommune op Findhorn aangesluit en drie jaar lank daar gebly. David het die grondslag vir hulle program en lesings oor geestelike ontwikkeling en innerlike verligting gelę. ‘n Leerplan is opgestel as basis vir vir die Findhorn Stigting se sogenaamde “Universiteit van Lig.” Baie van David se geskrifte is deur die stigting se pers gedruk en versprei.

Wat is die bron van die “innerlike lig” en met watter doel moet dit nagespeur word? David Spangler het self die sleutel tot die verstaan van die kursusse oor innerlike verligting wat hy vir Findhorn opgestel het, verskaf. Nie almal in die Nuwe Era Beweging maak die werklike bron van hulle verligting bekend nie, maar David het dit wél later in die VSA gedoen, waar hy die stigter was van Planetary Citizens en Planetary Initiative for the World we Choose. In sy boek, “Reflections on the Christ,” sę hy duidelik dat Lucifer die bron van innerlike verligting is. Hy sę: “Die ware lig van Lucifer kan nie deur donkerheid, sorge en die verwerping van ander mense gesien word nie. Die ware lig van hierdie groot wese kan slegs gesien word wanneer ‘n mens se oë deur die lig van die Christus verlig is – die lig van die innerlike son. Lucifer werk in almal van ons om ons tot volkomenheid te lei. Terwyl ons die Nuwe Era tegemoet gaan, wat die era van die mens se ware volkomenheid en onverdeeldheid is, kom elkeen van ons by die punt in ons lewe wanneer ons ‘n Luciferiese inisiasie moet ontvang. Deur hierdie ondervinding tree ons tot die fase van lig en volkomenheid in ons lewe toe.”

In dieselfde boek het hy ook ‘n hoofstuk getiteld: “Lucifer, Christ and God,” waarin Lucifer en Christus as noue bondgenote beskryf word. Hierin sę hy: “Wanneer die mens die weg van selfontwikkeling volg, kan hy sę dat hy volle verantwoordelikheid aanvaar het oor wie en wat hy is. Dit maak hom vry. Die wese wat die mens help om by hierdie punt te kom, is Lucifer, want dit is die rol wat hy vervul. Hy is die engel van die mens se evolusionęre ontwikkeling en van die mens se innerlike lig. Lucifer is die gees van lig in die mikrokosmiese węreld, God is die gees van lig in die makrokosmos, en Christus is die brug tussen hierdie twee, wat aan ons vryheid van manifestasie verleen.”

Dit is egter duidelik dat die God waarvan David Spangler praat, die god van hierdie węreld is, m.a.w. Satan (2 Kor. 4:4), en die Christus wat in hierdie god se diens staan, is die kosmiese christus van alle gelowe, dit is die Antichris (Op. 13:3-4). Lucifer is as die engel van die lig Satan se gees van misleiding wat in ‘n ongehoorsame en bedorwe mensdom werk. In die meeste Nuwe Era organisasies, soos ook by Findhorn, word daar egter nie openlik van Lucifer gepraat nie, maar net van die God en die kosmiese Christus van alle gelowe. Dit is egter net ander name waaragter die duiwel en die Antichris skuil om mense meer doeltreffend te kan mislei.

Die kosmiese lig en selfverwesenliking wat by Findhorn aan mense gebied word, is só diep in die okkulte gewortel dat mense wat die kursusse deurloop, onbewustelik ‘n luciferiese selfbeeld ontwikkel wat elke spoor van die Christelike godsdiens in hulle lewens uitwis. Die groot sukses van hierdie misleiding is dat mense dink die innerlike stem wat met hulle praat, is die stem van God. Volgens Eileen het die stem haar aanvanklik as “my kind” aangespreek en later as “my beminde.” Die geestelike gidse uit die bonatuurlike węreld word dus ook as gesante van God beskou.

