Israelin Hengellinen Syntyminen

The Spiritual Birth of Israel

Johan Malan, Mossel Bay, South Africa (July 2013)

Ilmassa on sen ajan suuri odotus, jolloin Israel kansana tulee sovintoon Messiaan kanssa, koska tuo tapahtuma merkitsee pakanain aikojen virallista päättymistä, ajan, joka kestää Israelin Babylonian vankeudesta aina Antikristuksen hallinnon loppuun. Koko tänä aikana ei ole ollut kuningasta, joka olisi hallinut Daavidin valtaistuimella. Israelin hengellisen heräämisen jälkeen heidän valtakuntansa ennallistetaan Messiaan itsensä toimesta. Tuo tapahtuma tuo maailmanhistoriaan ajan, jolloin maa on oleva täynnä Herran tuntemusta, kuten vedet peittävät meren (Jes. 11:9). Jokainen tutkimus koskien Israelin lopunajan ennallistamista pitäisi siksi keskittyä sen poliittiseen ennallistamiseen sekä senjälkeiseen hengelliseen heräämiseen. Messias on oleva heidän Vapahtajansa ja Kuninkaansa.

Israelin nykyinen asettuminen isiensä maahan on vasta valmistava vaihe kohti heidän hengellistä ennallistamistaan, jolloin heistä sanan todellisessa merkityksessä tulee Jumalan kansa. Heidän sydämensä täytyy ympärileikata ja sen voi tehdä vain Messias Pyhän Hengen työn kautta (Room. 2:28-29). Täsmälleen näin käy, kun Jeesus palaa, laskee jalkansa Öljymäelle ja uudelleen esittää itsensä juutalaisille heidän Vapahtajanaan taivaasta. Tällä kertaa sillä tulee olemaan ehdottoman myönteiset seuraukset, kun kaikki eloonjääneet juutalaiset särkynein sydämin luovat katseensa Häneen anoen armoa ja pelastusta samalla täysin hyväksyen Hänet Messiaana ja Kuninkaana (Sak. 12:10).

Kun Israel ja sen hengelliset johtajat hylkäsivät Jeesuksen Hänen ensimmäisen tulemuksensa aikaan, Hän tiesi, ettei se ollut Hänen suhteensa loppu Israelin kanssa kansana ja siksi Hän sanoi heille: “Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen." (Mt. 23:39). Tämä toinen kohtaaminen lähestyy nopeasti ja sillä tulee olemaan merkitys Israelin hengellisessä muuttamisessa kansaksi, joka on arvollinen perimään luvatun messiaanisen valtakunnan, jossa he kaikki ovat Messiaan palvelijoita.

Jokaisessa juutalaisten sukupolvessa Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen jälkeen oli pieni kansan jäännös Israelissa, joka oli tullut sovintoon Messiaan kanssa ja säilyttänyt suhteen Häneen. Kansan karkotus kuitenkin jatkui johtuen epäuskoisesta enemmistöstä. Israelin valtion ennallistamisen aikaan vuonna 1948 kansan hengellinen tila oli edelleen muuttumaton. Ortodoksijuutalaisten enemmistö halveksii messiaanisia uskovia, koska he eivät liitä pelastustaan Tooran noudattamiseen, vaan ovat sensijaan “pakanoiden Jumalan seuraajia.” Siitä huolimatta, että heitä kohdellaan kaltoin, messiaanisten juutalaisten määrä kasvaa dramaattisesti. Jo heidän olemassaolossaan me voimme nähdä Israelin hengellisen heräämisen alun. Tämä on hyvin tärkeä eskatologinen kehitys, koska tämä ryhmä on varhainen osoitus siitä, mitä koko kansasta tulee tulevaisuudessa.

Messiaaniset juutalaiset kutsuvat itseään usein “valmiiksi (completed) juutalaisiksi” eikä heillä ole taipumusta epälojaalisuuteen kansaansa kohtaan. Päinvastoin, heillä on syvä rakkaus omaan kansaansa ja enemmistön hengellinen sokeus huolettaa heitä syvästi. Valmis juutalainen on juutalainen, joka on kohdannut Messiaan, Israelin toivon ja omistanut elämänsä Hänelle – hän on messiaaninen juutalainen. Todistuksessaan,  A completed Jew, Jeff Miller sanoo: “Hyväksyin Jeesuksen elämääni ja Hän teki minut valmiiksi” (www.precious-testimonies.com/BornAgain).

