Program 62: Spanning op die Tempelberg

In Openbaring 11 word daar uitdruklik na die tempeldiens en die ontheiliging van die tempel in die komende verdrukking verwys. Watter tempel is dit? In die geskiedenis en profesie oor Israel word daar na die volgende vier tempels verwys:

1.    Die tempel van Salomo. Hierdie tempel is voor die Babiloniese ballingskap verwoes maar n Israel se herstel uit die ballingskap weer herbou. Dit staan as die eerste tempel bekend.

2.    Die tempel van Herodes. Hierdie tempel is in die laaste eeu voor Christus deur Herodes vir die Jode gebou. Dit staan as die tweede tempel bekend.

3.    Die tempel van die verdrukking. Hierdie tempel sal in die komende verdrukking (die 70ste jaarweek van Danil) n n verbond met die Antichris in Jerusalem gebou word. Hierna word as die derde tempel verwys.

4.    Die tempel van die Messiasryk. Hierdie tempel sal n die koms van die ware Messias in Jerusalem gebou word (Eseg. 40-44). Hierna word as die vierde tempel verwys.

Die volgende verwysing word in Openbaring na die opmeet van die tempel in Jerusalem gemaak, asook die ontheiliging daarvan: En n riet soos n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en ges: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap (Op. 11:1-2).

Hierdie profesie is opgeteken 25 jaar nadat die tempel van Herodes (die tweede tempel) in 70 n.C. deur die Romeine verwoes is, en kan dus slegs op n toekomstige, herboude tempel in Jerusalem betrekking h. Een van die probleme is egter die ho profiel van Islam op die Tempelberg, deurdat twee van hul beroemde tempels daar gebou is die Rotskoepel en die Al Aksa moskee, met n derde een wat later gebou is. Die Moslems beweer dat Mohammed vanaf die rots waaroor die Rotskoepel gebou is, na die hemel opgevaar en weer met n opdrag van God teruggekeer het. Vir hulle is dit die derde heiligste plek op aarde n Mekka en Medina.

Die feit dat die Rotskoepel ten duurste gerestoureer is met nuwe goudbeslag op die koepel, is n aanduiding dat Islam geensins van plan is om van die Tempelberg af pad te gee nie. Die mening wat jare lank gehuldig is, naamlik dat die Rotskoepel op die plek staan waar die tempel herbou moet word, blyk met latere argeologiese opgrawings nie die geval te wees nie. Die Joodse tempel kan nt noord van die Rotskoepel gebou word, met omtrent drie of vier meter afstand tussen die twee geboue. Indien die feit in ag geneem word dat die Antichris as die gemeenskaplike Messias van alle gelowe aanvaar sal word, kan verwag word dat die tempel en die moskee inderdaad langs mekaar sal staan. Islam en Judasme sal dan, in hierdie tyd van groot misleiding, vir 3 jaar as sustersgodsdienste saam met al die ander gelowe beskou word.

Die derde tempel sal n 3 jaar deur die valse messias ontheilig word: En hy sal een week lank met baie n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou (Dan. 9: 27). Die afskaffing van die Jode se offerdiens in die middel van die verdrukking sal saamval met die tyd wanneer die Antichris sy rol as militre diktator aanneem, homself tot God verklaar en ook n beeld van homself in die Allerheiligste van die tempel laat oprig. Daar, waar slegs die hopriester een maal n jaar mag ingaan om op die verbondsark van die ware God n versoeningsoffer vir die volk te bring, sal die Antichris s beeld oprig en homself in die plek van God tot God verklaar. Oor hierdie rebelse daad s Danil:

En deur hom sal lers op die been gebring word en die heiligdom, die vesting, ontheilig, en hulle sal die voortdurende offer afskaf en die ontsettende gruwel opstel En di koning sal doen net wat hy wil en homself verhef en hom groot hou bo enige god, en teen die God van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek; en hy sal voorspoedig wees, totdat die grimmigheid ten einde is (Dan. 11:31, 36).

Die Here Jesus het ook na die gruwelike afgodsbeeld van die Antichris in die tempel verwys wat pas voor die aanbreek van die groot verdrukking (die laaste 3 jaar van die verdrukking) in die tempel opgerig sal word: Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting [die valse messias en sy beeld] waarvan gespreek is deur die profeet Danil, sien staan in die heiligdom dan moet die wat in Juda is na die berge vlug Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie (Matt. 24:15-21).

Paulus noem ook die Antichris se ontheiliging van die tempel in die middel van die verdrukking wanneer hy homself tot God sal verklaar. Hierdie rebel word beskryf as: die testander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is (2 Thess. 2:4).

In Openbaring 13 word die volle implikasies van die oprigting van hierdie afgodsbeeld in die tempel, asook die gedwonge aanbidding van die Antichris as die selfverklaarde god van hierdie wreld, uitgespel, naamlik summiere doodstraf vir almal wat sou weier om die Antichris as god te aanbid. Die valse profeet sal okkultiese lewe aan die beeld verleen: En dit is hom gegee om n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie (Op. 13:15).

