Israelin ja Kansojen Rauha

The Peace of Israel and the Nations

Prof. Johan Malan, Mossel Bay, South Africa (July 2010)

Paavali, eräs kaikkien aikojen suurimmista messiaanisista juutalaisista, sanoi efesolaisille: “mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä ... Sillä hän on meidän rauhamme... sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla [juutalaisilla ja pakanoilla] pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö. (Ef. 2:13,14,18).

Niin kauan kuin maailman valtiot, Israel mukaanlukien, jatkavat Herran Jeesuksen Hänen Sanansa ja pelastuksen evankeliuminsa hylkäämistä, heidän rauhan etsintänsä jää saavuttamattomaksi unelmaksi. Oman valintansa kautta ne ovat lähteneet postmoderneihin uudistuksiin, jotka ovat käyttövoima 21. vuosisadan esiintulevien jälkikristillisten yhteiskuntien takana. Nykyajan kristillinen sivistys on tullut tiensä päähän, kun tämän pahan maailman hallitsijan sokaisema postmoderni ihminen, on hyljännyt sen vanhentuneena. (Joh. 14:30; Ef. 2:2). Väistämätön seuraus poiskääntymisestä Jeesuksesta Kristuksesta, joka on maailman valo, on vaeltaa tämän maailman jumalan, valkeuden enkelinä esiintyvän Saatanan pimeää tietä. (2.Kor. 4:4; 11:14). Se on varma tie hengelliseen sekasortoon, moraaliseen turmelukseen, syntiin, jumalattomuuteen ja lopulliseen tuhoon yksilönä ja kansana.

Mahtava USA nousi kiistämättömään maailmanjohtajan asemaan, kun se kunnioitti kristillisiä perusperiaatteita kahden vuosituhannen ajalta. Tämä tosiasia yksin ei ole tehnyt Amerikasta kristillistä valtiota joka suhteessa, mutta siitä huolimatta antoi tilaisuuden aidolle kristinuskolle menestyä. Tuona aikana he lähettivät lähetyssaarnaajia moniin maihin, vastustivat pahoja aatteita, kuten kommunismia, kieltäytyivät virallisesti tunnustamasta ei-kristillisiä uskontoja ja modernin juutalaisvaltion syntymän jälkeen vuonna 1948 olivat Israelin suurin tukija. He olivat pohjimmaltaan rauhaa rakastava valtio, joka suoritti tai sponsoroi humanitaarisia projekteja kaikkialla maailmassa, mutta viimeisten kahden vuosikymmenen aikana he ovat muuttaneet kurssiaan radikaalisti ja ovat nyt ottamassa johdon moniuskonnollisissa, postmoderneissa ja jälkikristillisissä uudistuksissa. He ovat nyt selvästi kääntämässä selkänsä Israelille Obaman  presidenttiyden alaisuudessa. Uusi omaksuttu politiikka vastaa “suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen” (Titus 2:13) halveksivaa torjumista. Tämän uuden kehityksen vuoksi USA on vääjäämättä menettämässä suuruutensa valtiona ja jyrkässä laskussa kohti lopullista keskinkertaisuutta.

Samat uudistukset on vahvistettu myös jälkikristillisessä Euroopassa. Ei ole ihme, että EU on menettänyt näyn Jumalan suunnitelmasta Israelin ennallistamiseksi isiensä maassa. Se on nyt auttamassa ja vahvistamassa Israelin vihollisia Gazassa, joka Raamatun mukaan on osa Israelia siten väistämättä vetäen päällensä kirouksen (1.Moos. 12:3, Joel 3:2 ja Sak. 14:12-13).

Israel osaltaan on suuresti vastuullinen omien ongelmiensa pahentamisessa jatkuvasti hylkäämällä Jeesuksen Messiaansa. Ilman Häntä ei ole kestävän rauhan mahdollisuutta. Samalla, kun Israel ja kansat jatkavat Kristuksen ja Hänen valtakuntansa torjumista, ne jatkavat marssimista kohti Harmageddonia, jossa Jeesus, Messias ja Rauhan Ruhtinas, tulee tuomitsemaan kapinalliset kansat. Israel tulee myös suuresti kärsimään tulevassa vaivan ajassa ja vain kansan jäännös on pelastuva.

