Syitä Tempaukselle

(Reasons for the Rapture)

Prof. Johan Malan, Mossel Bay, South Africa (February 2013)

Kasvavassa määrässä seurakuntia lupaus tempauksesta kielletään, sivuutetaan, tai esitetään kehnosti saarnattaessa lopunajasta. Se on kuitenkin tärkeä lupaus, joka on erittäin perustellusti sisällytetty lopunajan profetioihin. Se antaa kristityille myönteisen ja epäämättömän tulevaisuuden odotuksen – todellisen toivon jumalallisesta asioihin puuttumisesta ja siunauksen, jota odottaa muutoin niin synkässä pahaa maailmaa kohtaavien tuomioiden skenariossa. Raamattu mainitsee seuraavat syyt tempaukselle:

1. Se on kohtaaminen Jeesuksen Kristuksen kanssa

Tempaus on äärimmäisen tärkeä lupaus lopunajan tapahtumien kronologiassa. Meidän täytyy ymmärtää se oikein, jos haluamme olla valmiita ja arvollisia pakenemaan tulevaa ahdistuksen aikaa. Tempauksessa todelliset kristityt katoavat maan päältä silmänräpäyksessä: 

“Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla” (1.Ts. 4:16-18). Ennen kaikkea odotus, jota meidän tulisi vaalia, on, että tempaus ei ole vain pois pääsy synnin kyllästämästä maailmasta, jossa me elämme muukalaisina ja pyhiinvaeltajina, vaan ennemmin ylevä näköala saapumisesta lopulliseen määränpäähämme taivaassa! Ikävöivä morsian odottaa innokkaasti yhdistymistä taivaallisen Ylkänsä kanssa. Tuona päivänä Hän tulee, “että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa” (2.Ts. 1:10). He katsovat silloin Häneen kasvot loistaen.

Niiden, jotka hylkäävät idean tempauksesta, pitäisi kysyä itseltään kuinka he muutoin aikovat tulla poistetuiksi maan päältä ja viedyiksi pois Herran Jeesukseen loistavaan läsnäoloon taivaassa? Raamattu sanoo, että kristityt “temmataan” taivaaseen (1.Ts. 4:17). Maanpäällisen palvelutyönsä jälkeen Jeesus “temmattiin” ruumiillisesti taivaaseen (Ilm. 12:5)*. Paavali “temmattiin” kolmanteen taivaaseen (2.Kor. 12:2). Kaikissa näissä tapauksissa käytetään samaa verbiä “temmata” (kreikan harpazo), joka tarkoittaa “äkillistä pois sieppaamista.”

Tässä tapahtumassa taivaallinen Ylkä tulee salaa, kuin varas yöllä (Ilm. 16:15). Hän ilmestyy julkisesti, vasta kun kaikkien silmät näkevät Hänet tempausta seuraavan seitsenvuotisen ahdistuksen ajan lopussa (Ilm. 1:7). Tempauksessa Hän ei astu jalallaan maan päälle, vaan kohtaa morsiamensa yläilmoissa ja vie hänet kanssaan taivaaseen. Jäljellejääneet huomaavat järkyttyneinä, että kaikki todelliset kristityt ovat äkkiä hävinneet jäljettömiin! Pyhät ovat sitten taivaassa kuningasten Kuninkaan jumalallisessa läsnäolossaja ja palaavat Hänen kanssaan vasta ahdistuksen synkkien päivien jälkeen (Sak. 14:4-5).

2. Se ruokkii Kristuksen odottamista

On tärkeää huomioida, että ennen ahdistusta tapahtuva tempaus edistää Kristuksen odottamista – ei Antikristuksen. Me odotamme taivaallista Ylkää, emme laittomuuden ihmistä. Koko Danielin 9. luvun 70. vuosiviikko on osa Israelin jumalallista historiaa ja alkaa liitolla, jonka Israel ja kansat tekevät väärän messiaan kanssa. Kristityt, jotka virheellisesti uskovat tempaukseen ahdistuksen puolivälissä, kääntävät huomionsa Kristuksesta keskipisteenä ja usein tuhlaavat suuria määriä rahaa, aikaa ja energiaa strategioiden valmistelemiseksi selvitäkseen hengissä tulevan seitsemän vuoden ahdistuksen aikana. Jotkut heistä jopa valmistavat turvapaikkoja isojen kaupunkien ulkopuolella, koska eivät odota tempausta ennen Jumalan vihan vuodattamista. Raamattu kuitenkin sanoo, että meidän pitäisi odottaa Jumalan Poikaa taivaasta, “Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta” (1.Ts. 1:10).