Die Antichris sal homself tot God verklaar en nie net die Joodse offerdiens verbied nie, maar ook alle ander godsdienste, omdat hy homself sal groot hou bo elke god. Dit sal n komplot teen alle gelowe wees sodat die Antichris universeel as die enigste God aanbid kan word. Alle ander aanbiddingsvorms sal verbode wees.

Dit is duidelik dat die ortodokse Jode eers n die herbouing van die Tempel en die ontheiliging daarvan deur die valse messias, sal besef dat hulle deur hom mislei is. Op die oomblik is hulle nog vuur en vlam om die tempel te bou, en kan hulle nouliks vir n geskikte geleentheid wag om daarmee te begin. Spanning neem egter op die Tempelberg toe en die besoek van Jode aan hierdie terrein word streng beperk. Die beheer oor die Tempelberg met sy Moslem moskees is n Israel se oorwinning in die 1967-oorlog deur die destydse genl. Moshe Dayan aan n Moslem-komitee, die Wakf, oorgedra.

Die rede vir die beperkings op die Tempelberg is omdat n Joodse teenwoordigheid hier as n bedreiging vir die vredesinisiatiewe tussen Israel en n toekomstige Palestynse staat gesien word. Die voortslepende Al Aksa-Intifada het in September 2000 hier uitgebreek toe Joodse leiers die terrein besoek het. Daar is ook ontsteltenis onder Jode omdat die Moslems opgrawings vir bouwerk op die Tempelberg doen en in die proses kosbare argeologiese artefakte uit Israel se geskiedenis vernietig. Hulle het intussen nog n moskee bygebou, en as gevolg hiervan word die suidelike muur op die Tempelberg deur ineenstorting bedreig.

Die Tempel-Instituut

Ten spyte van al die probleme vorder die Tempel-Instituut in Jerusalem vinnig met voorbereidings vir die herbouing van die tempel. Hulle het al meer as 60% van die artikels vervaardig wat in die tempel gebruik moet word, insluitende die kleed van die hopriester. In hulle verklaring hieronder word steun vir di projek gevra. Wat hulle oor die Bybelse status van Jerusalem as Israel se hoofstad s, is heeltemal waar, ook oor die groot bedreiging van Islam. Die gevaar in hulle veldtog is egter die implisiete verwerping van Jesus as die Messias van Israel en Redder van die nasies. Om di rede kan Christene nie hulle veldtog steun nie:

Dit is nou die tyd om n duidelike stelling oor die God van Israel en die tempel te maak. Namens die Tempel-instituut wend ons onsself tot u uit Jerusalem, die stad wat deur God verkies is, met die versoek dat u ons pogings sal ondersteun. Die profete van Israel het almal die tyd voorsien wanneer die tempel herbou sal word om die geestelike fokuspunt van die hele wreld te wees. Jesaja s: My huis sal n huis van gebed genoem word vir al die nasies.

Soos u bewus is, is hierdie n tyd van aanvegtinge en tespoed vir Israel, en baie daarvan is op die Tempelberg gerig. Die Moslem Wakf is nie net besig om die oorblyfsels van die eerste en tweede tempels te vernietig nie, maar beplan om nog n moskee op die terrein van die heilige tempel te bou. Hierdeur sal hulle die status van Jerusalem en die Tempelberg permanent verander.

Besef u dat Jerusalem nooit die hoofstad van enige ander nasie behalwe Israel was nie? Dit was beslis nooit n Arabiese hoofstad nie! Die naam Jerusalem staan meer as 700 keer in die Bybel, en verskyn nie eers een keer in die Koran nie. Nogtans s die Islamitiese Raad van Jerusalem: Daar sal geen vrede en stabiliteit in die streek of in die wreld wees voordat Jerusalem as n Arabiese en Islamitiese hoofstad van die heilige Palestynse staat herstel is nie. Hulle verwerp ook die Christelike besetting van sekere heilige plekke. Arafat sal nooit die beheer oor die Tempelberg prysgee nie. Die Mufti van Jerusalem, Sheikh Sabri, beweer selfs dat daar nooit so-iets soos n Joodse tempel was nie, en dat die Moslem-raad alle eise vir die herbouing daarvan sal verwerp.

Die Tempel-Instituut gaan egter aan met voorbereidings vir die hervatting van die tempeldiens. In die afgelope jaar is drie belangrike voorwerpe voltooi, naamlik die goue kandelaar, die reukofferaltaar en die tafel vir die toonbrode. Vir die eerste keer sedert die vernietiging van die tempel in die eerste eeu is die volk van Israel weer binne bereik van die tempeldiens. Hoewel die magte van die duisternis skynbaar die oorhand het, vorder die voorbereidings vir die tempeldiens vinnig en sal ons met die hulp van God spoedig die tempel kan bou.

