Viimeisiä valmisteluja Jerusalemin temppelin jälleenrakentamiseksi

Final Preparations to Rebuild the Temple in Jerusalem

Seuraava raportti luo valoa suunnitelmiin jälleenrakentaa Jerusalemin temppeli sen jälkeen, kun Messias on tullut ja valtuuttanut suunnitelmat tekemällä liiton Israelin kanssa:

Jerusalemin Temppeli-instituutti on käyttänyt noin 27 miljoonaa dollaria juutalaisen temppelin jälleenrakentamisen valmisteluihin  –  www.signsofthelastdays.com

Elämme aikaa, jolloin viimeisten päivien merkit toteutuvat kirjaimellisesti silmiemme edessä. Yksi jännittävimmistä merkeistä, joka kiehtoo Raamatun profetian tutkijoita, ovat valmistelut juutalaisen Temppelin jälleenrakentamiseksi. Edellisessä artikkelissa me puhuimme siitä, kuinka Jerusalemin Temppeli-instituutti otti jättiläismäisen askelen kohti Temppelin jälleenrakentamista aloittamalla uhrialttarin jälleenrakentamisen. Nyt on paljastettu, että Temppeli-instituutti on käyttänyt jo noin 27 miljoonaa dollaria valmisteluihin Temppelin jälleenrakentamiseksi ja että Temppeli-instituutin tarkoitus on, että tämän tulevan Temppelin tulee olla kaikkien “monoteististen uskontojen” rukoushuone.

Temppeli-instituutin johtaja, Yehuda Glick, sanoo, että suuri osa Temppeli-instituutin rahallisesta tuesta tulee evankelikaalisilta kristityiltä... ”Eri puolilla maailmaa on 70 miljoonaa evankelikaalista kristittyä ja suurin osa heistä on tullut Israelin vahvimmiksi kannattajiksi.”

Mihin siis kaikki nämä varat ovat tähän saakka menneet? Well, totuus on, että Temppeli-instituutti on ollut äärimmäisen ahkera. Temppeli-instituutin museo Jerusalemin vanhassa kaupungissa säilyttää umpikultaisia palveluastioita, hopeasta tehtyjä pasunoita, tulevien pappien käytettäviksi tarkoitettuja kultalangasta kudottuja asuja, kupariuurnia ja monia, monia muita esineitä, jotka on tunnontarkasti valmistettu Raamatun speksien mukaisesti käytettäväksi tulevassa Temppelissä.

Milloin sitten tämä Temppeli rakennetaan? Glick'in mukaan se riippuu siitä, milloin Messias näyttäytyy... “Se voi hyvinkin olla huomenna, mutta siihen voi mennä 100 vuotta, tai jopa 400 vuotta.”

Useimmat kristityt ymmärtävät juutalaisuuden uskovan, että kolmas temppeli rakennetaan Messiaan saapuessa, mutta se, mitä useimmat kristityt eivät tiedosta, on, että Temppeli-instituutti kaavailee tulevaisuuden Temppeliä, joka on “kaikille monoteististen uskontojen uskoville avoin rukoushuone” -- kristityille, muslimeille ja juutalaisille.

Glick sanoo, että itseasiassa Al-Aqsa'n moskeijaa ei tarvitse poistaa tämän uuden Temppelin rakentamiseksi. The Age lainaa Glick'in sanoja: “Al-Aqsa saa jäädä. Se ei ole edes Temppelivuoren tontilla. Meillä on kuitenkin tarkoitus rakentaa Kalliomoskeijan päälle. Voisimme ehkä löytää tavan sisällyttää se kolmanteen temppeliin.”

Niin yllättävää kuin tämä ehkä onkin monille evankelikaalisille kristityille, niin totuus on, että Glick ei ole ollenkaan yksin tässä käsityksessään. Esimerkiksi eräs hätkähdyttävä artikkeli, joka julkaistiin uskonnollisen lain johtavassa lehdessä Israelissa, kaavaili, että “pyhä ilmoitus” annetaan “autenttiselle profeetalle,” joka vahvistaisi, että Temppeli rakennetaan Al-Aqsa'n moskeijan ja läheisten kristillisten pyhättöjen rauhalliseen läheisyyteen. Tämä artikkeli heijasteli Glick'in tunteita puhumalla mahdollisuudesta muuttaa Temppelivuori “Jumalan Pyhäksi Vuoreksi” – kaikkien kansojen “rukoushuoneeksi” (Jes. 56:7).

Itseasiassa on jopa juutalainen verkkosivu, joka mainostaa näkyä “Jumalan Pyhästä Vuoresta,” jossa kaikki uskonnot palvoisivat yhdessä:  www.godsholymountain.org

Tämä verkkosivu kuvaa Temppelivuoren harmonista tulevaisuutta, jossa muslimit, kristityt ja juutalaiset sekoittuvat ja rukoilevat Kalliomoskeijan ja jälleenrakennetun juutalaisen Temppelin välissä. 