Niin kauan, kuin Jeesusta ja Hänen sanomaansa ei oteta vakavasti, maan päällä ei tule olemaan rauhaa. Hänen rauhan hallintonsa perustetaan, vasta kun Hänen vihollisensa on tuomittu ja tuhottu. Siihen saakka jokaisen meistä, niin juutalaisen kuin pakanan, on tehtävä henkilökohtainen valinta koskien suhdettamme Jeesukseen Kristukseen. Hän on joko Vapahtajasi, tai Hän on Tuomarisi. Et voi mitenkään paeta määräystäsi ilmestyä Hänen eteensä ja polvistua siinä. Joko ilmestyt Hänen eteensä Hänen tuomioistuimellaan, jossa Hän palkitsee todelliset opetuslapsensa (2.Kor. 5:10), tai Suurella Valkoisella Valtaistuimella, jossa Hän tuomitsee vihollisensa tuliseen järveen (Ilm. 20:11-15).

Mitä pikemmin Israel ja kansat alkavat rauhan etsinnässään ajatella poliittisten sotilaallisten ratkaisujen tuolle puolelle  ja myös harkita vakavasti taistelumme hengellisiä ulottuvuuksia, sitä pikemmin ne löytävät ainoan todellisen ratkaisun. On vain Yksi, joka voi voittaa pimeyden vallat – Yksi, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä (Mt. 28:18). Koska pimeyden voimat eivät luovuta taistelussaan Jumalan valtakuntaa vastaan, ennenkuin ne on lopullisesti voitettu, niin meidän varmistettava, että olemme Voittajan, Jeesuksen, puolella. Pelastettuina meidän täytyy pukeutua valkeuden hengelliseen varustukseen (Room. 13:12) ja samalla tiukasti totella Jumalan Sanan antamia ohjeita.

Kriittinen tekijä

Pitäisi selvästi käsittää, että kaikkien ihmisten kohtalo riippuu heidän suhteestaan Jeesukseen Kristukseen. Ei ainoastaan Israelissa, vaan kaikkialla maailmassa, Jeesus on ”pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle ja merkiksi, jota vastaan sanotaan” (Lk. 2:34). Erityisesti Israelissa kiisteltiin voimakkaasti, oliko Jeesus Messias vai ei. Hän oli kuitenkin todella lihaksi tullut Jumala, joka toteutti kaikki VT:n messiaaniset profetiat. Hän ei tullut maailmaan vain pelastaakseen ihmiskunnan, vaan myös, tuomitakseen myöhemmässä vaiheessa ne, jotka kieltäytyvät pelastuksen tarjouksesta (Joh. 1:29; Apt. 17:30-31; Ilm. 6:15-17).

Niin yksilöitä, kuin kansoja, pitäisi arvioida heidän suhteensa perusteella Jeesukseen Kristukseen eikä ensikädessä suhteensa perusteella Israeliin. Ne, jotka ovat todella pelastettuja, ymmärtävät Israelin aseman ja yrittävät välittää heille Messiaan rakkautta. Ne, jotka hylkäävät Jumalan, hylkäävät myös valitun kansan. Kadotetut pitäisi ensin sovittaa Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen kautta, ennenkuin ulkoisten suhteiden toissijainen ongelma muiden kansojen kanssa voidaan käsitellä.

Kriittinen Israelin aseman määrittelevä tekijä – sekä Jumalan valtakunnassa, että maailmassa – on heidän suhteensa Messiaaseen. Pelastumaton maailma on aina halveksinut ja jopa vihannut Jumalan kansaa ja eikä juuri kannata jatkaa enempien todisteiden kasaamista heitä vastaan heidän antisemitismistään. Jos Israel seuraa Jumalan tietä, niin kaikki heidän vihollistensa ponnistelut raukeavat tyhjiin. Jumala sanoo: Mutta minä olen oleva, sanoo Herra, tulimuuri sen ympärillä ja kunnia sen keskellä” (Sak. 2:5).

Mitä sitten tapahtuu, jos Jerusalem (juutalaisen kansan johto ja sydän) avoimesti halveksii Jumalaansa siten, ettei kunnioita liittoaan Hänen kanssaan ja hylkää Messiaan, joka lähetettiin heille pelastamaan ja johdattamaan heitä? Silloin he menettävät jumalallisen varjeluksen ja heistä tulee helppo maali monille vihollisille ympärillään.