Findhorn se geestelike onderrig is só gewild dat daar elke jaar gelyktydig in verskillende sentrums in die węreld 200 week lange kursusse aangebied word. By die stigting se sentrum in Skotland word daar jaarliks omtrent 14 000 besoekers uit meer as 70 lande ontvang. Groot hoeveelhede van hulle esoteriese leesstof word versprei, ook deur die internet. Verskeie van Findhorn se boeke is deur Eileen Caddy geskryf, en sommige daarvan al in 27 tale vertaal – insluitende Sjinees.

As gevolg van Findhorn se nie-leerstellige geestelikheid wat los van enige godsdiens staan, het hulle węreldwyd ‘n sogenaamde “netwerk van lig” gevestig. Dit is hulle groot aantal vriende en medewerkers wat innerlike verligting en vrede ontvang het, na die stem binne-in hulle luister en ‘n positiewe, holistiese uitkyk op die lewe het. Findhorn is versigtig om nie openlik van geestelike gidse en opgevare meesters van wysheid te praat nie, daarom weet die meeste mense nie wat die oorsprong van geestelike illuminasie en die stem in hulle binneste is nie. Eileen Caddy is egter ‘n selferkende spiritis, of kanaliseerder, deur wie ‘n geestelike gids baie lank al boodskappe stuur en met haar praat. Hierdie opgevare meester se naam is Meester Rakoczi, wat homself ook Comte de Saint Germain noem. Dit is die tipiese werkswyse van demone wat as engele van die lig poseer om mense in die naam van God te mislei.

Die groot internasionale belangstelling in die ontwikkeling van geestelikheid buite die verband van bepaalde godsdienste, het daartoe gelei dat die VN die Findhorn Stigting in 1997 as ‘n amptelike Verenigde Nasies nie-regeringsorganisasie erken het. Dit het vir hulle die deur oopgemaak om aan VN byeenkomste soos die Aardeberaad en Habitat 2 deel te neem.

Die grootste openbare eer wat die Stigting te beurt geval het, is dat die 86-jarige Eileen Caddy vroeg in 2004 deur die Britse regering en die koningin met die MBE (Member of the Order of the British Empire) vir haar bydrae tot geestelike navorsing vereer is. ‘n Mens wonder wie in die Britse regering of in die koninklike familie haar vir ‘n MBE benoem het. Dit is ‘n bekende feit dat prins Charles in spiritisme en parapsigologie belang stel en ook navorsing op hierdie terreine aanmoedig. In elk geval is daar ook baie leierspersone in die węreld wat ter wille van węreldvrede en -eenheid in die Nuwe Era Beweging se geestelikheid belang stel. Eileen se seun, Jonathan, wat ‘n onderwyser is en ook op die Findhorn landgoed woon, het die volgende oor die verering van sy ma gesę: “Dit is ‘n groot eer wat haar te beurt val. Nadat sy jare lank iets soos ‘n uitgeworpene was, lyk dit of die res van die węreld nou in pas met haar kom.”

Die res van die węreld is inderdaad nou ten gunste van ‘n algemene geestelike ontwaking onder mense van alle gelowe, op só ‘n manier dat hulle almal mekaar sal aanvaar en opbouende geestelike waardes sal deel. Dit beteken dat daar nie sterk, fundamentele standpunte gehuldig moet word nie, want dit sluit ander geloofsoortuigings uit. ‘n Nie-leerstellige geestelike ingesteldheid moet bevorder word, soos dié wat deur die Nuwe Era Beweging voorgestaan word. Dit maak skielik van instansies soos die Findhorn Stigting hoogs aangeskrewe inligtingsbronne vir die soort geestelikheid wat in die nuwe węreldorde nagestreef word.

