Jerusalemin ennallistaminen lopunajalla

Jerusalem's End-time Restoration

http://www.bibleguidance.co.za/Engarticles/Endtime.htm

Prof. Johan Malan, Middelburg, South Africa (August 2007)

On mahdollista, että aika, joka tarvittiin Jerusalemin ennallistamiseen Babylonian vankeuden jälkeen on myös profeetallisesti sovellettavissa aikaan, joka tarvitaan Jerusalemin ennallistamiseen Israelin kansainvälisen diasporan jälkeen. Daniel käyttää vuosiviikkoja profetiassaan Israelin tulevaisuudesta Babylonian vankeuden jälkeen. Jokainen viikko muodostuu seitsemästä 360-päiväisestä vuodesta. Danielin 70. vuosiviikko on jaettu kahteen 42 kuukauden puoliskoon kumpikin edustaen 1260 päivän jaksoa (Ilm. 11:2-3; 12:6; 13:5). Se tarkoittaa, että jokainen kuukausi on 30 päivää. Profeetalliset vuodet.tavallisiin (seasonal) ja kuuvuosiin verrattuna tarjoavat kiinteän aikakehyksen niihin sidotuille profetioille siitä riippumatta, mitä kalenteria noudatetaan.

Daniel sanoo Jerusalemin ennallistamisesta: ”Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja” (Dan. 9:25). Ensimmäisten seitsemän vuosiviikon aikana (49 profeetallista vuotta) kaupunki jälleenrakennettiin. Sen jälkeen sitä edelleen laajennettiin ja asutettiin vaikeina aikoina, kunnes Messias ristiinnaulittiin. Pahoin vaurioituneen kaupungin alkuvaiheen ennallistaminen ja jälleenrakentaminen kesti seitsemän vuosiviikkoa.

Jos Jerusalemin lopunajan ennallistaminen ja temppelin jälleenrakentaminen tapahtuu myös seitsemässä vuosiviikossa, niin näiden kahden ennallistamisen jakson välillä on mielenkiintoinen riippuvuus. Tässä pitäisi muistaa, että Israelin itsenäistyessä toukokuussa 1948 he eivät valvoneet Jerusalemin vanhaa kaupunkia, s.o. raamatullista Jerusalemia Siionin vuorella, joka tunnetaan myös Daavidin kaupunkina. Tämä osa kaupunkia oli silloin vielä Jordanian valvonnassa. Kuuden päivän sodassa 5-10.6.1967 Israel otti jälleen haltuunsa Vanhan Kaupungin ja läheiset osat Länsirantaa ja liitti ne nyky-Israeliin.

Kesäkuun 10. päivän 1967 jälkeen Jerusalem astui nopean kasvun vaiheeseen juutalaisten valvonnassa, mikä johti väestön lisääntymiseen. Elokuussa 1980 entinen pääministeri Menachem Begin julisti kaupungin Israelin ikuiseksi ja jakamattomaksi pääkaupungiksi ja siirsi toimistonsa Tel Avivista Jerusalemiin. Vuoden 1967 sodan jälkeen Temppelivuori kuitenkin luovutettiin muslimikomitean valvontaan, koska kaksi heidän kuuluisimmista moskeijoistaan on rakennettu sinne. Sen jälkeen vielä kolmaskin moskeija rakennettiin tälle paikalle.

Tulevan ahdistuksen aikana (Danielin 70. vuosiviikko) juutalainen temppeli tullaan rakentamaan tänne ja eläinuhrit aloitetaan uudelleen (Dan. 9:27). Keskellä tätä vuosiviikkoa väärä messias (Antikristus) julistaa jälleenrakennetussa temppelissä olevansa Jumala (2.Ts. 2:4) ja vainoaa juutalaisia, jotka kieltäytyvät hyväksymästä ja kumartamasta häntä Jumalana. Vuosiviikon lopussa Antikristus piirittää Jerusalemin ja koko Israelin maan. Hän tietää, että todellinen juutalaisten Kuningas, Jeesus Messias, on palaava tuhoamaan vihollisensa, pelastamaan Israelin jäännöksen ja ennallistamaan Daavidin valtaistuimen Jerusalemissa (Sak. 14: 2,4-5, 12-13; Ilm. 19:19); Apt. 15:16-17; Jes. 2:1-3).

Vasta sitten, kun oikea Messias on jälleen Israelissa, Jerusalemin ennallistaminen on loppuun saatettu. Sen jälkeen se tulee merkittävästi laajenemaan ja kaunistetaan suurella kunnialla. Meidän täytyy rukoilla tämän ihanan ajan koittamista: ”Te, jotka ylistätte Herraa, älkää itsellenne lepoa suoko. Älkää antako hänelle lepoa, ennen kuin hän on asettanut ennallensa Jerusalemin, tehnyt sen ylistykseksi maassa” (Jes. 62:6-7; vrt. Jes. 60:11-14).