Lupaus tempauksesta kiinnittää huomiomme Kristuksen äkilliseen ja odottamattomaan tulemukseen morsiamelleen. Tällä tapahtumalla ei ole mitään edeltäviä merkkejä – kaikkein vähiten Antikristuksen ilmestyminen. Meidän pitäisi sitoutua valmisteluihin, joiden päämäärä on elää pyhää elämää Herralle, samalla kun kutsumme kaikkia ottamaan vastaan ikiaikaisen kutsun Karitsan hääaterialle. Kun Herran talo on täytetty, Hän laskeutuu taivaasta Jumalan pasunan soidessa. Senjälkeen kaikki ajanmerkit, jotka ilmoittavat Kristuksen julkista ilmestymistä ahdistuksen lopulla, viimein toteutuvat. Se on sotien, tautien ja luonnonkatastrofien aikaa kuin ei koskaan ennen (Mt. 24:6-7).

3. Se on Jumalan suora väliintulo

Tempauksen yliluonnollinen luonne, kun miljoonat kristityt temmataan yläilmoihin, on niin selvästi Jumalan asioihin puuttuminen, että mitään tieteellistä selitystä ei löydetä selittämään tätä ällistyttävää ilmiötä. Saattaa olla joitakin järjettömiä selityksiä – kuten evoluutioteorian kohdalla, jonka avulla agnostikot yrittävät selittää pois Jumalan luomistyön – mutta vain ne, joiden mielet tämän ajan jumala on sokaissut (2.Kor. 4:4), hyväksyvät nämä teoriat. Kaikkivaltias Jumala voi todella herättää ja muuttaa miljoonat kristityt silmänräpäyksessä ja temmata heidät pois maaplaneetalta. Hän vie pois omansa ja jättää toiset jäljelle:

“Minä sanon teille: Sinä yönä on kaksi samalla vuoteella: toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on yhdessä jauhamassa: toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään"  (Lk. 17:34-36; RK -92). Tietyt ihmiset “otetaan” tempauksessa. Toisten “jättäminen” on osoitus, että epäuskoiset ja petetyt jätetään maan päälle kohtaamaan Antikristuksen hirmuhallinnon synkät päivät suuren ahdistuksen aikana.

Herran käsi tullaan selvästi näkemään myös tuhoisissa tuomioissa, jotka vuodatetaan turmeltuneen ihmiskunnan päälle tempauksen jälkeen (Ilm. 6:12-17). Tempauksen dramaattinen vaikutus, kuten myös sen vanavedessä seuraavien apokalyptisten tuomioiden ankaruus, on selkeä sanoma agnostiselle, moniuskonnolliselle ja luopiolle ihmiskunnalle, että heidän ainoa toivonsa on palata kolmiyhteiseen Jumalaan ja Hänen erehtymättömään Sanaansa. Tempaus myös täysin torjuu Raamatun allegoriset tulkinnat, joiden avulla Raamatun kirjaimelliset ja loogiset ilmoitukset hengellistetään ja siten riistetään niiltä merkitys. Tällä tavalla liberaaliteologit ovat mitätöineet monet Raamatun kalliit lupaukset ja vakavat varoitukset väittämällä, että ne tulee ymmärtää pelkästään vertauskuvallisessa merkityksessä.

Tempauksen jälkeen miljoonat ihmiset edelleen kovettavat sydämensä. Tämän asenteen seurauksena he saavat eksytyksen hengen, joka saa heidät uskomaan Antikristuksen valheet (2.Ts. 2:11-12). Tulee kuitenkin olemaan monia, jotka osoittavat uutta arvostusta Jumalan Sanalle. He etsivät Herraa ja huutavat Hänen nimeään huolimatta seurauksista, joita heidän kristillinen todistuksensa herättää Kristuksen hylkäävän uuden maailmanjärjestyksen keskellä.

4. Se liittyy ensimmäiseen ylösnousemukseen

Tempaus liittyy suoraan ensimmäiseen ylösnousemukseen, kun kaikki uskovat saavat kirkastetun ylösnousemusruumiin. Miljoonat temmattavista ovat ehtineet kuolla; siksi heidät täytyy ensin herättää kuolleista turmeltumattomiin kirkastettuihin ruumiisiin, jotka ovat Kristuksen kirkastetun ruumiin kaltaisia. Samalla hetkellä elossa olevien uskovien kuolevaiset ruumiit muutetaan kirkastetuiksi ruumiiksi, samalla kun he kuolematta siirtyvät kuolevaisuudesta kuolemattomuuteen. Paavali selittää tätä lupauta kanssauskoville:

“Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen” (1.Kor. 15:51-53).