Status van Israelse Jodendom

Die huidige herstelfase van Israel na hulle land is ook n belangrike aanduiding dat die herbouing van die tempel op hande is. Oor die feit van hulle terugkeer het die Here ges dat Israel in die laaste dae as volk in die land wat Hy aan hulle vaders gegee het, herstel sal word: So spreek die Here Here: Kyk, Ek gaan die kinders van Israel haal tussen die nasies uit waarheen hulle getrek het, en Ek sal hulle van alle kante bymekaar laat kom en hulle bring in hul land. En Ek sal hulle een volk maak in die land, op die berge van Israel... en hulle sal nie meer twee nasies wees nie en verder nie meer in twee koninkryke verdeel wees nie (Eseg. 37:21-22). Hulle sal dus n verenigde volk wees.

n Belangrike demografiese ontwikkeling in Israel is die feit dat di land volgens hulle Sentrale Statistiekdiens nou die grootste enkele Joodse gemeenskap in die wreld het, nl. 5,4 miljoen. Volgens die jongste Federale opname in Amerika is daar in die VSA 5,2 miljoen Jode. Prof. Pergola van die Hebreeuse Universiteit in Jerusalem meen egter dat daar steeds meer Jode in Amerika is, en dat dit nog drie jaar sal neem voordat Israel se Jode meer as di in Amerika sal wees. Dit sal n belangrike demografiese keerpunt wees, omdat Israel vir die eerste keer sedert die vernietiging van Jerusalem in 70 n.C. die grootste konsentrasie Jode in die wreld sal h. Volgens ortodokse rabbis sal Israel dn namens die hele Joodse volk op n godsdienstig wettige manier besluite kan neem en verbonde sluit. n Baie ernstige, verkeerde verbond wat hulle sal sluit, sal volgens Danil 9:27 en Johannes 5:43 met die valse messias wees, wat homself ook as Israel se Messias sal voordoen. Hy sal hulle toelaat om die tempel te herbou, omdat hy n bedekte plan sal h om homself in die herboude tempel tot God te verklaar (2 Thess. 2:4). Die tyd hiervoor is beslis baie naby.

Die wederkoms

Aan die einde van die tyd van benoudheid vir Jakob (die groot verdrukking) sal die ware Messias kom. Dan sal die oorblyfsel van Israel n die nasies met Hom versoen word: En dadelik n die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid (Matt. 24:29-30). En in di dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem l, aan die oostekant (Sag. 14:4).

Van die Olyfberg af sal Jesus deur die Kidron-vallei en dan deur die Oospoort (wat tans nog toegebou is) na die Tempelberg kom (Eseg. 44:1-2). Die Tempelberg is deel van die berg Sion, waar die Here Jesus die vervalle troon van Dawid sal herstel (Hand. 15:16-17) en dan in die vrederyk van Jerusalem af oor die wreld sal regeer (Jer. 3:17; Jes. 2:2-4). Aan die begin van die vrederyk sal die vierde tempel in Jerusalem gebou word, as n terugverwysing na die genadewerk van Jesus (Eseg. 4044).

Dit is duidelik dat dramatiese en hoogs betekenisvolle gebeure vir die hele wreld in die nabye toekoms in Jerusalem gaan afspeel. Die eerste reeks gebeure sal met die grootste geestelike misleiding van alle tye in verband staan, naamlik die openbaring, navolging en aanbidding van die Antichris. Terwyl hy nog op die kruin van sy mag sal wees, sal Christus kom en hom deur die verskyning van sy wederkoms verdelg (2 Thess. 2:8; Op. 19:19-20).

Die ortodokse Jode is tans besig om die tafel vir die Antichris te dek, want die inisiatief vir die herbouing van die tempel staan in die teken van die voortgesette verwerping van Jesus se eenmalige offer vir die sondes van die hele wreld (Joh. 1:29; Heb. 10:10). Dit is die rede waarom die Antichris hierdie derde tempel sal gebruik om homself valslik tot God te verklaar. Mike Oppenheimer het n boek oor die derde tempel geskryf, met die paslike titel van: A Home for the Antichrist.

Die vrede van God sal duidelik nie oor Jerusalem neerdaal wanneer die derde tempel gebou word nie, maar wanneer die oorblyfsel van Israel sal opsien na Hom vir wie hulle deurboor het, en sal rouklaag oor Hom soos n mens bitterlik rouklaag oor n enigste seun (Sag. 12:10). Op daardie dag sal hulle nie hulle heil in die tempeldiens met sy slagoffers en spysoffers soek nie, maar in di Een met die spykermerke in sy hande en voete. Hy is reeds eenmalig vir die sondes van die hele wreld geoffer, ook vir di van Israel, daarom hoef mense nooit weer die bloed van bokke en stiere as n soenoffer vir hulle sondes aan te bied nie.