Die Kerkgroeibeweging

Toenemende Dwalings Deur Hoëprofielleiers

Alpha nóg 'n Kitsresep vir Valse Bekerings

'Promise Keepers' op Kerkeenheid Ingestel

Gebed van Jabes vir selfverryking

Dwalings van die Kerkgroeibeweging

Rick Warren Water die Evangelie af

Rick Warren se Misleiding Kring Uit

Wilkinson en Warren in Afrika

Gevare van die Ekumeniese Beweging

Rick Warren se PEACE-Plan

Rick Warren Reik Uit na Islam vir Vrede