Filippiläisille hän sanoi: “Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi” (Fil. 3:20-21; vrt. 1.Joh. 3:2).

Ensimmäiseen ylösnousemukseen viitataan myös “vanhurskaiden ylösnousemuksena” (Lk. 14:14) sekä “elämän ylösnousemuksena” (Joh. 5:29). Nämä ihmiset ovat todella siunattuja olemaan osallisia ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Sellaisiin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat Hänen kanssaan tuhannen vuotta” (Ilm. 20:6).

Jumalattomilla ei ole osaa ensimmäisessä ylösnousemuksessa, tempauksessa eikä Kristuksen tuhatvuotisessa hallinnossa. Siksi Johannes sanoo: “Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet” (Ilm. 20:5). Heidät herätetään toisessa ylösnousemuksessa, jota kuvaillaan myös “tuomion ylösnousemuksena” (Joh. 5:29) ja tuomitaan suuren valkean valtaistuimen edessä (Ilm. 20:11-15).

5. Se erottaa todelliset kristityt nimikristityistä

Sen lisäksi, että tempaus erottaa pelastetut pelastumattomista se myös seurakunnan sisällä erottaa todelliset uskovat nimikristityistä. Ne, joilla on vain jumalisuuden muoto, jätetään jäljelle. Tämä kohtalo kohtaa heitä huolimatta siitä tosiasiasta, että he ehkä ovat pitäneet itseään Kristuksen seurakunnan jäseninä – se on paljolti sama virhe, kuin minkä tyhmät neitsyet tekivät (Mt. 25:6-10). Monet heistä tekevät rehellisen arvion hengellisestä tilastaan vasta tempauksen jälkeen ja sitten huomaavat, ettei heidän elämässään ole mitään todistusta Pyhän Hengen uudestisynnyttävästä voimasta. Vaikka he voivat vielä antautua Herralle ahdistuksen ajassa, Ylkä ei avaa heille ovea toisen tempauksen kautta, niin paljon kuin he ehkä sitä toivovat ja rukoilevat. Heidän on jäätävä ulkopuolelle kylmään, kohdattava ahdistuksen synkät päivät ja valmistauduttava kuolemaan marttyyreina uskonsa tähden – kaikki johtuen omasta huolimattomuudestaan.

Miljoonat “kristityt” todellakin löytävät itsensä tästä itsensä pettäneiden ja pelastumattomien seurakunnanjäsenten kategoriasta, joilla on vain jumalisuuden muoto! He perustelevat, että koska ovat kirkossa kastettuja ja konfirmoituja, he ovat tulleet iankaikkiseen ja peruuttamattomaan liittosuhteeseen Jumalan kanssa. Tämän petollisen käsityksen valossa heistä tuntuu ihan mukavalta, mitä tulee iankaikkisuuteen, huolimatta siitä tosiasiasta, ettei heillä ole selvää todistusta pelastuksesta ja uudestisyntymisestä. Herra Jeesus sanoi sellaiselle nimellisesti uskovalle: “Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa” (Joh. 3:3). Vain Herran uudestisynnyttävä voima Pyhän Hengen kautta voi muuttaa sydämesi ja pelastaa sielusi!

Varmista ehdottomasti, ettet tempauksen hetkellä ole kuolleen jumalisuuden muodon uhri, koska sellaiset ihmiset ovat ilman uudestisyntymisen todistusta. Sinut jätetään silloin jäljelle, kun Herra Jeesus äkkiä tulee tempaamaan morsiamensa (Mt. 25:10-13; Joh. 14:2-3). Pelastuksen ehto on rehellinen syntiesi tunnustaminen ja uskominen Jeesukseen Kristukseen Vapahtajanasi (1.Joh. 1:9; Apt. 16:31).

