Karitsan häät

The Marriage of the Lamb

Prof. Johan Malan, Middelburg, South Africa (24th Oct. 2008)

Todellista Kristuksen seurakuntaa kuvaillaan myös Karitsan morsiamena tai vaimona (Matt. 25:1-13; 2 Cor. 11:2; Rev. 19:7-8). On tärkeää tiedostaa, että pelastumisemme jälkeen meidän ei pitäisi vajota hengelliseen joutilaisuuteen ikään kuin jo olisimme saavuttaneet päämäärämme. Jokaisella uskovalla on korkea kutsumus Jumalalta Kristuksessa Jeesuksessa (Fil. 3:14) ja pelastus on vasta pitkän pyhitys- ja hengellisen kasvuprosessin alku. Meidän täytyy kasvaa pyhyydessä ilmestyäksemme Kristuksen eteen tahrattomina. Arvosta sitä tosiasiaa, että Kristus antoi itsensä pelastaakseen ja pyhittääkseen meidät: ”… Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.” (Ef. 5:25-27).

Ensimmäisen synnistä puhdistamisen jälkeen Herra Jeesus tahtoo myös pyhittää meidät täydellisesti, niin että voimme olla nuhteettomat sinä päivänä, kun ilmestymme Hänen eteensä. Älä anna nykyisten synkkien olosuhteiden ja sen halveksunnan, jolla paha maailma sinua kohtelee, masentaa sinua. Riipu lupauksissa ihmeellisestä tulevaisuudesta taivaassa ja jatka aktiivisesti valmistautumista siihen elämään.

Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen aikaan vallitsi suuri vihamielisyys Häntä ja Hänen todellisten opetuslastensa pientä joukkoa kohtaan. Hän sanoi menevänsä Isänsä tykö ja heitä pelotti jäädä yksin, mutta ristiinnaulitsemistaan edeltävänä iltana Herra Jeesus antoi seuraavan lohduttavan lupauksen koskien heidän kohtaamistaan jälleen ja heidän viemistään taivaaseen: ”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.” (Joh. 14:1-3).

Tämä lupaus annettiin noudattaen raamatunaikaisten perinteisten juutalaisten häätapojen vertauskuvaa. Ensimmäinen tärkeä askel juutalaisessa avioliitossa oli kihlaus, johon kuului lopullisen avioliittosopimuksen tekeminen. Jeesuksen aikana perinteeseen kuului, että sellainen sopimus tehtiin tulevan yljän aloitteesta. Siinä hän neuvotteli morsiamen isän kanssa morsiamen hinnasta (mohar), joka hänen oli maksettava. Kun morsiamen hinta oli maksettu, lopullinen avioliittosopimus tehtiin. Tuosta hetkestä alkaen tuleva morsian julistettiin erotetuksi ja pyhitetyksi vain tulevalle yljälleen. Sopimuksen vahvistukseksi he joivat uuden viinin maljasta, jonka ylitse kihlaussiunaus oli lausuttu.

Raamatun aikoina juutalainen ylkä lähti kihlauksensa jälkeen pitkäksi ajaksi valmistamaan isänsä talossa asuntoa morsiamelleen ja itselleen. Saatuaan sen valmiiksi hän sitten palasi morsiamen kotiin salaa yöllä liittyäkseen jälleen häneen ja viedäkseen hänet kanssansa isänsä taloon, jossa häitä juhlittiin. Tämän vertauskuvan mukaan Jeesus valmistaa meille paikkaa Isän talossa ja palaa viemään meidät sinne, kuten on luvannut.

Ensimmäinen havainto, jonka voimme tehdä tutkiessamme tätä vertauskuvaa, on, että Kristuksen pyhitetty seurakunta on Hänen morsiamensa (Ef. 5:22-23). Aivan kuten juutalainen ylkä teki aloitteen jättämällä isänsä talon matkustaakseen tulevan morsiamensa taloon, niin myös Jeesus ensimmäisen tulemuksensa ajaksi jätti oman Isänsä talon tullakseen maailmaan, joka on Hänen tulevan morsiamensa asuinpaikka. Ristinkuolemansa kautta hän maksoi täyden hinnan lunastaen morsiamensa niin, että tämä voi kuulua Hänelle. Paavali sanoi seurakunnalle: ”Sillä te olette kalliisti ostetut…” (1.Kor. 6:20), samalla kun myös Pietari vahvistaa, että me olemme lunastetut Kristuksen kalliilla verellä (1.Piet.1:18-19). Samana iltana, jolloin antoi lupauksen ensimmäisille opetuslapsille, että oli menossa valmistamaan paikkaa meille, Hän asetti Pyhän Ehtoollisen. Hän ojensi maljan ja viinin opetuslapsilleen näillä sanoilla: ” Tämä malja on uusi liitto minun veressäni” (1.Kor. 11:25). Se oli vahvistus ikuiselle siteelle, joka meillä on Hänen kanssaan Hänen ristinkuolemansa kautta.