Pohtikaamme tilannetta, joka vallitsi Messiaan ensimmäisen tulemuksen aikaan. Arvosteliko Hän Rooman valtakuntaa sen kielteisestä kannasta Israelia kohtaan – vai arvosteliko ja varoittiko Hän juutalaisia Isästä erossa olemisen seurauksista ja siksi kyvyttömyydestä tunnustaa ja hyväksyä Hänet luvattuna Messiaanaan? Vastaus on selvä. Israelin romahdusta joudutti se, että he hylkäsivät Messiaan, eikä niinkään Rooman valtakunnan vihamielisyydet. Jeesus sanoi:

Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet. Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi...”  (Mt. 23:37-38). Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta; ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, sentähden ettet etsikkoaikaasi tuntenut (Lk. 19:43-44).

Israel oli hajotettuna kansojen sekaan lähes kaksi vuosituhatta ja tuona aikana he kokivat joitakin pahimpia hirmutekoja, mitä kuvitella voi (vrt. 3.Moos. 26 ja 5.Moos. 28). Mikä oli näiden ahdistusten tärkein syy – Israelin hengellinen kapina, vai kansojen vihamielisyys? Jumala sanoi: Ja jos te ette vielä sittenkään kuule minua, vaan yhä käytte minua vastaan, niin minäkin kiivastuksessani käyn teitä vastaan ja kuritan teitä seitsenkertaisesti teidän syntienne tähden...   Ja minä muutan teidän kaupunkinne raunioiksi ja hävitän teidän pyhäkkönne... Mutta teidät minä hajotan kansojen sekaan ja ajan teitä takaa paljastetulla miekalla, ja teidän maanne tulee autioksi ja kaupunkinne raunioiksi (3.Moos. 26:27-33).

Kuinka voimme objektiivisesti arvioida Israelin ongelmia tuomatta yhtälöön heidän rikkoutunutta jumalasuhdettaan? Mitä hyötyä on koko ajan keskittyä Syyrian, Iranin, Venäjän, USA:n ja monien muiden maiden Israelin vastaisiin negatiivisiin asenteisiin? Onko siitä mitään apua ongelman ratkaisemiseksi? Ei vähimmässäkään määrässä! Syyttämällä vain Israelin vastustajia otamme itseasiassa riskin osoittautua vastustavamme Jumalan suunnitelmaa Israelin ja kansojen hengelliseksi ennallistamiseksi.

Jumala sanoi kokoavansa kaikki kansat Israelia vastaan vähän ennen heidän lopullista ennallistamistaan (Sak. 12:3); 14:2). Siihen sisältyy myös USA, joten miksi olemme niin yllättyneitä siitä, mitä Obama'n hallinto tekee Israelin vieroittamiseksi? Jumala kyllä tuomitsee kansat vehkeilemisestä ja taistelemisesta Israelia vastaan (Zech. 14:12-13; Joel 3:2), mutta ensikädessä nämä hyökkäykset sallitaan Israelin puhdistamiseksi ja ajamiseksi Jumalan tykö (Hes. 22:19-22). Israelin jäsenten hengellisesti paatunut enemmistö tulee kuolemaan tulevan Jaakobin ahdistuksen aikana (Jer. 30:7; Sak. 13:8-9).

Totuus ja harha

Israelin taistelun hengellinen ulottuvuus on hyvin merkittävä ja ratkaiseva tekijä heidän tulevalle eloonjäämiselleen. Vaikka se on edelleen hyvin kiistelty aihe, niin meidän pitäisi olla hyvin selväsanaisia julistaessamme tätä tärkeää tosiasiaa. Älä pelkästään epäselvästi mainitse Jumalasta puhuessasi israelilaisille, koska sitä voidaan käyttää puolustuksena ortodoksijuutalaisten hengen elähdyttämiselle kohti lakiin palaamista ja temppelin jälleenrakentamista. Meidän täytyy nimenomaan mainita Jeesus Messiaana, joka on ainoa tie Isän tykö (Joh. 14:6). Jotkut tärkeät kristilliset palvelutyöjärjestöt Israelissa eivät tee tätä asiaa kyllin selväksi eivätkä siten todella edistä Israelin sovintoa Jumalan kanssa.

Hengellisestä tietämättömyydestään johtuen Israel on vaarallisissa asemissa käsittelemään niitä suuria kriisejä, joita heillä on edessään. Jumalallisten tuomioiden tulevana aikana (ahdistuksen aika) Jumala tulee dramaattisesi väliin pelastaakseen Israelin, kun heillä on tuho edessään kokonaisvaltaisessa venäläisarabialaisessa maansa valtauksessa.(Hes. 38–39). He tulevat todella tiedostamaan, että Jumala on yliluonnollisesti tuhonnut heidän vihollisensa tulella (Hes. 39:2-7). Myös pakanakansain jäsenet kunnioittavat Jumalaa tämän pelastusoperaation vuoksi.