Messiaanista juutalaisuutta koskevassa artikkelissa Wikipedia sanoo: “Messiaaninen juutalaisuus sanoo, että Jeesus ei ole pelkästään ihminen, vaan juutalainen Messias ja 'Poikajumala (Kolminaisuuden yksi persoona) ja että pelastus saavutetaan vain hyväksymällä Jeesus omana pelastajanaan. Kaikki juutalaiset lait ja tavat, joita noudatetaan, ovat kulttuurisia eivätkä panosta pelastuksen saamiseen.”

Ortodoksijuutalaiset pitävät kuitenkin messiaanisen liikkeen “valmista juutalaista” “kadotettuna juutalaisena,” koska hän tunnustaa Messiaan, jota he eivät tunnista ja myös, koska hän ei enää löydä pelastustaan lain noudattamisessa. Näin ollen Messiaan nykyiset juutalaiset opetuslapset kokevat aivan yhtä paljon vastustusta ortodoksijuutalaisten taholta, kuin ensimmäisen vuosisadan opetuslapset.

Messiaaninen liike on tilastojen valossa pieni verrattuna ortodoksien ja agnostikkojen (ei  harjoittavien) suureen enemmistöön, mutta he edistyvät hyvin ja laajenevat nopeasti. On erilaisia suuria kansainvälisiä lähetysjärjestöjä sekä koordinoivia elimiä messiaanisille järjestöille, joista muutamia tärkeitä on mainittu alla. Ne esittelevät itsensä seuraavasti ja joillakin niiden verkkosivuista voi löytää lisätietoa messiaanisten juutalaisten todistuksissa:

Raamatullisten ja juutalaisten tutkimusten Caspari -keskus (Caspari Centre for Biblical and Jewish Studies) (www.caspari.com)

“Caspari -keskus on ihmisten verkosto: Juutalaiset ja pakanat kautta maailman työskentelevät yhdessä herättääkseen tietoisuutta juutalaisista uskovista ja tukeakseen Israelin seurakuntien kasvua. Intohimomme on tukea esiintulevia johtajia, jotka muuttavat Israelin kehittämällä ja johtamalla kypsiä, luottavaisia ja kaukonäköisiä messiaanisia yhteisöjä. … Useiden vuosien ajan olemme rukoilleet uusia tiloja keskuksellemme Jerusalemissa. Olemme nyt muuttaneet uusiin tiloihimme osoitteessa 55 HaNevi’im (Prophets) St. Jerusalem. ... Kirja, Jewish Believers in Jesus: The Early Centuries, on Caspari -keskuksen toimittamassa sarjassa. Se tarkastelee kristillisen historian viittä ensimmäistä vuosisataa yksilöiden kokemina, jotka olivat etnisesti juutalaisia, mutta jotka tunnustivat uskoa Jeesukseen Kristukseen Messiaana,”

Messiaanisten juutalaisten seurakuntien liitto (Union of Messianic Jewish Congregations) (www.umjc.net)

Tämä järjestö antoi seuraavan uskonjulistuksen:

1.    Me uskomme, että Raamattu on innoitettu, ainoa erehtymätön, arvovaltainen Jumalan Sana.

2.    Me uskomme, että on yksi Jumala, kolmessa persoonassa ikuisesti olemassaoleva, Isä, Poika ja Pyhä Henki.  

3.    Me uskomme HERRAN Jeshuan, Messiaan, jumaluuteen, Hänen neitseelliseen syntymäänsä, Hänen synnittömään elämäänsä, Hänen sovittavaan sijaiskuolemaansa Hänen vuodatetun verensä kautta, Hänen ruumiilliseen ylösnousemukseensa, Hänen taivaaseen astumiseensa Isän oikealle puolelle ja Hänen henkilökohtaiseen paluuseensa voimassa ja kunniassa.

4.    Me uskomme, että syntisen pelastumiseksi uudestisyntyminen Pyhän Hengen kautta on ehdottoman välttämätön.

5.    Me uskomme Pyhän Hengen nykyiseen palvelutyöhön, jonka kautta uskova on kykenevä elämään jumalista elämää.

6.    Me uskomme sekä pelastettujen että kadotettujen ylösnousemukseen; pelastettujen elämän ylösnousemukseen ja kadotettujen tuomion ylösnousemukseen.

7.    Me uskomme kaikkien uskovien hengelliseen yhteyteen HERRASSA Jeshuassa, Messiaassa.

8.    Me uskomme jakeiden Mt. 18:15-18 opettamaan kurinpidon ja konfliktin ratkaisemisen prosessiin sopivana kaikkiin seurakuntalaisiin ja johtajiin.