6. Se on seurakunta-ajan loppumisen merkki

Tempaus päättää virallisesti seurakuntadispensaation maan päällä, koska todellisen seurakunnan jäsenet poistetaan silloin maailmasta ja viedään taivaaseen. Vain luopiot, nimellisesti uskovat, petettyjen ja hengellisesti kuolleiden 'kristillisten' seurakuntien jäsenet, kuten myös kaikki väärien [ei-kristillisten] uskontojen kannattajat, jäävät jäljelle maan päälle. Ne, jotka eivät eivät senjälkeen käänny Kristuksen puoleen pelastuakseen, liittyvät petettyihin massoihin, jotka menevät liittoon väärän messiaan kanssa palvomaan ja seuraamaan häntä. Ajanmerkit osoittavat, että me olemme nyt hyvin lähellä seurakuntadispensaation loppua. Raamattu kuvailee tätä aikaa suuren totuudesta luopumisen ja myös voimistuneen demonisen toiminnan ajanjaksona. Saatana on tuudittamassa toisia seurakuntia syvään hengelliseen uneen, samalla kun valtaa toisten huomion petollisilla väärien profeettojen tekemillä merkeillä ja ihmeillä.

Samaan aikaan propagoidaan aktiivisesti tulevan antikristillisen dispensaation inklusiivista universaalisen eli kosmisen yhteyden (holismin) teologiaa. Globaaleja rakenteita perustetaan Antikristuksen maailmanhallitukselle, maailmanuskonnolle ja maailmantaloudelle. Lopulta väärä Kristus myös tarjotaan maailmalle. Herran Jeesuksen Öljymäen puheen ensimmäinen varoitus, joka on omistettu kuvaamaan sitä saatanallista eksytystä, joka kulminoituu väärän maailmanjohtajan ilmestymisessä, oli tarkoitettu paljastamaan tämä voimakas lopunajan petos: “Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus' ja he eksyttävät monta” (Mt. 24:4-5). Älä antaudu voimakkaan postmodernistisen ajattelun virran vietäväksi, jolla antikristillisen uuden maailmanjärjestyksen perverssejä periaatteita edistetään.

On tärkeää ajatella tempausta sen dispensationaalisessa kontekstissaan – s.o. seurakunta-ajan lopussa ja juuri ennen ahdistuksen ajan alkua. Tästä näkökulmasta meidän pitäisi vastustaa  moraalista romahdusta ja hengellistä luopumusta, jotka ovat tyypillisiä seurakunta-ajan viimeisille päiville. Meidän pitäisi myös vastustaa niitä uudistuksia, jotka on tähdätty edistämään globaalia hallintoa ja maailman uskontojen ekumeenista allianssia, joka antaa Antikristukselle ja väärälle profeetalle tilaisuuden saada valvontaansa maailma ja perustaa uusi maailmanjärjestyksensä. Dispensationaalisesti olemme lopputilanteessa, jossa useimmat murheellisesti kylmenevät rakkaudessaan Kristusta kohtaan, samalla kun vääryys lisääntyy johtuen esiintulevasta kansainvälisestä laittomuuden kulttuurista.

Tällaisina aikoina luvatusta tempauksesta saarnaaminen on hyvin tärkeää. Olemme kuin pitkänmatkanjuoksijat, jotka ovat kuulleet kilpailun viimeistä kierrosta ilmoittavan kellonsoiton. Tämän tilanteen pitäisi kannustaa meitä, ei luopumaan ponnistelustamme, vaan kestämään loppuun saakka. Pietari sanoo: “Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!” (2.Piet. 3:11-12). Meidän ei pitäisi kadottaa näkyämme eikä alkaa tehdä kompromisseja nopeasti muuttuvan maailman paineessa, vaan jatkaa hyvän uskon kilvoituksen kilvoittelua ja samalla vastustaen kaikkia pahan muotoja.

7. Se antaa Antikristukselle tilaisuuden ilmestyä

Tempaus liittyy suoraan Antikristuksen ilmestymiseen: “Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä  ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua (2.Ts. 2:6-10).

Kristuksen todellinen seurakunta, jossa Pyhä Henki asuu, pidättää Atikristusta, joka voi ilmestyä vasta senjälkeen, kun seurakunta on otettu pois tieltä. Pyhä Henki seurakunnassa on voimakkaampi, kuin eksytyksen henki, joka toimii pahassa maailmassa eksyttäen ihmisiä (1.Joh. 4:4). Kun evankeliset kristityt äkkiä otetaan pois, niin maailman valo katoaa ja täydellinen hengellinen pimeys tulee voimaan. Niissä oloissa laittomuuden ihminen voi ilmestyä ilman mitään vastarintaa. Tempauksen täytyy tapahtua, ennenkuin hänet voidaan paljastaa! Jotta ihmiset olisivat valmiita tempaukseen, se edellyttää ehdottoman uskollista hengellistä mielenlaatua todellista Kristusta kohtaan ja myös varauksetonta kaikkien uskontojen väärän kosmisen Kristuksen hylkäämistä. Sinun pitäisi olla pidättäjä, joka osaa ottaa rohkean kannan antikristillisiä ideologioita ja humanistisia rakenteita vastaan.

