Antikristillinen globalismi lähestyy viimeistä vaihetta

Antichristian Globalism Approaches the Final Stage

Prof. Johan Malan, Middelburg, South Africa (February 2009)

Lue Ilm.13:1-18.

Ilm. 13. luku kuvailee kolmea vallan perustusta, joita Antikristus käyttää maailmanhallituksessaan tulevan seitsenvuotisen ahdistuksen aikana. Nämä viittaavat poliittiseen, uskonnolliseen ja taloudelliseen valtaan.

Ensiksi poliittinen valta. Jakeesta  Ilm. 13:2 luemme, että Saatana antaa Antikristukselle voimansa, valtaistuimensa ja suuren vallan. Valtaistuin viittaa maailmanhallitukseen, jonka kautta suurta valtaa käytetään kaikkien valtioiden yli. Läpi koko Uuden Testamentin ajan paholainen ja hänen demoninsa ovat hengellisestä maailmasta käsin muodostaneet hallitsevan voiman maailmassa. Ef. 6:12 sanoo: ”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.” Johannes sanoo, että koko maailma on pahan vallassa (1.Joh. 5:19). Myös Herra Jeesus viittaa paholaiseen ”tämän maailman ruhtinaana” (Joh. 14:30) ja Paavali sanoo hänen olevan ”ilmavallan hallitsija” (Ef.. 2:2). Siksi Kristus on tullut ”pelastamaan meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta” (Gal. 4:1).

Olemme nyt tulossa maailmanhistorian pimeimpään hetkeen, kun se hengellinen hallinta, jota Saatana käyttää langenneen maailman yli, paljastuu näkyvässä maailmanhallituksessa. Meidän on aina täytynyt taistella laittomuuden salaisuutta vastaan, mutta aika on lähestymässä, jolloin Antikristus ilmestyy Laittomana. Paavali sanoo: ”…niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ” (2.Ts. 2:8-9).

Se Laiton, Antikristus, ilmestyy maan päällä lopunaikana vähän ennen Jeesuksen Kristuksen näkyvää paluuta ja perustaa pahan maailmanhallituksen kaikella paholaisen voimalla ja myötävaikutuksella. Hän on itsensä paholaisen personoituma, kun hän istuu Saatanan valtaistuimella ja harjoittaa kumouksellista valtaansa. Hänen vaikutuksensa on maailmanlaajuinen. Johannes sanoo: ”Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.” (Ilm. 13:7). Tämä on poliittista globalismia. Olemme nyt tämän ajan kynnyksellä. YK:n eräs komitea on jo tullut johtopäätökseen, että maailmanhallitus, jolla on toimeenpanovalta, on ainoa ratkaisu globaalien kriisien käsittelemiseksi. He ajavat tätä ideaa tietämättä sitä tosiasiaa, että se juuri on paholaisen suunnitelma!

Toiseksi uskonnollinen valta. Saatana ei vain pyri universumin kuninkaaksi ja hallitsijaksi, vaan haluaa myös, että kaikki ihmiset palvovat häntä. Siksi kaikki ihmiset petetään yhdistymään Antikristuksen johdon alaisuudessa ja myös palvomaan paholaista: ”Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle ja kumarsivat petoa sanoen: ’Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?’" (Ilm.13:3-4). Heidän ihmettelemisensä johtaa avoimeen palvontaan. 

Nykyisen uskonnollisen globalisaatioprosessin lopullinen päämäärä on Saatanan yleinen palvonta tämän aikakauden jumalana (2.Kor. 4:4), kuten myös hänen erikoisedustajansa, Antikristuksen, palvonta. Ekumeeninen liike on jo tehnyt valmistavan työn tätä pahaenteistä päämäärää silmälläpitäen. Alussa Kirkkojen Maailmanneuvoston lipun alla harjoitettiin vain kristillistä ekumeniaa, mutta kohta se muutettiin moniuskonnolliseksi ekumeniaksi, jossa luodaan läheisiä siteitä kaikkien uskontojen kesken. Ekumeeniset sovittelijat leikittelevät nyt idealla, että kaikki uskonnot palvovat samaa Jumalaa ja voidaan siksi yhdistää saman universaalisen Kristuksen johdon alaisiksi. He eivät tiedosta, että paholainen on tämän langenneen maailman jumala ja Antikristus on kaikkien uskontojen universaalinen Kristus, jota koko maailma tulee ihmetellen seuraamaan.