Suid-Afrika is ook besig om die Nuwe Era-ideologie te bevorder – veral in sy onderwysstelsel. Een van die godsdiensonderrig-handboeke wat die Universiteit van Suid-Afrika se Departement Godsdienswetenskap opgestel het, se titel is: “The human search for meaning – a multireligious introduction to the religions of humankind.” Hierdie handboek beskryf nie net die węreld se grootste godsdienste op ‘n positivistiese wyse nie, maar ook die onderlinge verband wat daar na bewering tussen hulle is. Die Nuwe Era Beweging se visie van ‘n godsdienstig verenigde węreld waarin almal in harmonie met mekaar saamleef, mekaar aanvaar, en in ‘n denkwęreld van kosmiese eenheid opgaan, word deur dié benadering bevorder. Die volgende stellings oor die Nuwe Era Beweging se beginsels word in die boek gemaak, en dit sluit ten nouste aan by dit waarvoor die Findhorn Stigting staan:

“Dit is belangrik om te besef dat die Nuwe Era Beweging nie slegs ‘n godsdienstige beweging is nie. Elke aspek van die moderne lewe word deur hulle filosofie geraak. Die wydverspreide belangstelling in ekologiese bewaring in die moderne samelewing word deur dié beweging gedeel. As gevolg van hulle beskouing dat God en sy skepping een is, verkry die natuur ‘n hoër status. Wanneer die natuur deur besoedeling en vernietiging bedreig word, word God bedreig. Natuurbewaring is dus nie net ‘n pragmatiese plig nie, maar ook ‘n verantwoordelikheid teenoor God wat alles en in almal is.

“Die nuwe benadering blyk ook op mediese gebied uit die holistiese beskouing van ‘n pasiënt se siekte. Wanneer ‘n orgaan ongesteld is, is dit nie genoeg om net die simptome te behandel nie – die oorsaak van die siekte moet gevind word. Die menslike psige speel ‘n belangrike rol in sy gesondheid, met die gevolg dat geestelike gesondheid deel van die mediese wetenskap is. Ander terreine waarop die nuwe benadering ‘n invloed uitoefen, is die onderwys, sielkunde, besigheidsadministrasie en die natuurwetenskappe.” Nuwe Era geestelikheid word dus as die oplossing vir baie van die moderne mens se probleme voorgehou.

In sy soektog na inklusiewe en samebindende geestelike waardes het die węreld baie nader aan die beginsels van die Nuwe Era Beweging gekom, en verder weg van die Bybel af. In die proses wen die Oosterse benadering van mistiese belewenisse wat deur middel van transendentale meditasie verkry word, aansienlik veld in die plek van gebed in die naam van die Here Jesus. Die mistiese belewenisse kan as ‘n alternatiewe bewussynstoestand beskryf word, waarin ‘n sogenaamde kosmiese bewussyn ervaar word. Dit is ‘n semi-transtoestand waarin die mediteerder van die geesteswęreld bewus is, allerlei stemme in sy binneste hoor en ook met die geeste van afgestorwenes kontak maak. Dit open die weg tot die ontdekking van latente psigiese en kosmiese kragte in die mens, wat onder andere vir selfgenesing aangewend kan word. Hierdie genesingsvorm is duidelik holisties omdat dit ‘n kosmiese, geestelike dimensie het.

Tydens meditasie word daar by die deelnemers wat na ‘n alternatiewe bewussynstoestand oorgaan, sterk indrukke van die onderlinge eenheid van alle dinge in die heelal gevestig. Die verskille tussen kulture, godsdienste en ideologieë verdwyn, omdat hulle almal soos riviere in ‘n groot oseaan uitmond waarin alles een word. Sodoende verdwyn konflik en die veroordeling van andere, en voel die mediteerders daarna baie meer ontspanne en van al hulle stres verlos.