9.    Jeshuan juutalaisina seuraajina olemme kutsutut säilyttämään juutalaisen raamatullisen perintömme ja pysymään osana kansaamme Israelia ja uskovien universaalia ruumista. Tämä on osa identiteettiämme ja todistus Jumalan uskollisuudesta.

Brittiläinen messiaaninen juutalainen liitto (British Messianic Jewish Alliance)  (www.bmja.net)

“On hyvin huolestuttavaa, että näinä päivinä saamme todistaa maailmanlaajuisen antisemitismin nopeaa kasvua aivan liian usein antisiionismin varjolla. Haluamme ilmaista huolemme, että juutalaisvastaisuutta ilmenee niin tiheään brittiläisessä yhteiskunnassa. Peräänkuulutamme seurakuntaa vastustamaan sitä. Koska juutalaiset ovat osa seurakuntaa meitä ahdistaa kuulla juutalaisvastaisia asenteita ilmaistavan seurakunnassa ja kristinuskon nimissä. Kutsumme kanssauskoviamme monista maista tunnustamaan, että Jeesus oli juutalainen ja kieltämään kaiken juutalaisiin tähdätyn rasismin sekä Israelin valtion sisä- että ulkopuolella. Kutsumme seurakuntaa julkisesti vahvistamaan Jumalan jatkuvan suhteen juutalaiseen kansaan ja Hänen päättäväisyytensä jatkaa työtä heidän kanssaan, koska Hän ei ole heittänyt heitä pois. Vieläkin käsittämättömämpi [ja loukkaavampi] olisi ajatus, että liiton Jumala hylkäisi ensimmäisen valintansa jonkun toisen hyväksi. Kun kuulemme ihmisten seurakunnissa sanovan, että Jumalan lupaukset meille on mitätöity, niin olemme huolestuneita, emme vain itsemme vuoksi, vaan myös siksi, mitä se sanoo Jumalasta, ikäänkuin Hän olisi oikukas. Olemassaolomme 21. vuosisadalla puhuu puolestaaan. Me olemme osa laajaa, monimuotoista ja elinvoimaista juutalaista liikettä, joka tunnustaa, että Jeshua [Jeesus-nimen heprealainen muoto] on Messias, Vapahtaja ja Herra.”

Messiaaniset ajat (The Messianic Times) (www.messianictimes.com)

“Syntymänsä jälkeen vuonna 1990 lehdestä, The Messianic Times, on tullut johtava kansainvälinen messiaaninen juutalainen sanomalehti. Aloitettuaan neljännesvuosittaisena julkaisuna se ilmestyy nyt kuudesti vuodessa järjestön, Times of the Messiah Ministries, julkaisemana. Se sisältää uutisia maailmanlaajuisesta messiaanisesta yhteisöstä, Israelin nykytapahtumia ja tarkastelua. Lehti julistaa, että Jeshua on juutalainen Messias.”

Juutalaiset Jeesuksen puolesta (Jews for Jesus) (www.jewsforjesus.org)

Tämän järjestön verkkosivustolla on seuraavia lausuntoja heidän kutsustaan julistaa evankeliumia juutalaisten keskuudessa sekä ongelmista, joita he kohtaavat sitä tehdessään:

“Juutalaiset ovat taipuvaisia hylkäämään evankelioimismenetelmät ja materiaalit, jotka on muotoiltu kristillisten ennakkokäsitysten ja kaanaankielen mukaisesti, koska ne vahvistavat sen olettamuksen, että Jeesus on 'heille' eikä 'meille.' Päästäksemme tuon olettamuksen yli meidän on oltava innovatiivisia. Me laitamme kokosivun evankeliumijulisteita maksettuina mainoksina johtaviin sanoma- ja aikakauslehtiin, kuten Newsweek, Parade ja The New York Times. Me laitamme myös evankelioivia viestejä mainostauluihin, lähijuniin, katetuille bussipysäkeille ja maallisille radio-asemille. Toiset ovat alkaneet käyttää joitakin näistä väylistä jossakin määrin, mutta Jews for Jesus on ollut teränsuulla tekemässä Jeesuksen messiaanisuudesta väistämättömän kysymyksen juutalaisille sekulaarin median kautta. Pyöritämme myös erityisiä todistuskampanjoita kesäkuukausien aikana New Yor'issa, Pariisissa, Lontoossa, Moskovassa ja useissa muissa kaupungeissa kautta entisen Neuvostoliiton. 