Kolmanneksi taloudellinen valta. Ilmestyskirjan 13. luku päättyy Antikristuksen kuvaukseen maailmantalouden johtajana, jolloin on vain yksi sähköisesti valvottu rahajärjestelmä. Hänen maailmantalouden valvontansa on niin ehdoton, että kukaan ei voi ostaa eikä myydä ilman hänen lukuaan kädessään tai otsassaan. Me kaikki tiedämme, että on jo kehitetty teknologia, jolla ihmisen ihon alle injektoidaan pieni lasinen kapseli, joka sisältää mikrosirulla olevan pienen prosessorin.  Ilman tätä sirua ihmiset eivät voi ostaa eivätkä myydä, koska ei ole mahdollista päästä sähköiseen rahansiirtojärjestelmään ilman henkilökohtaista tunnistuslukua. Taloudellisessa globalisaation prosessissa on saavutettu huomattavaa edistystä, joka valmistaa tietä kohti yhtä koko maailman keskusjohtoista rahajärjestelmää. Mikään kaupankäynti eikä talouden maksuliikenne ole mahdollista ilman tätä järjestelmää.

Paholainen ei tyydy vain poliittiseen ja uskonnolliseen valtaan maailman yli. Hän pyrkii myös valvomaan maailman kaikkia rikkauksia, kuten myös kaikkea näitten rikkauksien käyttämistä. Tästä syystä Uusi Testamentti viittaa paholaiseen myös Mammonana – rahan jumalana.

Sana mammona on johdettu aramean sanasta, joka tarkoittaa pelkästään rikkauksia. Herra Jeesus kuitenkin personoi tämän käsitteen käyttämällä sitä paholaisen, joka on rahan herra eli jumala, persoonallisena nimenä. Hän sanoi: ”Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi… Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.” (Mt. 6:19-21, 24).

Jakeessa Luukas 16:9 Jeesus viittaa väärään mammonaan. Hänen rikkautensa on väärää ja hän käyttää sitä maailmassa turmellakseen ihmisiä hengellisesti ja moraalisesti. Ihmisten taipumus tavoitella aineellista rikkautta hinnalla millä hyvänsä ja sallia sen tulla elämänsä herraksi johtaa yleensä vääryyteen, kuten kohtuuttoman voiton tavoitteluun, epärehellisyyteen, lahjontaan, suuruudenhulluuteen, vallanhimoon ja muihin eri synteihin ja turmeltuneisiin menettelytapoihin. Se osoittaa, että Mammona on saanut hallinnan heidän elämässään. On kuitenkin olemassa turmeltumatonta rikkautta, joka on koottu kunniallisesti ja myös käytetään toisten hyödyksi ja Jumalan valtakunnan laajentamiseksi. 

Se on kuitenkin harvinaista. Yleensä Mammona ottaa täyden hallinnan rikkaiden elämässä ja myös lupaa heille lisää rikkautta, valtaa ja vaikutusta. Kristillisen seurakunnan alkuaikoina ja myös keskiajalla Mammonaa yleensä pidettiin ahneuden, rikkauden ja turmeluksen demonina. Milton’in kirjassa, Kadotettu paratiisi, Mammonaa kuvataan langenneena enkelinä, joka himoitsee maallisia rikkauksia enemmän, kuin mitään muuta. De Plancy’n pimeyden valtakuntaa käsittelevässä kirjassa, Dictionnaire Infernal, Mammonaa kuvaillaan helvetin suurlähettiläänä Englannissa. Thomas Carlyle’lle kirjassaan, Past and Present, mammonismista tuli 19. vuosisadan materialistisen hengen vertauskuvallinen personoituma. Mytologiassa eri taideteoksissa Mammona kuvataan suden kaltaisena demonina, joka tulee helvetistä sytyttääkseen ihmissydämen ahneuden tuleen.

