Episentteri – universumin ja maailman sydän

Epicenter – the Heart of the World and the Universe

Prof. Johan Malan, Middelburg, South Africa (July 2008)

Tunnettu messiaaninen juutalainen ajassamme, Joel C. Rosenberg (ks.  www.joelrosenberg.com), kirjoitti kirjan nimeltä, Epicenter, jossa hän kuvailee dramaattisesti kasvavaa jännitystä Lähi-Idässä alkusoittona suurelle Hesekielin lukujen 38 ja 39 sodalle. Tästä bestselleristä on tehty samanniminen dokumentti-dvd (www.epicenterdvd.com). Epicenter käsittelee samoja aiheita, joita on tutkittu fiktion muodossa hänen aiemmissa kirjoissaan: The Last Jihad, The Last Days, The Ezekiel Option ja The Copper Scroll.

Sana episentteri (engl.epicenter, kreikaksi: epi-kentros) merkitsee keskipisteessä tai keskipisteen päällä. Se voi esimerkiksi viitaten pisteeseen, jossa maanjäristys saavuttaa maan pinnan leviten sen ulkopuolelle. Rosenberg käyttää tätä käsitettä osoittamaan, että Israel on maailman episentteri, Jerusalem on Israelin  episentteri ja Temppelivuori on Jerusalemin episentteri.

Merkittävä jännitys on kasvamassa maailman navan eli episentterin ympärillä, heijastaen konfliktia, jonka toisena osapuolena on Israel ja kristikunta ja toisena muslimit ja heidän liittolaisensa. Kaikki nämä uskonnot pitävät Jerusalemia pyhänä maaperänä:

Juutalaisille Israel on Jumalalta saatu maa (1.Moos. 13:14-15) ja Jerusalem sen 3000 vuotta vanha pääkaupunki. Jumala on valinnut tämän kaupungin asettaakseen sinne nimensä ikuisiksi ajoiksi (1.Kun. 9:3 ja 11:36). Kuningas Salomo rakensi Temppelivuorelle ensimmäisen temppelin. Nebukadnessar hävitti sen ja se rakennettiin uudelleen Babylonin vankeuden jälkeen, mutta ajan mittaan rappeutui. Herodes rakensi toisen temppelin, jonka roomalaiset hävittivät vuonna 70 jKr. Nykyisin juutalaiset harkitsevat kolmannen temppelin rakentamista episentteriin – se on ainoa paikka, jonne se voidaan rakentaa (2.Aik. 3:1; Esra 6:7). 

Kristityt pitävät Jerusalemia pyhänä kaupunkina ja uskonsa kehtona, koska Jeesus kärsi siellä syntiemme tähden, ristiinnaulittiin ja nousi kuolleista. Pyhä Henki vuodatettiin siellä, mikä sai aikaan kristinuskon virallisen alkamisen Jerusalemissa.  Herra Jeesus nousi taivaaseen Jerusalemista ja on palaava samaan kaupunkiin toisessa tulemuksessaan (Apt. 1:8-12; Sak. 14:4-5).

Muslimeille Jerusalem on kolmanneksi pyhin paikka Mekan ja Medinan jälkeen. Kaksi heidän kuuluisaa moskeijaansa ovat Temppelivuorella nimittäin Kalliomoskeija ja Al Aqsa. He vastustavat fanaattisesti kaikkia juutalaisia ja kristittyjä. Heidän korkein päämääränsä on islamilaisen maailmanvaltion perustaminen Lähi-Itään Jerusalem pääkaupunkinaan. Äärimuslimien mukaan Israelin pitäisi tehdä tietä esiintulevalle muslimivaltiolle ja se pitäisi ajaa pois maastaan. Myös Israelin liittolaisia (varsinkin USA:ta) vastaan pitäisi taistella ja ne pitäisi tuhota, jos ne itsepäisesti kieltäytyvät kumartamasta Islamia hyväksymällä sen ainoana oikeana uskona. 

