Tekskritiek (Bybelvertaling)

Verdraaiings in die Nuwe Vertaling

Bybel nie as God se Ge´nspireerde Woord Aanvaar nie

Die Maagdelike Geboorte van Jesus

Die Bybel se Waarmerk van Egtheid

Net die Bybel (Deel 3)