Juutalaislähetyksenäkin on vaikeaa säilyttää polttopiste Kristuksesta kertomisessa pelastumattomille. Juutalaisten evankelioiminen on vaikeaa. Juutalaisilla on pitkä epäuskon perinne ja he usein arvioivat halveksunnalla niitä, jotka pyrkivät jakamaan evankeliumia. Haavoittuvuuden epämukavuus ja hylkäämisen kipu, jotka välttämättä seuraavat tehokasta lähetystyötä, voivat vaatia veronsa, ellei niitä käsitellä asianmukaisesti. Ellemme pidä tuota haavoittuvuutta, tuota kipua, näkökulmassa, niin luonnollinen halu välttää niitä voi vähitellen murentaa kaiken sitoutumisen suoraan evankeliointiin. 

“Toinen vaikeus polttopisteen säilyttämisessä evankelioimisessa on se tosiasia, että on niin paljon häiriöitä. Onpa sitten kyse matkojen vetämisestä Pyhään Maahan, profetiakonferenssien pitämisestä, tai yrittämisestä saada kannatusta Israelin valtiolle, niin on monia arvokkaita yrityksiä, jotka vain eivät edistä juutalaisten evankelioimista. Ei yhdelläkään juutalaislähetyksellä ole varaa ryhtyä näihin yrityksiin hinnalla, että laiminlyövät suoraan puhua pelastumattomille. Siksi löydät meidät ulkona kaduilla ja collegeiden kampuksilla jakamassa evankeliumitraktaatteja. Siksi löydät meidät soittamassa puhelimella ja tapaamassa henkilökohtaisesti pelastumattomia juutalaisia. Se kaikki on osa meidän Jews for Jesus -sitoutumistamme pysyä näkyvinä, haavoittuvina ja saatavina, kun säilytämme suoran juutalaisten evankelioimisen ensisijaisena tavoitteenamme.”

Pelastuksen sofar (Trumpet of Salvation). (www.trumpetofsalvation.com).

“Jacob Damkani'n uudestisyntymisen myötä tuli myös kutsumus julistaa Jeshuaa Israelin huoneen kadonneille lampaille kustannuksista riippumatta. Jakaen itse painamiaan traktaatteja hän evankelioi Israelin kaduilla perheensä vastustuksesta ja monien ortodoksijuutalaisten vihamielisyyksistä huolimatta.   Järjestö, Trumpet of Salvation to Israel, perustettiin vuonna 1980. Siitä saakka Jacob on omistanut elämänsä kokoaikaisesti kutsumukselleen. Hänen omaelämäkertansa, Lama Davka Ani? (Miksi minä?), on auttanut monia israelilaisia tulemaan uskoon Jeshuaan ja myös monia kristittyjä ymmärtämään uskonsa alkuperää. Saatavana kielillä: Heprea, Venäjä, Hollanti, Englanti, Suomi, Ranska, Saksa, Unkari, Italia, Korea, Portugali, Espanja ja Ruotsi.”

Kansan hengellisen herätyksen alku

Lopunajan messiaaninen liike maailmassa liittyy läheisesti juutalaisvaltion ennallistamiseen ja sillä on vahva Messiaan toisen tulemuksen profeetallinen odotus. Jotkut messiaanisista muuttavat Israeliin, kun taas toiset lähettävät lapsensa töihin kibbutseille, palvelemaan IDF:ssä, tai tekemään maallista työtä Israelissa. He ovat tietoisia Herran suunnitelmasta ennallistaa kansansa heidän maassaan s.o. Israelin hengellisestä elvyttämisestä heidän kansallisella sovinnollaan Jeshuan, Messiaan, kanssa. 

Israelin ennallistamisen ensimmäinen vaihe on fyysinen ja poliittinen, jota seuraa heidän hengellinen heräämisensä. Ensimmäinen vaihe on kuitenkin hyvin tärkeä, kun Herra tuo heidät takaisin maahan, jota Hän itse kutsuu “Israeliksi” eikä “Palestiinaksi”: “Sano sentähden: Näin sanoo Herra, Herra: Minä kokoan teidät kansojen seasta ja kerään teidät maista, joihin teidät on hajotettu, ja annan teille Israelin maan” (Hes. 11:17).

Taas maassaan Herra vie Israelin ahdinkoon, kunnes he etsivät hyljättyä Messiastaan, löytävät Hänet ja nöyrtyvät Hänen edessään (Hes. 22:18-20; Jer. 30:7; Hs. 5:15). Messiaaniset tekevät kaiken mahdollisen johtaakseen maanmiehensä Jeshuan tykö ja auttaakseen heitä pakenemaan kadotettujen tuomiota ja myös tulevaa Jaakobin ahdistuksen aikaa (Jer. 30:7).