Joel Rosenberg tuo esiin poikkeksellisen syvän oivalluksen hengelliseen ja ideologiseen ulottuvuuteen taistelussa maailman episentterin hallinnasta. Taistelu Israelin ja sitä ympäröivien Venäjän tukemien muslimivaltioiden välillä on tähdätty Temppelivuoren ja Jerusalemin hallintaan, kuten myös koko Israelin maan hallintaan. Uskotaan, että se uskonto, joka onnistuu perustamaan pyhäkkönsä ja valtarakenteensa maailman episentteriin, on ainoa oikea uskonto, joka tulee nauttimaan etuoikeutta antaa hengellisiä direktiivejä kaikille maan kansoille. 

Islam on uskonto, joka pitää sotilaallista voimaa tärkeimpänä keinona maailman hallinnan päämäärän saavuttamiseksi. Radikaali Islam julistaa, että on täysin oikeutettua tappaa kaikki uskottomat (ne, jotka eivät hyväksy Islamia ja Koraania). He katsovat velvollisuudekseen käydä 'pyhää sotaa' (jihad) kaikkia muita uskontoja vastaan. Iranin presidentti yhdessä maan uskonnollisten johtajien kanssa propagoi avoimesti jihad'ia Israelia vastaan päämääränä tuhota tämä maa ja sen kansa ja poistaa se maailman kartalta. He julistivat jihad'in myös USA:ta vastaan, koska se on Israelin tärkein liittolainen. Näiden päämäärien edistämiseksi Iran on sitoutunut ydinaseiden kehittämiseen. He uskovat, että islamilainen mahdi (messias) tulee pian ilmestymään varmistaakseen sotilaallisen Islamin voiton, jotta siitä voisi tulla kiistaton maailman johtaja.

Israelilaiset ovat tekemässä salaisia suunnitelmia kohdatakseen ja eliminoidakseen tämän valtaisan tulevaisuuden eloonjäämistään koskevan uhan ja siten edelleen kasvattavat jännitystä Lähi-Idässä. Israelin on selviydyttävä pahasta ja murhanhimoisesta vihollisesta, jolla on useita etujärjestöjä ja terroristiryhmiä käytössään. 

Tämän kaiken keskellä Israelin ortodoksijuutalaiset valmistautuvat rakentamaan kolmannen temppelin Temppelivuorelle. Tätä aluetta kuitenkin valvoo islamilainen komitea, joka on ryhtynyt rakentamaan lisää moskeijoita paikalle. He vastustavat voimakkaasti ajatusta juutalaisesta temppelistä täällä, koska ovat tietoisia odotuksesta, että Israelin Messias tulee ilmestymään Öljymäelle, minkä jälkeen Hän Raamatun profeetallisten lupausten mukaan asettaa ennalleen Daavidin valtaistuimen Jerusalemissa hallitakseen sieltä käsin koko maailmaa.

Kristityt tietävät, että Messias on Jeesus Kristus, jota Israelin kansa ei vielä ole hyväksynyt. Me myös tunnemme suurta mielenkiintoa tuleviin tapahtumiin Jerusalemissa ja Temppelivuorella. On myös kasvava määrä muslimeja, jotka myös tiedostavat, että Jeesus on Messias ja tuhannet kääntyvät kristinuskoon. Joel Rosenberg antaa hämmästyttävää tietoa tästä heräämisestä. Hän sanoo, että jopa sellaisessa fundamentalistisessa islamilaisessa valtiossa, kuin Iran, kristittyjen lukumäärä on kasvanut noin viidestä tuhannesta yli miljoonaan.

Taistelu kuitenkin jatkuu. Tärkeimpänä päämääränään episentterin ja sen lähiympäristön hallinta Israelin viholliset etsivät omaa tuhoaan.