8. Se on vahva kannustin kestävyyteen luopumuksen ajassa

Taivaallisen Yljän tulemus tapahtuu uskonnollisen kompromissin ja maailmallisuuden aikana. On suuri luopumus Jumalan Sanan totuudesta. Suhteellisen pieni evankelisten kristittyjen ryhmä loistaa  kuin, valot kieron ja nurjan sukupolven keskellä (Fil. 2:15). Kuten Nooan ja Lootin aikoina maa on täynnä väkivaltaa, materialismia ja seksuaalisuutta kieroutuneisuutta. 

Valitettavasti vääryyden ja moraalittomuuden henki vaatii veronsa myös kristittyjen keskuudessa. He herpaantuvat valppaudessaan jatkuvasti alentamalla hengellistä normeja: “Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus” (Mt. 24:12). Monet kristityt pitävät niin matalaa profiilia, että lopulta vaipuvat täydelliseen passiivisuuteen (hengelliseen uneen). Jeesus varoitti seuraajiaan tästä ilmiöstä ja painotti, että Hänen äkillisen tulemuksensa odottaminen on voimakas kannustin kestävyyteen: “Valvokaa siis, sillä ette tiedä, milloin talon herra tulee, iltamyöhälläkö vai yösydännä vai kukonlaulun aikaan vai varhain aamulla, ettei hän, äkkiarvaamatta tullessaan, tapaisi teitä nukkumasta. Mutta minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille: valvokaa” (Mk. 13:35-37).

Toimettomat kristityt eivät selvästikään ole voimakkaasti antautuneita Herralle ja osoittavat taipumusta kylmetä rakkaudessaan Häntä kohtaan. Kylmenemisen prosessi ilmenee kahdella tavalla: ensiksikin heissä kehittyy rakkaus maailmaan ja maailmallisiin menoihin, joissa he syövät ja juovat kohtuuttomasti; toiseksi, huoli ja masennus juurtuvat heidän mieleensä, mikä myös heikentää heitä hengellisesti. Herra Jeesus varoitti opetuslapsiaan tällaisesta kurittomuudesta tarjoamalla tempauksen positiivisena kannustimena pysyä vahvana loppuun saakka:

“Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä” (Lk. 21:34-36).

Älä jätä ensirakkauttasi luopumalla Jeesuksesta Kristuksesta – se tulee sinulle kalliiksi! Herra veti Henkensä pois luopuneesta Efeson seurakunnasta; sen seurauksena seurakunta riutui pois ja lopulta sulki ovensa.

9. Se on pako jumalallisten tuomioiden tuhoalueelta

Tempaus on myös dramaattinen pelastusoperaatio, jossa uskovat siirretään pois jumalallisten tuomioiden näyttämöltä. Vaikka tempaus on ainutlaatuinen tapahtuma, niin Raamatussa on esimerkkejä, jolloin Jumala vuodatti vihansa, mutta tarjosi pakomahdollisuuden todellisille uskoville, koska he eivät olleet Hänen vihansa kohteita (vrt. 1.Moos. 18:23). Nooan aikana Jumala ilmoitti tuomionsa pahalle ja turmeltuneelle sukupolvelle: “Silloin Jumala sanoi Nooalle: "Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa; katso, minä hävitän heidät ynnä maan. Tee itsellesi arkki...” (Gen. 6:13-14). Vähän ennen tuomioiden alkamista kahdeksan uskovaa pakenivat tuhoalueelta menemällä arkkiin. Jumala itse sulki oven heidän jälkeensä ennen syntisten tuomitsemista (1.Moos. 6:16-23).

Myös Lootin aikana uskovat pelastettiin vähän ennen lähestyviä tuomioita. Sodoman ja Gomorran tuhoa edeltävänä iltana heidän käskettiin lähteä kaupungista ja paeta vuorille. Enkelit sanoivat selvästi, etteivät voisi tehdä mitään, niin kauan kuin Loot ja hänen perheensä olivat vielä pahojen joukossa. Tulta ja tulikiveä satoi taivaasta heti heidän lähdettyään. Pahat kaupungit kaikkine asukkaineen tuhoutuivat (1.Moos. 19:13-25). Raamattu sanoo, että on selkeä korrelaatio näiden historian tapahtumien ja sen välillä, kuinka Jumala lopunajassa käsittelee uskovia ja epäuskoisia (Lk. 17:26-30; lue myös 1.Moos. 6 ja 19).