Nämä uskovat juutalaiset hyväksyvät täysin lupauksen, että Israel ei tuhoudu ahdistuksen aikana, vaan Herra tulee väliin pelastamaan valitun kansan jäännöksen ja sitten käyttää heitä erityisinä todistajinaan. Hän nostaa myös kaksi erityistä todistajaa voimakkaasti julistamaan Messiasta väärän messiaan hallinnon aikana (Ilm. 11:3-12). Seurakunta-ajan päättymisen jälkeen nämä todistajat saavat tehtäväkseen edelleen valmistaa Israelia heidän hengellisessä heräämisessään.

Avioliiton todistus

Kohdassa Matteus 25:1-13 lopunajan Israelille annetaan hyvin tärkeä merkki, että Jeesus on Messias. Tämä merkki toteutuu tempauksessa, kun Kristus tulee taivaallisena Ylkänä salaisesti vastaanottamaan Morsiamensa ja viemään hänet pois. Tempaus tapahtuu maailmanhistorian hengellisesti pimeänä aikana, kun messiaanisia juutalaisia sekä evankelisia kristittyjä pakanain keskuudessa pilkataan ja hyljeksitään johtuen Raamattuun perustuvasta uskostaan Jeesukseen Kristukseen. Tuohon aikaan vähän ennen ahdistuksen aikaa Antikristuksen henki aktiivisesti kieltää Jeesuksen jumaluuden, kyseenalaistaa Hänen ylösnousemuksensa, taivaaseenastumisensa ja toisen tulemuksensa, hylkää Raamatun innoitettuna Jumalan Sanana ja myös vähättelee sellaisia lupauksia kuin tempaus.

Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen aikaan Häntä ja Hänen pientä tosi opetuslasten ryhmäänsä kohtaan oli suuri vihamielisyys. Hän sanoi, että Hän menisi Isänsä tykö, opetuslapset pelkäsivät yksin jäämistä. Ristiinnaulitsemistaan edeltävänä iltana Herra Jeesus antoi seuraavan lohduttavan kupauksen koskien heidän tapaamistaan jälleen ja viemistään taivaaseen: “Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen” (Joh. 14:1-3).

Tämä lupaus annettiin perinteisten Raamatun ajan juutalaisten avioliittotapojen vastaavuuden perusteella. Ensimmäinen tärkeä askel juutalaisessa avioliitossa oli kihlaus, joka käsitti avioliittosopimuksen tekemisen. Jeesuksen aikaan oli tapana, että sellainen sopimus päätettiin mahdollisen sulhasen menestyksellisen avioliittoehdotuksen jälkeen. Hän matkusti isänsä talosta morsiamensa kotiin, jossa hän neuvotteli tämän isän kanssa morsiamen hinnasta (mohar), joka hänen oli maksettava. Kun morsiamen hinta oli maksettu, niin avioliittosopimus oli tehty. Tuosta hetkestä lähtien tuleva morsian oli julistettu erotetuksi ja omistetuksi vain tulevalle yljälleen. Sopimuksen vahvistukseksi he joivat uuden viinin maljasta, joka oli siunattu kihlaussiunauksella.

Ensimmäinen tästä analogiasta tehtävä toteamus on, että Kristuksen pyhitetty seurakunta on Hänen morsiamensa (Ef. 5:22-23). Aivan kuten juutalainen sulhanen teki aloitteen jättämällä isänsä talon matkustaakseen morsiamensa taloon, Jeesus jätti oman Isänsä talon, kun tuli ensimmäisen kerran maailmaan, joka on Hänen tulevan morsiamensa asuinpaikka. Ristinkuolemansa kautta Hän maksoi täyden hinnan lunastaakseen morsiamensa, joten tämä voi kuulua Hänelle. Paavali sanoi seurakunnalle: ”Sillä te olette kalliisti ostetut” (1.Kor. 6:20), samalla kun Pietari myös vahvisti, että meidät lunastettiin Kristuksen kalliilla verellä (1.Piet. 1:18-19).

Samana iltana, jolloin Jeesus antoi lupauksen varhaisille opetuslapsilleen, että oli menossa valmistamaan heille sijaa, Hän asetti pyhän ehtoollisen. Hän ojensi viinimaljan opetuslapsilleen sanoen: “Tämä malja on uusi liitto minun veressäni” (1.Kor. 11:25). Se oli sen ikuisen siteen vahvistus, joka meillä on Häneen Hänen ristikuolemansa kautta.