Todellinen episentteri

Tärkeä näkökulma, jota Joel Rosenberg ei käsittele kirjassaan eikä dvd:llä, on lupaus täydellisesti ilmoitetusta jumalallisesta vallan järjestelmästä, joka tullaan perustamaan maailman episentteriin Israelissa Jeesuksen Kristuksen toisen tulemuksen jälkeen. Se on oleva maailmanhallituksen istuin Millenniumin aikana. Sakarja sanoo seuraavaa tästä mitä dramaattisimmasta tapahtumasta:

“Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti... Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi...  Herra on oleva koko maan kuningas ... Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia (Sak. 14:4,5,9,16). Valtaa harjoitetaan maan keskuksesta, jossa Herran valtaistuin on oleva, samalla kun hengellinen valaistus säteilee sieltä. 

Herra sanoo: “jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan; minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn, että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa, ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun nimiini otetut, sanoo Herra, joka tämän tekee (Apt.15:16-17). Pitkän ajan kuluttua episentterin oltua raunioituneessa ja rappeutuneessa tilassa Herra tulee ja ennallistaa sen. Tuona aikana Jumala vahvistaa Jerusalemin ja tekee sen “ylistykseksi maassa” (Jes. 62:7).

Jeremia lisää tähän profetiaan: “Siihen aikaan sanotaan Jerusalemia Herran valtaistuimeksi, ja kaikki kansat kokoontuvat sinne, Jerusalemiin, Herran nimen tähden eivätkä enää vaella pahan sydämensä paatumuksessa” (Jer. 3:17). Maailman pettäjä, Saatana, on oleva sidottu tuohon aikaan, “ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet” (Ilm. 20:3).

Tämä uusi dispensaatio on tuova suuria ja ihmeellisiä siunauksia Israelille ja kansoille: “monet kansat, väkevät pakanakansat, tulevat Jerusalemiin etsimään Herraa Sebaotia, etsimään Herran mielisuosiota. Näin sanoo Herra Sebaot: Niinä päivinä tarttuu kymmenen miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan miestä liepeeseen sanoen: 'Me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne'" (Sak. 8:22-23). Siunaukset virtaavat kaikille kansoille pyhältä maalta maailman episentteristä. Jesaja sanoo: “aikoina juurtuu Jaakob, Israel kukkii ja kukoistaa ja täyttää maanpiirin hedelmällänsä” (Jes. 27:6).

Israelin messiaskuninkaan, Jeesuksen, joka on myös maailman Vapahtaja ja Kuningas, toinen tulemus on oleva lopullinen läpimurto tähän uuteen dispensaatioon. On tärkeää tietää, että lain dispensaatio Vanhassa Testamentissa oli vain varjonomainen valmistautuminen Messiaan tulemukseen. “koska laissa on vain tulevan hyvän varjo...ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi... Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä... Silloin minä [Messias] sanoin: 'Katso, minä tulen...tekemään sinun tahtosi, Jumala... Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan” (Hepr. 10:1-4,7,10). Kaikki uhrit temppelipalveluksessa osoittivat täydelliseen kertakaikkiseen uhriin, “Jumalan Karitsaan, joka ottaa pois maailman synnin”(Joh. 1:29).

Epätäydellisen näkökulman seuraukset

Olisi suuri petos, jos esittäisimme Israelin ennallistamisen ja Temppelivuoren hallinnan itse lopullisina päämäärinä ennemmin kuin valmistavina tapahtumina Messiaan tulemukselle. Se jättäisi Israelin VT:n uskonsa kanssa roolimalliksi muille kansoille ja jälleenrakennetun temppelin symboliksi ja heidän uskonnollisen järjestelmänsä sydämen sykkeeksi. Ortodoksijuutalaiset itseasiassa odottavat Messiasta, joka palauttaisi temppelin sen entiseen kunniaan. He eivät harkitse Messiasta, joka on toteuttanut ja sen kautta lakkauttanut kaikki temppelipalveluksen uhrit.