Raamatun mukaan on selvää, että köyhät voivat olla yhtä materialistisia, kuin rikkaatkin, koska he voivat himoita rikkautta koko sydämestään. Paavali sanoo: ”Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.” (1.Tim. 6:9-10). Pelkästään rikkauksien halajaminen saa ihmisen valitsemaan hengellisesti väärän suunnan. Mammonan päämäärä ei ole valvoa vain sinun elämääsi, vaan myös koko maailmaa.

Valtaamisen strategia

Me olemme nyt edenneet sellaiseen globalisaation vaiheeseen, että maailmanhallitus, maailmanuskontojen liitto ja keskeisesti valvottu maailmantalous voivat olla todellisuutta nähtävissä olevassa tulevaisuudessa. On selvää, että maailman hallinnon poliittiset ja taloudelliset rakenteet perustetaan ensin. Sitä seuraa pian tulevan messiaan yleinen kunnioittaminen ja palvonta – joka on vastaus hänen poliittisille ja taloudellisille läpimurroilleen ihmiskunnan pelastamiseksi uhkaavalta ydintuholta ja myös heidän ostamisekseen lähestyvältä globaalilta lamalta ja taloudelliselta romahdukselta.

Mammona on toiminut hyvin ovelasti luoden kansainvälisen hätätilan, jonka kautta kaikki maat on globaalilla tasolla pakotettu yhdistymiseen ja yhteistoimintaan. Hänen noudattamansa strategia käsitti seuraavat vaiheet:

1.  Kapitalistinen systeemi vapaine markkinoineen perustettiin, koska se tarjoaa parhaat mahdollisuudet nopealle varallisuuden luomiselle. Tämä prosessi jatkui mahdollisimman vähäisin väliin tuloin, kunnes oli saavutettu suuri vauraus ja teknologinen edistys– siinä määrin, että kapitalismista tuli haluttu malli kehitykselle kaikkialla maapallolla.

2.  Liberaalit, materialistiset ja vallanhimoiset johtajat valtasivat hallitukset. Monikansallisten yhtiöiden, suurten pankkien ja valtavien verotulojen avulla he alistivat omat maansa ja muun maailman kansainvälisen rahavallan valvontaan. Kuumeinen vaurauden tavoittelu tapahtui samanaikaisesti luonnonvarojen liikakäytön ja laajamittaisen ilmakehän ja vesivarojen saastumisen kanssa. Nämä ongelmat eivät kuitenkaan kiinnosta Mammonaa, koska hyödyntäminen ja tuhoaminen ovat osa hänen pahaa luontoaan.

3.  Hallitusten menestys mitataan vain lyhyellä jaksolla sen taloudellisen vaurauden perusteella, jonka he voivat tuoda kansalleen. Sen seurauksena tehokas talouden johtaminen, rahoituskuri ja hallituksen laitosten ja yksityisen sektorin tiukka valvonta laiminlyödään. Äkkirikastumista luvataan kaikille. Vaalikampanjoissa luvataan kaikille taloja, työpaikkoja ja vaurautta, mutta nämä lupaukset annetaan kestävän talouskasvun ja järkevän ympäristönsuojelun kustannuksella. 