Ihmiset, jotka suhtautuvat kyynisesti lupaukseen tempauksesta, paljastavat hyvin vastuuttoman asenteen, koska he eivät ole taipuvaisia ottamaan vaaria kehotuksesta valmistautua pakenemaan tulevaa ahdistuksen aikaa. Mitä luulet, että olisi tapahtunut uskoville (ja koko ihmisrodulle), jos Nooa olisi järkeillyt seuraavasti: “Jumala on rakkauden Jumala, enkä kyllä usko, että Hän lähettää vedenpaisumuksen tuhoamaan kaikki ihmiset; siksi en aio rakentaa arkkia paetakseni tätä ns. tuomiota”? Tai mitä olisi tapahtunut Lootille ja hänen perheelleen, jos hän olisi ottanut tällaisen kannan: “Minun mielestäni Sodomalle ja Gomorralle ennustettu tuomio pitäisi tulkita vertauskuvallisesti. Ei minun tarvitse paeta henkeni edestä Ja vaikka tuho tulisikin, niin uskon, että Jumala varjelee meitä vihaltaan juuri tässä paikassa”?

Tulevan ahdistuksen ajan tuomiot ovat väistämättömiä raamatullisia tosiasioita, jotka tulevat toteutumaan kirjaimellisesti ja samalla tavalla Jumalan lapsille on oleva kirjaimellinen pako vihasta. Seitsemän vuoden ahdistuksen aikaa ei pitäisi rinnastaa siihen ahdistukseen, jota kristityt aina kokevat pahassa maailmassa uskonsa tähden. Lopunajan ahdistus on Jumalan tuomiot Kristuksen hylkäävälle maailmalle. Todellisia uskovia ei ole määrätty näihin tuomioihin: “Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta” (1.Ts. 5:9; vrt. Joh. 5:24; Ilm. 3:10).

10. Se on kutsu ilmestyä Kristuksen tuomioistuimen eteen

Tarve olla hyvin valmistautunut tempaukseen nousee kaikkien uskovien muuttumattomasta velvollisuudesta tehdä tili elämästään Kristuksen tuomioistuimen (bema) edessä. Se tapahtuu heti päästyämme määränpäähämme taivaassa. Tempauksen todellisuus selvästikin asettaa uskovien eteen velvollisuuden ilmestyä sen saman Herran eteen, joka on käskenyt opetuslapsiaan julistamaan pelastuksen evankeliumia ja siten täyttämään velvollisuutensa olla pimeän maailman valo ja turmeltuneen maan suola. Vapahtajamme on myös Kuninkaamme ja Tuomarimme.

Yksi tempauksen nimenomaisista syistä on kutsu ilmestyä tuomioistuimen eteen taivaassa. Paavali sanoo: “Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa” (2.Kor. 5:10). Rooman seurakunnalle hän sanoi: “Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen” (Room. 14:10). Herra Jeesus sanoi: “Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan” (Ilm. 22:12).

Bema-tuomion tarkoitus ei ole julistaa uskovien ja epäuskoisten ikuinen kohtalo. Tässä tapahtumassa Kristus arvioi uskovien elämän suhteessa tekoihin, joita he ovat tehneet pelastuttuaan siten paljastaen heidän uskonsa ja Hänelle suoritetun palveluksensa laadun. Onnistuneet opetuslapset palkitaan, kun taas laiskoja ja lihallisia palvelijoita nuhdellaan (Lk. 19:20-23).

Ottaen huomioon tärkeän velvollisuutemme tuomioistuimen edessä meidän ei koskaan pitäisi ajatella tempausta vain ihanana taivasmatkana ajattelematta, mikä meitä odottaa tuon matkan lopussa. Olennainen osa koko tempauskokemusta on velvollisuutemme tehdä tili maanpäällisestä elämästämme Jeesukselle Kristukselle. Perusedellytys tempaukseen on selvä todistus uudestisyntymisestä. Kuitenkin, jotta olisimme täysin valmiita tempaukseen sillä tavalla, kuin sitä meiltä taivaassa odotetaan, meidän täytyy myös kyetä todistamaan pyhityksestä ja antaumuksesta Herran palvelukseen.

Koska tempauksessa temmataan vain kristityt, he ovat ainoa ryhmä ilmestymään tuomioistuimen eteen, jossa heidän tekonsa koetellaan armon palkintojenjaon aikana: “... on kumpikin saava oman palkkansa oman työnsä mukaan... Sillä me olemme Jumalan työtovereita... mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille [perustukselle] rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan;  mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi” (1.Kor. 3:8-15).