Todellinen taistelu ei koske Israelia eikä heidän vanhentunutta kansallista uskontoaan, vaan Israelin Messiasta. Jos korotamme Israelin kansana keskeiseen asemaan lopun ajan konfliktissa, me tosiasiassa rohkaisemme heitä jälleenrakentamaan temppelinsä ja tekemään liiton tulevan väärän messiaan kanssa, joka edistää vanhaan liittoon liittyviä menoja. Niitten edistäminen Jeesuksen Kristuksen asemasta antaa heille mukavan syyn jatkaa todellisen Messiaan hylkäämistään ja siten valmistaa tietä liitolle väärän messiaan kanssa. Jeesus varoitti heitä 2000 vuotta sitten Hänen hylkäämisen kaikista seurauksista – se saisi heidät päätymään väärän messiaan syliin: “Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan” (Joh. 5:43).

Yksi ensimmäisistä asioista, mitä väärä messias tulee tekemään, on, että hän antaa Israelille oikeuden rakentaa kolmas temppeli Jerusalemiin. Tehdessään sen hänellä on mielessään kaksi päämäärää. Ensimmäinen on sen varmistaminen, että Israel jatkuvasti hylkää Herran Jeesuksen kertakaikkisen uhrin ristillä, samalla kun hänen toinen päämääränsä on saada tilaisuus julistautua Jumalaksi jälleenrakennetussa temppelissä. Paavali sanoo, että Antikristus “itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala” (2.Ts. 2:4). Daniel sanoo, että hän lakkauttaa uhraamisen temppelissä ja asettaa sinne hävityksen kauhistuksen (Dan. 9:27; 11:31; vrt. Mt. 24:15-21). Kaikki ihmiset pakotetaan kumartamaan pedon kuvaa (Ilm. 13:15).

Antikristuksen tärkein päämäärä on julistautua episentterin Jumalaksi – ja kerskata olevansa universumin korkein auktoriteetti. Tämä on äärimmäisintä kapinoimista Jumalaa vastaan. Koska Antikristus tietää, että oikea Kristus tulee takaisin tuomitsemaan hänet ja hänen miljoonat kannattajansa heidän valtiopetoksestaan Jumalaa ja Hänen valtakuntaansa vastaan, niin hän villitsee kaikki kansat riivaajien avulla lähettämään armeijansa viimeiseen taisteluun Israelissa (Ilm. 16:13-16). Se johtaa Harmageddonin taisteluun.

Johannes sanoo: “Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan; ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa (Ilm. 19:19-21).

Ihana tulevaisuus

Oikea universumin Kuningas pystyttää hallintonsa episentteriin Jerusalemissa tuhottuaan Antikristuksen ja hänen saatanallisen valtasysteeminsä maailman ylitse. Se on sen lupaukseen edelleen täyttymistä, jonka Herra antoi yli 3000 vuotta sitten Salomolle: “...hänen pojallensa minä annan yhden sukukunnan, että minun palvelijallani Daavidilla aina olisi lamppu palamassa minun edessäni Jerusalemissa, siinä kaupungissa, jonka minä olen itselleni valinnut, asettaakseni nimeni siihen” (1.Kun. 11:36).

Vanhan Testamentin aikoina Jumala ilmestyi vain rajoitetusti ja epäsuorasti. Tärkeimmät ilmestykset tapahtuivat Jeesuksen Kristuksen ensimmäisessä tulemuksessa, saarnaamisessa, ristiinnaulitsemisessa, ylösnousemuksessa ja taivaaseenastumisessa ja uudelleen Pyhän Hengen vuodattamisen ajalla. Johtuen juutalaisten epäuskosta, temppelipalveluksen täyttymyksestä ja siitä johtuvasta tarpeettomuudesta sekä Jeesuksen taivaaseenastumisesta, mikä johti Israelin Messiaskuninkaan fyysiseen poissaoloon, Jerusalem tilapäisesti menetti merkityksensä Israelin ja maailman hengellisenä episentterinä. Seurakuntadispensaation ajalla ihmisten ei tarvitse palvoa Jumalaa Jerusalemissa vaan hengessä ja totuudessa missä tahansa maailmassa (Joh. 4:21,23). Kristityt itse Kristuksen ruumiina ovat Jumalan temppeli (1.Kor. 3:16). Tänä aikana Saatanan tärkein päämäärä on hyökätä kristittyjen uskoa vastaan ja tuhota se. Israel oli hajoitettuna kaikkialle maailmaan ja Jerusalem oli tallatussa ja nöyryytetyssä tilassa. 