Tästä äkillisestä agnostisen maailman heräämisestä huolimatta tieto todellisen Messiaan persoonasta ja teoista on edelleen hyvin niukka. Saaana onnistuu hyödyntämään tätä tietämättömyyttä tarjomalla maailmalle väärän Messiaan Jeesuksen nimessä, s.o. Antikristuksen. Hän teeskentelee olevansa Jumalan lähettämä kriittisellä hetkellä pelastamaan Israel ja ihmiskunta täysimittaiselta maailmansodalta. Kaikki ihmiset juhlivat häntä universaalisena Rauhan Ruhtinaana ja avoimesti palvovat häntä pelastajanaan (Ilm. 13:3-4). Israel hyväksyy myös täysin hänen väitteensä, että hän on luvattu Messias (John 5:43), koska hän sallii ortodoksijuutalaisten jälleenrakentaa temppeli ja palauttaa VT:n uhrit. Siten he nimenomaan hylkäävät todellisen Messiaan suuren uhrin ristillä. Väärä messias pettää heidät menestyksellisesti messiaanisilla väitteillään.

Yleinen taipumus inhimillisten yhteiskuntien keskuudessa on sokeasti hyväksyä ja seurata johtajaa, joka epäilyttävistä papereistaan  huolimatta esittää mielettömiä lupauksia myönteisistä uudistuksista hänen johdollaan. Tämä taipumus tuli selvästi osoitetuksi, kun Venäjä vuonna 1917 hyväksyi kommunistisen johtajan toivossa, että kommunismi toisi vapauden vapauttamalla työtä tekevän luokan rikkaiden hyväksikäytöstä, mutta kommunismi toikin mukanaan joitakin kaikkein julmimpia diktatuureja, suurinta sortoa ja taloudellista kurjuutta ihmiskunnan historiassa. Saksalaiset tekivät yhtä huonosti harkitun ratkaisun tullessaan Hitlerin seuraajiksi hänen lupaustensa pettäminä nostaa Saksa kiistattomaan ylimmän vallan ja vaurauden asemaan maailmassa. Sen sijaan hän johti heidät lähes tuhoon toisessa maailmansodassa. Kummassakin tapauksessa kristityt ja juutalaiset kärsivät hirvittävästi näiden diktaattorien käsissä.

Antikristus on samoin oleva mestarillinen pettäjä, joka onnistuu saamaan täyden tuen Israelilta, kuten myös kansainväliseltä yhteisöltä tuodakseen poliittisen, uskonnollisen ja taloudellisen globalismin uuden maailmanjärjestyksensä. Sen lisäksi, että hän saa poliitisen ja taloudellisen johtoaseman, kaikkien uskontojen jäsenet myös tunnustavat ja palvovat häntä yhteisenä Messiaanaan siten torjuen todellisen Messiaan johtoaseman ja lunastustyön.

Muutamassa lyhyessä vuodessa tämän uuden johtajan universaalinen hyväksyminen osoittautuu hyvin kalliiksi virheeksi, koska heidän liittonsa Saatanan väärän Rauhan ruhtinaan kanssa asettaa ihmiskunnan suoralle kurssille kaikkien aikojen suurimpaan ahdistukseen (Dan. 12:1; Mt. 24:21). Jäännös Israelissa pakenee vuorille suurella kiireellä väärän messiaan raivoa rikkoessaan liittonsa hänen kanssaan hänen julistettuaan olevansa Jumala heidän jälleenrakennetun temppelinsä Kaikkeinpyhimmässä (Mt. 24:15-21; 2.Ts. 2:4). Paholainen ja Antikristus kääntyvät sitten pakanoiden puoleen ja mobilisoivat heidät pahojen henkien avulla sijoittaakseen heidän armeijansa Lähi-Itään välienselvitykseen todellisen Messiaan kanssa. Se nostaa esiin Harmageddonin taistelun, joka on oleva kaikkien aikojen suurin maailmansota (Ilm. 16:13-16; 19:19).

Kuka pysäyttää nousevan pahuuden tulvan? Todellinen Messias, koska Hänessä asuu koko Jumaluuden täyteys ruumiillisesti (Kol. 2:9). Milloin se pysäytetään? Hänen toisessa tulemuksessaan, kun Hän asettaa jalkansa Öljymäelle Jerusalemissa tuhotakseen vihollisensa (Ilm. 19:11-21; Sak. 14:2-13).