4.  Se menetelmä, jolla epärealistiset poliittiset päämäärät toteutettiin, oli maan rahavarojen ja halpojen luottojen saatavuuden liikepankeille nopea kasvattaminen keskuspankkien toimesta. Pankit kilpailivat toistensa kanssa tarjoten rahaa asiakkailleen hyvin alhaisilla koroilla siihen katsomatta, olivatko ne luottokelpoisia, vai eivät. Jokainen pankki yritti kasvattaa markkinaosuuttaan. Sen seurauksena nuorilla ensimmäisissä työpaikoissaan ei ollut vaikeuksia saada jopa 100% lainoitus kalliiden autojen ja talojen ostamiseen. Kun heille tuli rahavaikeuksia korkeista lyhennyksistä johtuen, he hakivat vain lisää luottokortteja ostaakseen kaikki haluamansa tavarat luotolla.

5.  Ostettiin kaikkea, mitä markkinat tarjosivat – autoja, taloja, ylellisyysesineitä ja monia muita tavaroita. Johtuen korkeasta kysynnästä ja halvoista luotoista hinnat kohosivat nopeasti, varsinkin kiinteistöjen. Etelä-Afrikassa talojen hinnat nousivat yli 300% vuodesta 2000. Myös polttoaineen hinta nousi jyrkästi johtuen voimakkaasti kasvavasta kysynnästä. Kaikki nämä tekijät vaikuttivat inflaatio-ongelmaan saaden keskuspankit nostamaan korkojaan ylikulutuksen ja taloudellisen kaaoksen torjumiseksi. Kiinnelainojen korot nousivat ja pian monilla ei ollut enää varaa kasvaneisiin lyhennyksiin taloista ja autoista, eivätkä he kyenneet hoitamaan muitakaan velkojaan. 

6.  Pankit olivat äkkiä suurissa vaikeuksissa, kun haltuun otetut talot ja autot eivät vastanneet niitä vastaan otettuja lainoja. Markkinoiden heikentynyt ostovoima sai talouden suurtappiot kasvuun. Uusia liikeyrityksiä ei voitu käynnistää, koska pankit olivat joko vastahakoisia, tai jo kykenemättömiä tarjoamaan riittävää rahoitusta. Luottamus investointeihin väheni jyrkästi ja osakepörssit kärsivät miljardien dollarien menetyksiä lähes yhdessä yössä. Monien varallisuus haihtui hetkessä. Mammonan suunnitelmat näyttävät menneen pieleen, mutta kaikki nämä tapahtumat olivat osa hänen pitkän tähtäimen suunnitelmaansa saavuttaa maailmantalouden täydellinen valvonta. Vapaiden markkinoiden oli annettava tietä talouden poliittisen valvonnan sosialistiselle muodolle eli fasistiselle taloudelle.                                    

7.  Hallitukset tulivat väliin torjuakseen uhkaavan laman, mutta toimiensa kautta ne tehokkaasti kansallistivat pankkeja ja suuria yhtiöitä. Tämä prosessi toistui kohta kaikkialla maailmassa. Kiinassa suljettiin tuhansia tehtaita johtuen heidän tuotteidensa laskevasta kysynnästä vientimarkkinoilla. Kasvavat taloudet pysähtyivät ja vuoden 2009 ennusteiden mukaan useimmat niistä tulevat olemaan ankarassa lamassa tämän vuoden. Maailman Taloudellinen Foorumi (World Economic Forum) Sveitsissä ennusti tammikuussa 2009, että tämän vuoden aikana maailmantaloudessa voitaisiin menettää 50 miljoonaa työpaikkaa.

8.  Hallitusten väliintulo- ja pelastusoperaatiot kapitalistisissa talouksissa valmistivat tien maailmantalouden tulevalle poliittiselle valvonnalle. Juuri tässä kriittisessä tilanteessa Mammonan ykkösmies, Antikristus, tulee ilmestymään näyttämölle ottaakseen valvontaansa maailman hallinnon ja talouden. Yliluonnollisista saavutuksistaan johtuen häntä pian palvotaan maailman messiaana. Se tulee olemaan Ilmestyskirjan 13. luvun profetioiden lopullinen täyttymys.