Nyt lopunajalla Israel ja Jerusalem ovat taas olemassa. Profeetallinen maisema on valmis Israelin Messiaan toiselle tulemukselle. Tätä tarkoitusta varten Israel on jälleen maassansa vastaanottaakseen Messiaan, eikä jälleenrakentaakseen temppelin --  lisämerkkinä Kristuksen kieltämisestään. Israelin ja Messiaan kohtaamisella lopunajalla tulee olemaan myönteisiä seurauksia koko kansalle. Kun Israel oli hyljännyt Jeesuksen Hänen ensimmäisen tulemuksensa aikana, Hän sanoi heille: “Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen'!” (Mt. 23:39). Hänen toisessa tulemuksessaan Israelin ja Messiaan välinen särkynyt suhde korjataan. Israel katsoo Häneen, jonka he ovat lävistäneet ja murehtivat Häntä (Sak. 12:10). Sen jälkeen juutalaiset ovat todella messiaanisia, jotka julistavat Messiaan ylistystä kaikkialla.

Episentteri Jerusalemissa saavuttaa täyden merkityksensä, johon Jumala on sen määrännyt, koska Herra Jeesus ilmestyy kaikessa kunniassaan ja majesteettiudessaan olemaan kaiken keskus. Hän on maan ja maailmankaikkeuden Luoja: “on saanut syntynsä hänen kauttaan ... Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut” (Joh. 1:3,10; vrt. Kol. 1:15-17). Saatana on villitsijä, joka edelleen pettää Israelia tuntemasta ja hyväksymästä Jeesusta Vapahtajana ja vastoin oikeaa tietoa Jumalasta saa sen jälleenrakentamaan temppelin ja jatkamaan varjonomaisia Vanhan Testamentin menoja. 

Jeesuksen toisen tulemuksen jälkeen koko Israelin jäännös tulee sovintoon Hänen kanssaan (Room. 11:26), kuten myös kansojen jäännökset (Mt. 24:29-30). Maailman episentteri säteilee jumalallista läsnäoloa; rauha vallitsee maan päällä ja epäjumalain nimet [väärät uskonnot] hävitetään maasta (Sak. 13:2).

Jumalan viholliset ovat raivoissaan kaikesta tämänsuuntaisesta profetaalisesta kehityksestä. He tietävät, että Israelin ennallistaminen on osa Jumalan suunnitelmaa perustaa Hänen fyysinen hallituksensa maan päälle. Siinä on syy, miksi he ovat päättäneet tuhota Israelin (vrt. Ps. 83:1-8). Jos he pystyisivät tekemään sen, he voisivat osoittaa Raamatun olevan väärässä ja siten vahvistaa väärän jumalan valtaa ja valheita, mutta he jouduttavat vain omaa loppuaan.

Lopulta koko jumalaton maailma kokoontuu Jerusalemia vastaan vain tullakseen Herran tuomitsemaksi (Sak. 12:3; 14:2). Hän sanoo: “Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon, minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani” (Joel 3:1-2).

Sen jälkeen, kun Herra on tuominnut Israelin viholliset, jotka ovat myös evankelisen kristikunnan vihollisia, tuominnut Anti-Kristuksen ja väärän profeetan, ja heittänyt Saatana syvyyden kuiluun, Hän paljastaa oman valtakuntansa maailmalle kirkkaudessa ja perustaa sen Jerusalemiin. Maailman Luoja, joka on myös maailman Vapahtaja ja Kuningas, Israelin Pyhä, hallitsee Daavidin valtaistuimelta Jerusalemista – maapallon ja maailmankaikkeuden episentteristä. Silloin vallitsee todellinen rauha!