Tuona päivänä pelastuu koko Israelin jäännös. Pyhän Hengen voimakkaan tuomion alla he tunnustavat Jeesuksen Messiaaksi. Herra sanoo:Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista (Sak. 12:10).

Tämä murehtiminen viittaa Israelin menneisyytensä epäuskosta johtuvaan syvään suruun, kun he tultuaan Messiaan hylkäämisen synnin tuntoon katsovat Häneen, jonka ovat lävistäneet ja murehtivat ja löytävät puhdistuksen syntiä ja saastaisuutta varten avatussa lähteessä (Sak. 13:1). Ja niin koko Israel pelastuu (Room. 11:26). Myös pakanoiden jäännös pelastuu, kun he murehtivat syntejään, etteivät ole hyväksyneet ja palvelleet Messiasta (Mt. 24:30; Sak. 14:16).

Ennenkuin todellinen rauha voi vallita maan päällä, Saatana, kansojen pettäjä, täytyy ensin poistaa maisemasta ja sitoa syvyyden kuiluun. Se todella tapahtuu, kun Kristus palaa (Ilm. 20:1-3). Jotta tosi rauha vallitsisi maan päällä, joukon hyvin tärkeitä tapahtumia täytyy ensin tulla esiin: 

·       Jeesuksen Kristuksen täytyy palata maan päälle Kuninkaana ja Tuomarina ottamaan maailman asiat aktiiviseen valvontaansa.

·       Kristuksen valtakuntaa vastustavat kapinalliset täytyy tuhota.

·       Paholainen täytyy sitoa ja siten lopettaa hänen vaikutuksensa maan päällä, ennenkuin Kristuksen hallinta voidaan perustaa.

·       Israelin ja kansojen jäännöksen täytyy pelastua

Mitä tulee nykyhetkeen, niin paholainen ei ole vielä sidottu ja hänellä on kattava vaikutus maan päällä (2 Kor. 4:4; Ef. 2:2; 1.Joh. 5:19). Kristuksen valtakuntaa ei ole täällä vielä paljastettu ja Hän ohjaa uskovia Pyhän Hengen kautta loistamaan valoina kieron ja nurjan sukukunnan keskellä (Fil. 2:15). Meidän on pukeuduttava Jumalan sota-asuun voidaksemme kestää perkeleen kavalat juonet (Ef. 6:10-12). Toisessa tulemuksessaan Kristus tuhoaa pahat hallitsijat ja ottaa hallinnon harteillensa (Ilm. 11:15; Apt. 15:16-17; Dan. 2:44-45; Ps. 2:1-12; Jes. 2:2-4; Jer. 3:17).

Siinä vaikeassa tilanteessa, joka nyt vallitsee, Jeesus Kristus on pimeän maailman valo ja sekä juutalaisten, että pakanoiden Vapahtaja. Vain Hän voi sovittaa meidät Isän kanssa ja antaa meille todellisen rauhan. Vain Hänessä meillä on tulevaisuus ja toivo. Kieltää Hänet on varma tie itsetuhoon, niin yksilöille, kuin kansoille. Hän on ylösnousemus ja elämä – ja myös se kirkas Kointähti, joka ilmoittaa Jumalan rikkaimpien siunausten uuden päivän tulemisen tälle piinatulle maailmalle.

Jos haluat saada rauhan Jumalan kanssa nyt, niin hyväksy Herra Jeesus Vapahtajanasi ja ole lunastettu synnistäsi. Jos haluat olla synnin voittaja nykyisessä maailmassa, niin tule enemmän kuin voittajaksi Kristuksessa olemalla täytetty Hänen Hengellään ja oppimalla käyttämään hengellistä sota-asua. Jos haluat jakaa Kristuksen tuhatvuotisen maanpäällisen hallinnon rauhan ja siunaukset, niin tule Hänen opetuslapsekseen ja käyttäydy hänen valtakuntansa arvon mukaisesti. Jos haluat omistaa asunnon taivaassa, niin tule sen Yhden todistajaksi ja seuraajaksi, joka on nyt ahkerasti valmistamassa näitä asuntoja. Vain rakastetun Jumalan Pojan kautta sinulle suodaan pääsy näihin ihmeellisiin siunauksiin. Tämän pitäisi olla meidän perussanomamme Israelille ja koko maailmalle.