Kuten juutalainen morsian julistettiin olemaan pyhä ja yksinomaan yljälleen omistettu, niin myös meillä on velvollisuus ilmestyä Kristuksen eteen pyhinä ja nuhteettomina. Paavali sanoo, että  meidän sydämenne täytyy olla “nuhteeton pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa” (1.Ts. 3:13) ja edelleen selittää tarvetta pyhitykseen “… saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton” (Ef. 5:25-27).

Avioliittosopimuksen tekemisen jälkeen sulhanen palasi isänsä taloon, jossa hän viipyi noin vuoden ajan valmistaakseen paikan morsiamelleen ja itselleen. Tuona aikana hän ei nähnyt morsiantaan ja tämä ahkeroi valmistaen hääpukua ja kooten yhteiselämässä tarvittavia välttämättömiä tavaroita.

Eroajan lopussa juutalainen ylkä haki morsiamensa olemaan kanssansa. Morsian tiesi enemmän tai vähemmän siitä, milloin aika oli kypsä, mutta ei tarkkaa päivää, milloin ylkä tulisi. Tavallisesti hän tuli yöllä, koska se oli salainen kohtaaminen heidän välillään. Morsian meni ulos tielle kohtaamaan häntä ja tässä tilanteessa ylkä ei näyttäytynyt muille morsiamen perheenjäsenille (Mt. 25:6). Silloin oli liian myöhäistä tehdä enää valmisteluja yljän tulemukseen.

Samalla tavalla taivaallinen ylkä tulee salaisesti morsiamelleen seurakuntadispensaation lopulla. Hän kohtaa morsiamen maaplaneetan ulkopuolella yläilmoissa ja tässä tilanteessa Hän ei ehdottomasti näyttäydy muulle maailmalle. Hänen tulemuksestaan ilmoitetaan myös huudolla: “Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;  sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla” (1.Ts. 4:16-18).

Seuraavana aamuna, kun morsiamen perheenjäset huomasivat, että morsian ystävineen oli mennyt, he tiesivät, että ylkä oli vienyt heidät pois yön aikana. Erillisenä ryhmänä perheenjäsenet sitten lähtivät talosta osallistumaan hääjuhlaan.

Sillä hetkellä, kun messiaaniset juutalaiset äkkiä katoavat tempauksessa yhdessä kaikkien toisten Jeesuksen morsiusseurakunnan jäsenten kanssa, monet jäljelle jäävistä juutalaisista tietävät, että taivaallinen ylkä on vienyt heidät pois olemaan kanssansa.  Se antaa heille vahvan todistuksen, että Jeesus on Israelin Messias ja maailman Vapahtaja ja johtuen tästä tiedostamisesta, Israelissa on oleva suuri hengellinen herääminen, jossa 144 000 juutalaista pelastuu kohta tempauksen jälkeen  (Ilm. 7:1-8). Enemmistö kansasta kuitenkin on edelleen hengellisesti sokaistu ja tekee liiton väärän messiaan kanssa tullakseen petettyjen palvojien väärän morsiamensa jäseniksi (Ilm. 17:3).

Sama järkyttävä havainto koskien evankelisten kristittyjen äkillistä katoamista tehdään myös muualla maailmassa, jossa on ilmeistä, että jotkut ovat kadonneet jäljettömiin kodeistaan ja työpaikoiltaan (Mt. 24:40-42; Lk. 17:34-36). Tälle ilmiölle on vain yksi raamatullinen selitys ja se on, että taivaallinen Ylkä on vienyt morsiamensa pois maaplaneetalta!

Kun juutalainen ylkä ja hänen toverinsa saapuivat hänen isänsä taloon, hänen morsiamensa oli edelleen verhottu ja hän vei hänet morsiuskammioon (“huppah”), jossa he viettivät seitsemän päivää keskenään saattaen avioliiton täydelliseksi. Sillä aikaa vieraat alkoivat saapua juhlimaan avioliiton täydelliseksi saattamista (engl. consummation). Seitsemän päivän kuluttua ylkä esitteli hunnuttoman morsiamensa vieraille, jotta kaikki voivat nähdä hänet. Tuota ihanaa näytöstä seurasi suuri riemu ja juhlinta.

Samalla tavalla Messias vie morsiamensa eristettyyn paikkaan, jossa muu maailma ei voi nähdä häntä. Seitsemän päivän “huppah” viittaa profeetallisesti vuosiviikkoon, joka käsittää seitsemän vuotta tempauksen ja Jeesuksen Kristuksen ja Hänen morsiamensa julkisen ilmestymisen välillä. Kristuksen ja Hänen morsiamensa yhdistymisen jälkeen kuluu todellakin seitsemän vuotta ennenkuin Karitsan häitä juhlitaan täällä maan päällä.