Emme pelastu tekojen kautta, vaan uskon. Usko ilman tekoja on kuitenkin kuollut. Todellinen usko tuottaa kristityn elämässä parannukseen soveliaita tekoja, sillä näistä antaumuksen teoista, jotka on tehty Pyhän Hengen voiman kautta, annetaan armopalkka Kristuksen tuomioistuimella. Tuona päivänä on oleva ilmeistä, että jotkut kristityt olivat paljon hyödyllisempiä Herran työssä käytettyään talenttejaan kaikilla mahdollisuuksillaan. Toisten havaitaan olleen vähemmän hyödyllisiä ja vielä toiset tulevat seisomaan siellä tyhjin käsin – pelastuneina kuin tulen läpi. Hengellä täytettyjä uskovia palkitaan Herran palvelemisestaan seuraavilla viidellä kruunulla:

·        Katoamaton kruunu pyhästä palvelukseen antautuneesta elämästä (1.Kor. 9:24-25).

·        Ilon kruunu ihmisille, jotka johtavat toisia Kristuksen tykö (1.Ts. 2:19).

·        Kirkkauden kruunu uskollisille paimenille, joiden vaikutin ei ollut ylpeys eikä ahneus (1.Piet. 5:2-4).

·        Elämän kruunu kristityille marttyyreille ja kaikille, jotka kärsivät ankarasti maallisen elämänsä aikana (Ilm. 2:10; Jk. 1:12).

·        Vanhurskauden kruunu uskoville, jotka rakastivat Kristuksen tulemusta, innokkaasti odottivat sitä ja pidättyivät tavoittelemasta ihmistekoista humanistisen dominionismin valtakuntaa (2.Tim. 4:8; Hepr. 11:10).

11. Se on matka Karitsan häihin

Ilmestyttyään Kristuksen tuomioistuimen eteen morsian liitetään taivaalliseen Ylkäänsä, eikä milloinkaan enää ole Hänestä erossa. Innokas tempauksen odottaminen ilmaisee siis halua olla osallisena Karitsan hää-aterialla Hänen hohtavassa palatsissaan ja olla johdettuna Kuninkaan tykö tahrattomassa kultakudoksisessa puvussa (Ps. 45:9, 13-15), “valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu” (Ilm. 21:2).

Jeesus Kristus ei ole vain lunastuksemme, vaan myös pyhityksemme: “Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton” (Ef. 5:25-27). Oletko sinä pyhityksen asiassa luottanut Kristukseen? Karitsan morsiamen “annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus (KJV: the righteous acts of the saints)” (Ilm. 19:8).

12. Se on matka ikuiseen kotiimme

Herra Jeesus lupasi, että Hän palaa viemään morsiamensa taivaalliseen asuntoonsa. Ennen taivaaseen astumistaan Hän sanoi: “Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. … minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen” (Joh. 14:2-3). Tämä asuinsija taivaassa on niin kaunis, että kuolevainen ihminen ei osaa edes kuvitella sitä. Paavali sanoo: “Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat” (1.Kor. 2:9). Johannes sanoo, että uuden Jerusalemin asuinsijat ja kadut on rakennettu puhtaasta kullasta, kuin läpikuultavaa lasia. Sen jokainen portti on valtava suurenmoinen helmi. Kaupungin muurin perustuksia koristavat kaikkinaiset jalokivet ja sen hohto on kuin kristallinkirkas kivi (Rev. 21:9-21). Tämä kuvaus välittää käsityksen taivaasta, joka on häikäisevän kauneuden, loiston, kirkkauden ja kunnian korkein ympäristö, yli kaiken, mitä nyt voimme kuvitella. Tulla temmatuksi sellaiseen paikkaan on todellakin erittäin toivottavaa ja jota hartaasti odottaa!” Kuten Raamattu sanoo: “Ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti” (Ps. 16:11).

13. Se johtaa laillisen ja kuninkaallisen asemamme vastaanottamiseen

Tempauksen jälkeen kirkastetut kristityt tuomitsevat maailman yhdessä Kristuksen kanssa vanhurskaudessa (1.Kor. 6:2) ja senjälkeen hallitsevat Hänen kanssaan kuninkaina maan päällä. Ilmestyskirjan luvuissa 4 ja 5 kirkastettua seurakuntaa edustavat 24 vanhinta: “ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut meidät Jumalalle kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista ja tehnyt meidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja me tulemme hallitsemaan maan päällä". (Ilm. 5:9-10, KJV:n mukainen suomennos).