Nykyisin olemme edenneet jo pitkälle Israelin ja Jerusalemin ennallistamisessa. Niiden viholliset hyökkäävät jatkuvasti tätä kansaa ja heidän pääkaupunkiaan vastaan. Suurimmat hyökkäykset tulevat tapahtumaan Danielin 70. vuosiviikon toisella puoliskolla, joka on oleva suuri ahdistus väärän messiaan alaisuudessa. Vuosiviikon ensimmäisellä puoliskolla Israel erheellisesti hyväksyy hänet luvattuna Messiaanaan (Joh. 5:43). Hän myöntää myös heille oikeuden jälleenrakentaa temppeli Jerusalemiin.

Koko Jerusalem on ollut juutalaisten valvonnassa vuodesta 1967. Iso kysymys on: Milloin alkaa dramaattinen ja synkkä väärän messiaan vuosiviikko? Kun tuo vuosiviikko on käynnistynyt, niin jopa Antikristus Raamatun profetioiden perusteella tietää, että todellinen Kuningas on tulossa tuon viikon lopussa.

 Mahdollinen skenaario, että Jerusalemin lopunajan ennallistaminen tulevaan Messiaaseen saakka, voisi kestää seitsemän vuosiviikkoa, asettaa Israelin ja Kristuksen todellisen seurakunnan dramaattisten ja kauaskantoisten muutosten kynnykselle. Seurakunnan dispensaatio tulee päättymään tempaukseen, minkä jälkeen Jumala alkaa herätellä Israelia hengellisesti kansana. Meidän pitäisi nyt enemmän kuin koskaan varmistaa, että valvomme ja rukoilemme ollaksemme arvollisia pääsemään pakoon tulevaa ahdistuksen aikaa ja voidaksemme seisoa Ihmisen Pojan edessä (Lk. 21:36).  Myös Israelin tulee tutkia sydäntään. Jos he jatkuvasti hylkäävät oikean Messiaan, he eivät jätä Jumalalle muuta mahdollisuutta kuin luovuttaa heidät väärän messiaan kauhun hallinnolle (Joh. 5:43). Israelin jäännös on pelastuva sen jälkeen, kun miljoonat juutalaiset ovat kuolleet suuren ahdistuksen aikana (Jer. 30:7; Sak. 12:10; 13:8-9; Mt. 24:15-22; Room. 11:26).

Seitsemän vuosiviikkoa kesäkuun 10. päivästä 1967, jolloin Jerusalem vallattiin, tulee täyteen syyskuun 26. päivänä 2015. Israel on uudelleen aloittanut vuosiviikkoihin perustuvan raamatullisen ajanlaskunsa, jossa kussakin jaksossa seitsemäs vuosi on sapattivuosi (3.Moos. 25:3-4). He käyttävät kuitenkin kuuvuosia, jotka ovat lyhempiä kuin profeetalliset vuodet, kuten myös tavalliset (seasonal) vuodet. Pysyäkseen tavallisten vuosien tahdissa, heillä on usein karkausvuosi, jossa on 13. kuukausi. Heidän seuraava vuosiviikkonsa alkaa Rosh Hashanah’lla syyskuussa 2008 ja ulottuu juutalaiseen uuteen vuoteen syyskuussa 2015. Silloin tulee täyteen seitsemän profeetallista vuosiviikkoa Jerusalemin palauttamisesta kesäkuussa 1967.

Vuosiviikko syyskuusta 2008 syyskuuhun 2015 on myös hyvin tärkeä viimeisen sukupolven (Lk. 21:32) näkökannalta. Viimeinen 70 vuoden sukupolvi (Ps. 90:10) käynnistyi nyky-Israelin valtion syntymisellä toukokuussa 1948 ja päättyy toukokuussa 2018. Viimeinen tähän sukupolveen mahtuva vuosiviikko on syyskuusta 2008 syyskuuhun 2015. Tämän perusteella aika on nopeasti loppumassa.

Pian selviää onko Antikristuksen seitsenvuotinen liitto (Dan. 9:27) Israelin ja kansojen kanssa todella samanaikainen Israelin nykyisen vuosiviikkosyklin kanssa. Se, mikä meidän pitäisi selvästi tiedostaa nyt, on, että todelliset uskovat voivat millä hetkellä tahansa kuulla huudon: ”Katso, Ylkä tulee, menkää Häntä vastaan!” (Mt. 25:6). Tyhmien neitsyitten (lihallisten ja nimellisten uskovien) on silloin liian myöhäistä valmistautua Hänen tulemukseensa. Oman laiminlyöntinsä vuoksi he kohtaavat Antikristuksen kauhun hallinnon ahdistuksen pimeässä yössä. Tuona aikana he voivat vielä pelastua ja pyhittyä, mutta keskellä suurta vainoa. Herra tahtoo, että olisimme hengellisesti arvollisia pääsemään pakoon tulevaa ahdistusta ja tuomioita (Lk. 21:36).