Suuri romahdus USA:ssa

Eräältä kristityltä, jolla on läheiset suhteet Yhdysvaltain pankkijärjestelmään, kysyttiin, mitä mieltä hän on nykykehityksestä. Hän sanoi:

“Yksin hallituksia ei voida syyttää talousvaikeuksista. Niiden tehtävä on varmistaa vauraus ja mukavuus äänestäjille. Jos niillä olisi joku muu ohjelma, ihmiset eivät äänestäisi niitä. Tässä vaiheessa USA:n keskuspankki on lähellä konkurssia. Käytännöllisesti katsoen kaikki hallitukset pyrkivät torjumaan kriisin vain lainaamalla ulos lisää rahaa, sen sijaan, että käsittelisivät perusongelmaa, nimittäin: kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä’  (2.Ts. 3:10). Näyttää, ikään kuin keskuspankki olisi ahkerasti muuttelemassa dokumenttejaan, kuten tekivät kaikki kaatuneet pankit. Tämä pankki tarjoaa nyt viimeiset varansa pelastusoperaatioina.

“Koko maailmantalous on hiekalle rakennettu ja romahduksen partaalla. Tiedämme, mitä sen tilalle on tulossa, nimittäin Antikristuksen uusi taloudellinen järjestys ja uusi rahajärjestelmä…Myös meidät kristityt on vedetty siihen, koska me yleensä hellimme vääriä ideoita rahasta ja rikkaudesta. Me etsimme arvoa rahasta, mutta Jumalan maksuväline on veri – Hänen Poikansa elämä. 'Tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä’ (1.Piet. 1:18-19; vrt. Ilm. 5:9). Emme löydä pelastusta aineellisista asioista – jos tavoittelemme niitä, ne valtaavat meidät. Meidät on kutsuttu, kuten Kristuskin, uhraamaan itsemme Hänen palveluksessaan. Sen sijaan monet kristityt menevät mukavuuden, menestyksen ja aseman perässä ja jopa väärinkäyttävät kristillistä kutsumustaan näiden ihanteiden saavuttamiseksi.”

Kristittyjen täytyy tietysti olla taloudellisesti aktiivisia, mutta heidän pitäisi olla tyytyväisiä, kun heillä on perustarpeet  (1.Tim. 6:8-10).

Nopea läpimurto

Kaikki viittaa siihen, että tulee tapahtumaan nopea läpimurto maailmanhallituksen, maailmanuskonnon ja maailmantalouden lopulliseen perustamiseen.

On kaksi mahdollisuutta Antikristuksen ilmestymiselle ja hänen roolinsa hyväksymiselle maailmanjohtajana. 

Yksi mahdollisuus on, että hän käyttää nykyistä talouskriisiä tarjotakseen maailmalle parantavia ratkaisuja. Se johtaa hänen yleiseen hyväksymiseensä ja kaikkien ihmisten ehdottomaan palvontaansa. 

Toinen mahdollisuus on, että hän ilmestyy näyttämölle rauhantekijänä suuren sodan aikana Israelissa, joka mahdollisesti on Hesekielin 38. ja 39. lukujen venäläisarabialainen hyökkäys ja siten torjuu uhkaavan kolmannen maailmansodan. Yli-inhimillisin kyvyin varustettuna ”rauhan ruhtinaana” hänet sitten myös valitaan maailmanhallituksen poliittiseksi, taloudelliseksi ja uskonnolliseksi johtajaksi. Millainen hänen tulonsa maailmanjohtajaksi sitten onkaan, se johtaa pian hänen valta-asemansa laajapohjaiseen lujittamiseen. Hän tulee olemaan kiistämätön johtaja hallinnon kaikilla alueilla.