Tätä projektia vetävät Interfaith Encounter Association'in juutalaiset jäsenet. Tämä järjestö toimii kehottamalla kaikkia kolmea uskontoa omaksumaan uuden teologisen katsantokannan, joka sallisi kaikkien kolmen uskonnon palvoa Temppelivuorella. 

Tietysti me, jotka tutkimme Kirjoituksia, tiedämme, mitä Jumala ajattelee sellaisista suunnitelmista, mutta voisiko Antikristus jonakin päivänä esiintyä juutalaisena Messiaana ja käyttää sellaisia odotuksia mainostaakseen jälleenrakennetun Temppelin käyttämistä maailmanuskontonsa hyväksi? Siinä on ajattelemista.

Joka tapauksessa valmistelut juutalaisen Temppelin jälleenrakentamiseksi ovat kiihtymässä, kuin ei koskaan ennen ja meille lopunajan profetioiden tutkijoina tämä on jotakin sellaista, jota meidän täytyy jatkuvasti pitää silmällä. (End of report.)

Kommentti (by Johan Malan)

Se moniuskonnollinen ajattelu, joka on perustavaa kampanjalle Jerusalemin temppelin jälleenrakentamiseksi, sopii täsmälleen Raamatun ilmoitukseen temppelistä tulevaa ahdistuksen aikaa varten. Johannes sanoo, että lopunajan väärä messias ilmestyy näyttämölle ja että uskontojen jäsenet seuraavat ja kumartavat häntä: “koko maa seurasi ihmetellen petoa... ja kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?"...  ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot” (Ilm. 13:2-7).

Ei vain Israel tunnusta Antikristusta Messiaakseen (vrt. Joh. 5:43), vaan myös kaikki maailman valtiot. Väärä rauhanruhtinas hyväksytään globaalisesti ja tunnustetaan uskonnolliseksi ja poliittiseksi johtajaksi virallisilla sopimuksilla. Liitto hänen kanssaan on voimassa seitsemän vuotta,  joka aika tunnetaan Israelissa vuosiviikkona: “Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse” (Dan. 9:27).

Viikon alussa kaikki valtiot saavat jatkaa omissa uskonnoissaan ehdolla, että ne kaikki tunnustavat, kumartavat ja seuraavat uutta maailmanjohtajaa yhteisenä messiaanaan. Antikristus on Messias juutalaisille, Kristus petetyille kristityille, Krishna hinduille, viides Buddha buddhisteille ja imaami Mahdi muslimeille. 

Kaikki suuret uskonnot kannattavat täysin tätä jumal-ihmiseksi julistautunutta miestä – mukaan lukien petetyt kristilliset seurakunnat, jotka tempauksen jälkeen toimivat käytännössä täysillä. Nämä ovat seurakuntia, jotka olivat aikaisemmin hyljänneet neitseellisen syntymän, oikean Kristuksen jumaluuden ja ylösnousemuksen yhdessä muiden kristinuskon perusoppien kanssa. Johtuen hengellisestä maanpetoksestaan evankelista kristinuskoa vastaan he ovat kaikkien uskontojen väärän kristuksen sitoutuneita seuraajia ja täysillä ilmaisevat itseään hänen globaalissa laittomuuden kulttuurissaan. Raamattu kuvailee tätä väärää kristusta hänen luonteensa mukaisesti “Antikristuksena” (Joh. 2:18) ja “laittomuuden ihmisenä” (2.Ts. 2:3).

Antikristus on niin vahvasti itsensä jumaloimisen taipumuksen motivoima, että hän Jerusalemin jälleenrakennetussa temppelissä seitsenvuotisen ahdistuksen puolivälissä julistaa olevansa Jumala. Lisäksi hän korottaa itsenä kaikkien uskontojen yläpuolelle ylentämällä asemansa messiaasta Jumalaksi. Paavali kuvailee häntä sellaisena, joka “korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala” (2.Ts. 2:4).

Kolmen ja puolen vuoden kuluttua hän ei vain määrää jokapäiväistä uhria temppelissä lakkautettavaksi, vaan myös lakkauttaa muut uskonnot ja hävittää, tai tyhjentää niiden palvontapaikat: “Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa”(Ilm. 17:16).

Se merkitsee loppua Antikristuksen ja maailmanuskontojen liiton yhteistyön loppua. Johannes kuvailee tätä liittoa “porttojen äitinä” – ekumeenisena yhteisönä eli äitijärjestönä kaikille luopioille (Ilm. 17.5). Silloin Antikristus ei enää ole heidän yhteinen messiaansa, vaan kaikkien ihmisten on silloin kumarrettava hänen kuvaansa.

Ehdoton palvonnan vaatimus ei koske ainoastaan juutalaisia, vaan myös kaikkien muiden uskontojen seuraajia; heidän on joko kumarrettava Antikristusta ja hänen kuvaansa Jumalana temppelin kaikkeinpyhimmässä tai alistuttava pikateloitukseen. Väärä profeetta pakottaa globaalisesti palvomaan Saatanaa ja hänen väärää kristustaan ja hänellä on myös okkulttinen voima saada kuva puhumaan: “Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiinh (Ilm. 13:15).