Toisessa tulemuksessaan Herra Jeesus ja Hänen morsiamensa ilmoitetaan koko maailmalle: “kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa” (Kol. 3:4). Tämän ilmoituksen jälkeen Karitsan häitä juhlitaan maan päällä. Israelin jäännös, joka pelastuu vasta Kristuksen toisessa tulemuksessa, on vieraiden joukossa: “Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut.  Ja hänen annettiin pukeutua (hienoon) liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus." (Ilm. 19:7-8). Karitsan morsiamena hän ilmestyy Hänen edessään tahrattomassa puvussa.

144 000 sinetillä merkittyä

144 000 juutalaisen kääntyminen ja heidän antautumisensa Herran palvelukseen on hyvin tärkeä tapahtuma ahdistuksen ajan alussa juuri Antikristuksen paljastamisen jälkeen. 144 000 ovat ensimmäinen ryhmä, joka edustaa Israelin etenevää hengellistä ennallistamista kansana: “Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista” (Ilm. 7:4).

Tässä ilmoituksessa ei ole mitään epäselvää eikä ole mitään perusteita samaistaa 144 000 juutalaista evankelistaa seurakuntaan, tai johonkin muuhun Israelin ulkopuoliseen ryhmään. Tässä luvussa ei ole käytetty mitään symbolista kieltä. Israelin kaksitoista heimoa muodostavat tunnetun historiallisen kansan. Sana Israel ei ole symboli eikä allegorinen seurakunnan, tai jonkin ei-juutalaisen ryhmän kuvaus.

Samoin luku 144 000 ei ole symbolinen, vaan kirjaimellinen. Sen komponentit eivät ole 3 X 4 X 12 X 1000, kuten joskus on väitetty (3 viitaten kolmiyhteiseen Jumalaan, 4 viitaten maan neljän kulmaan, 12 viitaten 12 apostoliin ja 1000 viitaten symbolisesti mihin tahansa suureen ihmisryhmään), vaan sen komponentit ovat 12 000 X 12; s.o. 12000 ihmistä kustakin Israelin lasten 12 heimosta. Hesekielin 48. luvun mukaan luvattu maa – paljon suurempi kuin nykyinen Israel – jaetaan ja annetaan kahdelletoista heimolle Messiaan tuhatvuotisen hallinnon aikana.

Dispensationaaliselta näkökannalta on täysin selvää, miksi 144 000 juutalaista pelastuvat ja antautuvat palvelemaan Herraa. Senjälkeen, kun Herra Jeesus ottaa pois seurakuntansa, jolle Hän antoi tehtäväksi olla maailman valo nykysen dispensaation aikana, Hän hyödyntää Israelin hengellistä potentiaalia saadakseen valonsa loistamaan ahdistuksen ajan pimeässä yössä. Kun Elia temmattiin taivaaseen, hänen vaippansa ja profeetallinen palvelutyönsä lankesivat Elisan päälle. Samoin seurakunnan tempauksen jälkeen Herra löytää sijaisen Messiaanisista juutalaisista olemaan Hänen todistajiaan Antikristuksen hallinnon aikana.

Kohta Ilm. 7:1-8 yhdistää kattavan sarjan Raamatun profetioita, joissa annetaan takuu, että Herra ei ainoastaan palauta Israelia fyysysesti maahansa, vaan että he tulevat myöhempinä päivinä kokemaan myös hengellisen herätyksen: “Mutta nyt sanoo Herra, Israelin Jumala... Katso, minä kokoan heidät jälleen kaikista maista, joihin minä heidät vihassani, kiivastuksessani ja suuressa suuttumuksessani karkoitan ja palautan heidät tähän paikkaan ja annan heidän asua turvassa. Silloin he ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa. Ja minä annan heille yhden sydämen ja yhden tien, niin että he pelkäävät minua kaiken elinaikansa ja niin heidän käy hyvin ja heidän lastensa heidän jälkeensä. Ja minä teen heidän kanssansa iankaikkisen liiton, niin etten käänny heistä pois, vaan teen heille hyvää; ja minä annan pelkoni heidän sydämiinsä, niin etteivät he minusta luovu” (Jer. 32:36-40).

Israelin koko jäännöksen pelastuminen

Hetkellä, jolloin Messias ilmestyy maaplaneetalle, Öljymäki halkeaa kahtia ja muodostaa suuren laakson, jonne pakenevat israelilaiset juoksevat ja löytävät turvallisen suojan viholliselta (Sak. 14:4-7). Jumalan tuomioiden pimeys on aistein havaittava aivan kuten lähes 2000 vuotta sitten, kun Jeesus kantoi Jumalan tuomion maailman synneistä ristillä Jerusalemin ulkopuolella (Mt. 27:45).