Antikristuksen maailmanhallinnon ensimmäiselle puoliskolle on oleva tunnusmerkillistä väärä rauha ja yhteys. Maailmantalous toipuu tilapäisesti, rauha saadaan aikaan kaikilla konfliktialueilla ja koko maailma seuraa ihmetellen uutta johtajaansa. Daniel 9:27 mukaan hän tekee seitsenvuotisen liiton Israelin ja muiden valtioiden kanssa.  Se on perustus uudelle maailmanjärjestykselle hänen henkilökohtaisessa johdossaan.

Seitsemän vuoden puolivälissä tapahtuu kapina hänen maailmanhallitustaan vastaan ja hän haavoittuu kuolettavasti. Kun tämä haava on parannettu väärän profeetan välityksellä, Antikristus muuttuu rauhan ruhtinaasta julmaksi sotilasdiktaattoriksi. Silloin hän pyrkii päämääriinsä ennennäkemättömällä sotilaallisen voiman käytöllä. 

Uskonnon alueella hän myös nostaa kapinansa Jumalaa vastaan uudelle tasolle julistamalla olevansa Jumala Jerusalemin jälleenrakennetussa temppelissä (2.Ts. 2:4). Hän ei enää tyydy asemaansa maailman messiaana, vaan väittää olevansa Jumala. Hän asettaa myös kuvansa temppelin kaikkein pyhimpään ja pakottaa ihmiset kaikkialla kumartamaan häntä. Kaikki, jotka kieltäytyvät, teloitetaan välittömästi (Ilm. 13:15).

Kun Antikristuksen seitsenvuotisen hallinnon loppu lähestyy, hän kokoaa monikansalliset joukkonsa Jerusalemiin ja sen ympärille taistelemaan Kristusta ja Hänen taivaallista armeijaansa vastaan yrittäen pelastaa oman maailmanhallituksensa tuholta. Hän tietää Raamatun profetioista, että oikea Kristus palaa maailmaan vuosiviikon lopulla tuhoamaan väärän messiaan ja hänen kannattajansa, pelastamaan Israelin jäännöksen ja sitten perustamaan tuhatvuotisen hallintonsa maan päälle. Se johtaa Harmageddonin taisteluun. Johannes sanoo:

”Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan; ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa”  (Ilm. 19:19-21).

Uusi maailmanjärjestys, jonka hyväksi maailma nyt työskentelee niin innokkaasti, ei ole muuta, kuin Saatana suunnitelma ryöstää valtioilta niiden poliittinen ja taloudellinen itsenäisyys sekä uskonnonvapaus. Niille tarjotaan globalisaatiota rauhan ja suuremman yhteyden ja harmonian nimissä, mutta se tulee myöhemmin huipentumaan Antikristuksen julmaksi diktatuuriksi ja pakkopalvonnaksi Jumalana. Kaikki Antikristuksen kannattajat ja rikoskumppanit, jotka ottavat hänen lukunsa ja kumartavat häntä, jakavat hänen ikuisen tuomionsa:

”Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin” (Ilm. 14:9-11).

Koko maailma tulee seuraamaan ihmetellen ja ihaillen väärää rauhanruhtinasta ja globalisaation esitaistelijaa. Hän on Saatanan valon erikoisenkeli, joka saa miljoonat yllättäen vangituiksi pimeyden valtakuntaan.

Herra kuitenkin odottaa meiltä, että toimimme Antikristuksen pidättäjinä – vielä nytkin, kun hänen globaalin yhteyden politiikkaansa propagoidaan niin vakuuttavasti välttämättömänä politiikkana, joka muka johtaa koko maailman taloudelliseen ja poliittiseen korjautumiseen. Meidän pitäisi kyetä erottamaan tämän suunnitelman kätketty petos ja varmistaa, ettemme koskaan mene siihen. 

Näinä pimeinä aikoina meidän pitäisi riippua Herran Jeesuksen lupauksessa, että Hän tulee todellisille opetuslapsilleen, ennenkuin Antikristus ilmestyy ja hänen seitsenvuotisen hallintonsa kauhut alkavat vaikuttaa: Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä" (Lk. 21:36).