Kuten juutalainen morsian oli julistettu olemaan pyhä ja pyhitetty vain yljälleen, samoin myös meillä on velvollisuus ilmestyä Kristuksen eteen pyhinä ja nuhteettomina. Paavali sanoo, että sydämemme täytyy olla ”nuhteeton pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa” (1.Ts. 3:13). Se käsittää koko elämämme: ”Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja hän on sen myös tekevä.” (1.Ts. 5:23-24; vrt. 1.Piet. 1:15-16).

Lopullisen avioliittosopimuksen tekemisen jälkeen ylkä palasi isänsä taloon, jossa hän viipyi noin vuoden ajan valmistaakseen paikan itselleen ja morsiamelleen. Tänä aikana hän ei nähnyt morsiantaan, joka ahkeroi valmistaen hääpukua ja kooten välttämättömyystarvikkeita yhteistä elämää varten. Uskovina olemme samassa tilanteessa. Nykyisenä eron aikana odottaessamme Ylkää palaavaksi meidän täytyy ahkeroida hääpukumme suhteen (Ilm. 19:8) ja valmistautua tulevaan asemaamme taivaassa. Meillä on myös vastuu levittää kutsua kaikille ihmisille tulla Kristuksen morsiusseurakunnan jäseniksi. On myös todellinen vaara, että Saatana kiusaa ja viettelee meitä tänä aikana ja tulemme  uskottomiksi Kristusta kohtaan ja siten luovumme pyhästä suhteestamme Häneen. 

Paavali sanoi lihallisille korinttolaisille, joilla oli heikko motivaatio noudattaa käskyä pyhyyteen (1.Kor. 3:1-3), että he itseasiassa särkisivät suhteensa Kristukseen ja joutuisivat saatanallisen petoksen hengen uhreiksi: ”Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan.(2.Kor. 11:2-3). Myös Matteuksen 25. luvun vertauksesta käy ilmeiseksi, että viidellä neitsyellä oli liian vähän öljyä lampuissaan. Se on osoitus siitä, että he eivät vaeltaneet Hengen täyteydessä, eivätkä sen vuoksi olleet arvollisia ilmestymään Yljän eteen ja seuraamaan Häntä Hänen Isänsä taloon. Heidän elämässään oli vakava puute. 

Erovuoden lopussa juutalainen ylkä haki morsiamensa olemaan pysyvästi luonaan. Morsian kyllä tiesi jonkin verran, milloin aika oli kypsä, mutta ei mitään tarkkaa päivää, milloin ylkä tulisi. Yleensä hän tuli yöllä, koska kyseessä oli salainen kohtaaminen hänen ja morsiamen välillä. Morsian meni ulos tielle kohtaamaan häntä ja tässä vaiheessa ylkä ei näyttäytynyt muille morsiamen perheen jäsenille. Hänen saapumistaan edelsi huuto, joka oli hyvä uutinen, että ylkä oli tullut hakemaan morsiantaan (Mt. 25:6). Silloin oli myöhäistä tehdä enää valmistuksia yljän tuloa varten.

Samalla tavalla taivaallinen Ylkä tulee salaa morsiamelleen seurakunta-ajan lopussa. Hän kohtaa morsiamen maaplaneetan ulkopuolella yläilmoissa ja tässä vaiheessa Hän ei missään tapauksessa näyttäydy muulle maailmalle. Myös Hänen tulemuksensa ilmoitetaan huudolla: ”Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla” (1.Ts. 4:16-18).