Tällä kriittisellä hetkelläkin, kun Jumalan viha vuodatetaan syntisen maailman päälle, armo ja suosio edelleen tarjotaan Jeesuksen kautta niille, jotka uskovat ja luottavat Häneen pelastuksekseen. Kun synkät tuomion pilvet ympäröivät Jerusalemin ja sen ympäristön, niin jäljelläolevat juutalaiset pakenevat Öljymäen äkillisen repeämän luomaan turvapaikkaan. Siellä kirjaimellisesti Jeesuksen jalkojen juuressa he ovat turvassa. Suuri sekasorto vallitsee heidän vihollistensa keskuudessa, kun jumalallinen tuomio valtaa heidät ja he alkavat tappaa toisiaan (Sak. 14:13). Väärä messias ja väärä profeetta, kaksi maailmanlaajuisen Jumalan ja Hänen kansansa vastaisen kapinan johtajaa, vangitaan ja heitetään elävältä tuliseen järveen (Ilm. 19:19-20).

Jeesus kurottautuu kansansa puoleen siunaamaan heitä. He ovat kauhuissaan nähdessään merkit Hänen käsissään ja heidän ensimmäiset sanansa ovat: “Mitä ovat nämä haavat sinun käsissäsi?” ja Hän vastaa heille: "Ne lyötiin minun ystäväini huoneessa" (Sak. 13:6). Kuinka juutalaiset selittävät sen, että  Messiaalla on haavat käsissään, kun Hän laskeutuu Öljymäelle? Kuinka he voivat selittää, missä nämä haavat Hänelle aiheutettiin? Se ei varmasti voinut tapahtua taivaassa! He todella katsovat Häneen, jonka lävistivät Hänen ensimmäisen tulemuksensa aikana.

Pyhä Hengen vakuuttamina he ymmärtävät, että ristiinnaulittu Kristus on tullut heidän pelastuksekseen. Messiaanisessa profetiassa Hän sanoo: “Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista. Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset” (Sak. 12:10-11). Heidän kansalliset valittajaisensa kestävät todennäköisesti 30 päivää, kuten oli tapa Israelissa (4.Moos. 20:29; 5.Moos. 34:8).

Tällä hetkellä Israelin hengellinen ennallistaminen on täydellinen ja peruuttamaton (Jer. 31:34). Paavali sanoo: “Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista” (Room. 11:26).

Heidän tuleva tehtävänsä

Tultuaan täydelliseen sovintoon Herran Jeesuksen kanssa, Israel on pelastettu ja valmis tulevaan tehtäväänsä Messiaan hallinnossa, jossa vallitsevat  seuraavat olosuhteet:

·      Ja he ovat, sanoo Herra Sebaot, sinä päivänä, jonka minä teen, minun omaisuuteni. Ja minä olen heille laupias, niinkuin mies on laupias pojallensa, joka häntä palvelee” (Mal. 3:17).

·      Sinä päivänä Herra Sebaot on oleva loistava kruunu ja kunnian seppele kansansa jäännökselle” (Jes. 28:5).

·      Näin sanoo Herra Sebaot: Niinä päivinä tarttuu kymmenen miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan miestä liepeeseen sanoen: 'Me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne” (Sak. 8:23).

·      Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka asun Siionissa, pyhällä vuorellani. Ja Jerusalem on oleva pyhä, ja vieraat eivät enää kulje sen läpi” (Joel 3:17).

·      Sinä päivänä lauletaan Juudan maassa tämä laulu: "Meillä on vahva kaupunki, pelastuksen hän asettaa muuriksi ja varustukseksi. Avatkaa portit vanhurskaan kansan käydä sisälle, joka uskollisena pysyy” (Jes. 26:1-2).

·      Ja sinä päivänä te sanotte: "Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansain keskuudessa, tunnustakaa, että hänen nimensä on korkea” (Jes. 12:4).

·      Tulevina aikoina juurtuu Jaakob, Israel kukkii ja kukoistaa ja täyttää maanpiirin hedelmällänsä” (Jes. 27:6).

Ilmeisistä syistä Jumalan, Israelin ja Kristuksen seurakunnan suuri vihollinen haluaisi välttää tämänluontoisen tilanteen hinnalla millä hyvänsä. Hän tulee tekemään viimeisen yrityksen tuhota kaikki Jumalaa palvovat maan päällä, tai pettää heidät hyväksymään väärä messias.