14. Se on vahva varmuus siunauksesta ennen tuomiota

Viimeinen argumentti ennen ahdistusta tapahtuvan tempauksen puolesta on se tosiasia, että Ilmestyskirja on kirjoitettu dispensationaalisesti ja kronologisesti. Ensiksikin, seurakuntadispensaatiota tarkastellaan luvuissa 2 ja 3, jota seuraa luvut 4 ja 5 kuvauksella kirkastetusta seurakunnasta taivaassa tempauksen jälkeen – seurakuntaa kuvataan 24 vanhimpana, jotka edustavat pyhiä kaikista kansoista. Seitsenvuotista ahdistusta kuvaillaan Ilmestyskirjan luvuissa 6-19 ja se päättyy Kristuksen näkyvään paluuseen. Ilm. 20 kuvailee Kristuksen tuhatvuotista rauhanhallitusta ja Ilm. 21 ja 22 kertovat uudesta taivaasta ja uudesta maasta, jotka luodaan viimeisen tuomion jälkeen millenniumin lopussa.

Nyt olemme Ilmestyskirjan luvussa 3 seitsemännessä ja viimeisessä seurakuntajaksossa vähän ennen seurakuntadispensaation loppua. Hengellisesti penseä, luopunut ja materialistinen Laodikean seurakunta on vallitseva lopunajan maailmassa. Kohta todellinen seurakunta kutsutaan taivaaseen pasunan soitolla. Vain Herran Jeesuksen todelliset opetuslapset ovat saaneet lupauksen, että Hän palaa viemään heidät pois valmistettuaan heille paikan taivaassa (Joh. 14:2-3). Eivät kaikki, jotka katsovat olevansa kristittyjä, ole todella pelastettuja. Tämä lopunajan tapahtumien järjestys, jossa uskovat ensin turvataan ja siunataan ennenkuin pahat tuomitaan, on vahvistettu myös Kristuksen vertauksessa. Kohdassa Lk. 19:11-27 Herra sanoo, että kun Hän palaa Kuninkaana, än ensin kutsuu palvelijansa kokoon palkitakseen heidät heidän palveluksestaan. Kun se on tehty, Hän kääntyy vihollistensa puoleen ja tuomitsee heidät, koska he kieltäytyivät tunnustamasta ja hyväksymästä Häntä Kuninkaana ja Vapahtajana.

Henkeäsi nostava lupaus!

Tajuatko, kuinka äärettömän tärkeä tempaus on jokaiselle kristitylle, kuinka suuresti dramaattisia siihen liittyvät tapahtumat ovat ja kuinka äärimmäisen kannattavaa on olla valmis siihen? Kristinusko ja seurakunta on hengellisesti köyhä, ellei tätä lupausta, kuten myös siitä seuraavia velvoitteita, vakavasti julisteta. Ilman Raamatun profeetallista näkökulmaa lopunaikaan olemme epävarmoja tulevaisuudesta, haparoimme hengellisen tietämättömyyden pimeydessä emmekä koskaan osaa päättää, mikä on tärkeää.

Kun ajanmerkeistä erotamme Herran Jeesuksen lähestyvät askeleet, meidän täytyy olla hyvin varmoja, että todella kuulumme Hänelle ja noudatamme Hänen pyhyyden malliaan. Pelastumattomat nimikristityt, joilla ei koskaan ole ollut henkilökohtaista kohtaamista Herran kanssa, anovat turhaan armoa suuren valkean valtaistuimen edessä viimeisellä tuomiolla. Herra julistaa heille: “Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät!” (Mt. 7:23).

Missään tapauksessa ei ole mitään tarvetta olla menossa kohti pettymyksen ja lopullisen hylkäämisen traagista loppua. Jos olemme todella tehneet parannuksen, luottaneet Herraan Jeesukseen, että Hän puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja antautuneet Pyhällä Hengellä täytettäviksi, niin meillä on pyhitetty sydän ja elämä, arvollinen kohtaamaan taivaallisen Yljän, kun Hän tulee seurakuntadispensaation lopussa.

Vapahtaja, joka on myös se taivaallinen Ylkä, sanoi opetuslapsilleen: “Olkoot teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa; ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka herraansa odottavat... Autuaat ne palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta! Totisesti minä sanon teille: hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä. Ja jos hän tulee toisella yövartiolla tai kolmannella ja havaitsee heidän näin tekevän, niin autuaat ovat ne palvelijat... Niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee" (Lk. 12:35-40).