Herra Jeesus viittasi tähän tilanteeseen, jolloin Antikristus saastuttaa temppelin Kaikkeinpyhimmän asettamalla sinne kuvansa. Juutalaisten, jotka kieltäytyvät polvistumasta kuvan edessä ja palvomasta uutta maailmanjohtajaa Jumalana, on paettava henkensä edestä suurella kiireellä: “Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa -  silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille...  Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi” (Mt. 24:15-22).

Kauan sitten Daniel viittasi tähän lopunajan diktaattoriin sanoen: “Hänen lähettämänsä sotajoukot nousevat ja häväisevät pyhäkön linnoituksineen, poistavat jokapäiväisen uhrin ja asettavat sinne hävityksen kauhistuksen (pedon kuva)c Ja kuningas tekee, mitä hän tahtoo, ja korottaa itsensä ja uhittelee jokaista jumalaa, itse jumalien Jumalaa vastaan hän puhuu kauheita... ja hän lähtee täynnä kiukkua hävittämään monia ja vihkimään heitä tuhon omiksih (Dan. 11:31,36,44).

Israelin jatkuva Jeesuksen messiaanisuuden ja jumaluuden hylkääminen valmistaa tietä liiton vahvistamiselle Antikristuksen kanssa. Oikea Messias on varoittanut heitä itsetuhoisesta väärän messiaan hyväksymisestä ja hänen demonisesta politiikastaan: “Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan” (Joh. 5:43). He tekevät liiton kuoleman kanssa, koska tämä “toinen messias” tulee Saatanasta – ja yksi hänen salaisista suurista päämääristään on kaikkien juutalaisten hävittäminen. Kansainvälinen yhteisö toivottaa tervetulleeksi ja kannattaa liiton vahvistamista uuden maailmanjohtajan kanssa, koska hänen ekumeeninen ajattelunsa ja väärä rauhan tarjouksensa pettää heidät kaikki.

Israelin nykyinen lähestymistapa temppelin rakentamiseen kaikkien kansojen palvontapaikaksi on osa moniuskonnollista petosta, jolle kaikki ihmiset ja uskonnot on nykyisin alistettu. Se tulee johtamaan liittoon Antikristuksen kanssa ja hän antaa Israelille oikeuden rakentaa temppeli, johon kaikkien uskontojen jäsenet ovat tervetulleita.

Tämä temppeli tarjoaa Antikristukselle ihanteellisen tilaisuuden petollisesti julistautua universaaliseksi “tämän ajan jumalaksi” (vrt. 2.Kor. 4:4) ja vaatia kaikkien ihmisten palvontaa. Juutalaisten oikeaoppiset näkemykset sopivat hänelle hyvin, koska israelilaisten enemmistö haluaa jälleenrakentaa temppelin siksi, että jatkuvasti hylkäävät oikean Messiaan ja Hänen ristinuhrinsa. He tahtovat ottaa uudelleen käyttöön VT:n uhrit syntiensä sovitukseksi. Nämä ovat ne uhrit, jotka Antikristus kieltää julistautuessaan Jumalaksi temppelissä.

On käsittämätöntä, että miljoonat kristityt kartuttavat temppelirahastoa, koska nykyiset pyrkimykset jälleenrakentaa temppeli versovat suoraan Jeesuksen hylkäämisestä Jumalan Karitsana, joka yksin voi ottaa pois maailman synnit yhden ainoan kertakaikkisen uhrinsa kautta (Joh. 1:29). Kristuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen ei ollut mitään tarvetta palauttaa varjokuvamaisia VT:n uhreja: “Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä” (Hepr.. 10:4).

Hes. 40-44 mukaan temppeli todella jälleenrakennetaan Israelissa millenniumin aikana, mutta se palvelee vain tarkoitusta viitata ajassa taaksepäin Jumalan Karitsaan, joka kauan sitten teurastettiin ihmiskunnan lunastamiseksi. Tämän temppelin menot eivät korvaa Karitsan uhria ristillä.

Me olemme tempauksen ja kaikkien uskontojen väärän Kristuksen paljastamisen kynnyksellä. Israel  valmistaa hänelle tietä, kuten myös kaikki luopuneet kristilliset kirkot, joista on tullut uskottomia oikealle Kristukselle. Ei-kristilliset uskonnot ovat jo kauan valmistautuneet väärän messiaan tulemukseen. Kohta kun Antikristuksen pidättäjä (oikea seurakunta Pyhän hengen temppelinä) on otettu pois tieltä, hänet paljastetaan (2.Ts. 2:6-8). Silloin esikristillisen ajan juutalainen temppeli jälleenrakennetaan Kristuksen hylkäävän uuden maailmanjärjestyksen symboliksi Antikristuksen johdon alaisuudessa.