Uit ‘n Christelike oogpunt is daar egter geweldige gevare aan die Nuwe Era Beweging se holistiese en inklusiewe waardes verbonde. Dit bied ‘n poort na ‘n mistiese, bonatuurlike węreld wat nie deur die bemiddeling van Jesus Christus geopen word nie, en waarin die Heilige Gees ook nie werksaam is nie omdat Hy net daarop ingestel is om die Here Jesus te verheerlik. Die poort wat deur die Nuwe Era Beweging en sy groot netwerk van geaffilieerde organisasies oopgemaak word, is na Lucifer wat homself as ‘n engel van die lig voorstel om mense beter te kan mislei (2 Kor. 11:13-15). Hy werk saam met sy valse christus om węreldeenheid te skep sodat hy en die Antichris saam deur die misleides aanbid kan word.

Baie mense dink dat Satan en die Antichris nie regtig węreldwyd aanbid sal word nie. Ons lees egter in Openbaring 13 van vers 1 tot 4 die volgende waarin daar van die Antichris as die dier en Satan as die draak gepraat word: “Ek het ‘n dier uit die see sien opkom met… ‘n naam van godslastering… en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag… En die hele węreld het verwonderd agter die dier aan gegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesę: Wie is aan die dier gelyk?”

Daar gaan dus nog ‘n stadium van gevorderde geestelike verval bereik word waarin die bewoners van die aarde geestelik só mislei sal wees dat almal die Antichris sal navolg en aanbid. Openbaring 13:8 sę dat die hele węreld, behalwe ‘n relatief klein groep evangeliese Christene, hom sal aanbid. Hulle sal, soos Eileen Caddy, dink dat hulle die ware God aanbid, maar dit sal die god van hierdie węreld wees wat volgens 2 Korinthiërs 4:4 die sinne van mense verblind sodat hulle nie in die evangelie van die ware Christus moet glo nie. Die geestelik verblindes sal dink dat hulle die ware Christus vereer en aanbid, maar dit sal die kosmiese christus van alle gelowe wees. Omdat dit die Antichris is, sal hy ten nouste met Lucifer saamwerk, soos wat David Spangler in sy boek “Reflections on the Christ” skryf.

Daar is net een manier om hierdie ontluikende massamisleiding te ontvlug, en dit is om jou toevlug tot die ware Christus te neem, die kruisevangelie te glo en net die Bybel te lees om vas te stel wat God se wil is. Die regerings van die groot lande, asook die Verenigde Nasies, het reeds hulle rug op die God van die Bybel gedraai en hulleself openlik ten gunste van die Nuwe Era Beweging en ‘n multigodsdienstige oriëntasie uitgespreek. Die gevolge van hierdie daad van rebellie teen die lewende God is reeds duidelik waarneembaar, want mense wat verraad van dié aard pleeg ontvang die krag van die dwaling om die leuens van Satan te glo. As gevolg van hulle eie keuse word hulle aan die gees van dwaling oorgegee en raak hulle totaal verduister in hulle gemoed. In hierdie toestand sal hulle die komende Antichris met ope arms aanvaar en as ‘n spesiale gesant van die god van hierdie węreld aanbid. Sy volgelinge sal nog lofsange sing en sę: Vrede en veiligheid, dan oorval die skielike verderf van die groot verdrukking hulle, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie (1 Thess. 5:3). Die ontvlugting wat hulle sal mis, is dieselfde begrip wat in Lukas 21:36 vir die wegraping gebruik word.

Wie is die mense wat wél die oordele van God en die diktatuur van die Antichris sal ontvlug? Dit is hulle wat nie die valse vrede en multigodsdienstige eenheid van die nuwe węreldorde aanvaar het nie, maar teen misleiding gewaak en hulle in gebed voor die Drie-enige God verootmoedig het. Die Here Jesus sę: “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan” (Luk. 21:36). Is jy onder diegene wat as gevolg van Lucifer se geestelike misleiding nie sal ontvlug nie, of onder diegene wat as gevolg van ‘n onwrikbare en kompromievrye geloof in die ware Christus wél die groot verdrukking sal ontvlug? Dit is nou die tyd om ‘n besluit hieroor te neem.