Tämän kohtaamisen jälkeen morsian ilmestyy ensin Kristuksen tuomioistuimen eteen, jossa jokainen jäsen palkitaan palveluksestaan Herralle. Sen jälkeen avioliitto vahvistetaan taivaassa, kun morsiamesta hengellisesti puhuen tulee Karitsan vaimo. Kirkastetun seurakunnan ensimmäinen tehtävä on tuomita maailma vanhurskaudessa Kristuksen kanssa. Paavali sanoo: ”Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan?” (1.Kor. 6:2).

Seurakuntaa kuvataan hallitsevassa roolissa 24 vanhimpana, jotka on koottu Kristuksen valtaistuimen ympärille taivaassa. Kun Kristus seitsenvuotisen ahdistuksen ajan alussa avaa kirjakäärön, joka sisältää Jumalan tuomiot pahalle ja syntiselle maailmalle, niin vanhimmat laulavat Hänelle: ”Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset (KJV: meidät) kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista ja tehnyt heidät (KJV: meidät) meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat (KJV: me tulemme) hallitsemaan maan päällä” (Ilm. 5:9-10). He katsovat tulevaisuuteen ahdistuksen ajan jälkeen, jolloin he palaavat maan päälle Kristuksen kanssa hallitsemaan kuninkaina Hänen kanssaan Hänen tuhatvuotisessa valtakunnassaan.

Kristus ja pyhät palaavat Jerusalemiin: “ Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti… Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi.” (Sak. 14:4-5). Se on oleva Jeesuksen Kristuksen julkinen ilmestyminen, joka on selvästi erillinen siitä salaisesta kohtaamisesta, joka Hänellä on ollut seitsemän vuotta aikaisemmin morsiusseurakuntansa kanssa. Tässä toisessa tapahtumassa Kristus ilmestyy kaikessa kunniassaan yhdessä ruumiinsa, eli seurakunnan, kanssa: ”Kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa” (Kol. 3:4). Herra Jeesus palaa tuomitsemaan vihollisensa Harmageddonin taistelussa (Sak. 14:2-3; Ilm. 19:19-21), pelastamaan Israelin jäännöksen (Sak. 12:10) ja perustamaan vanhurskauden hallinnon koko maailmalle (Jes. 2:2-4; Jer. 3:17).

Kun Herra Jeesus palaa maan päälle voimassa ja kunniassa, niin kaikki suuresta ahdistuksesta ja Harmageddonin taistelusta eloonjääneet tunnistavat Hänet ja tulevat sovintoon Hänen kanssaan  (Sak. 13:8-9; Mt. 24:29-30). Karitsan hääateria – pidot virallisen hääseremonian jälkeen – muodostaa osan niistä tapahtumista, joiden kautta hänet ilmoitetaan maan päällä. Uskovat Israelissa ja kansat, jotka pelastuvat Hänen toisen tulemuksensa jälkeen, ovat vieraita tässä valovoimaisessa tilaisuudessa: ”Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus” (Rev. 19:7-8).

Kirkastettua seurakuntaa kutsutaan tässä Karitsan vaimoksi, koska avioliitto oli jo vahvistettu taivaassa. Hänen hääpukunsa heijastaa sitä pyhyyden astetta, jonka yksilöjäsenet saavuttivat ollessaan vielä maan päällä odottamassa Ylkää. Teot ovat selvästikin kuvassa mukana, koska hieno liinavaate (KJV: fine linen) edustaa pyhien vanhurskaita tekoja. Pyhät ovat niitä kristittyjä, joiden elämä tuotti parannukseen soveliaita tekoja. Sitä symbolisoivat kulta, hopea ja jalokivet, joista uskovat 1.Kor. 3.10-12 mukaan ovat rakentaneet perustukselle, joka on Jeesus Kristus.

Hääpuku on kuin aviosuhde – meidän on tehtävä työtä sen hyväksi. Synti ei saa tahrata tätä pukua, eikä siinä saa olla ryppyjä siksi, että sitä on säilytetty jossakin varastossa laskostettuna. Muista kuitenkin, että tämän puvun valmistamistyötä voidaan tehdä vain Pyhän Hengen voiman avulla. Se ei merkitse mitään, mitä sinä teet Herralle lihan voimassa, vaan mitä Hän tekee sinun kauttasi. Juuri siksi morsiamen ”annettiin” pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Kuten talentteja saaneet palvelijat morsiankaan ei ole saamansa hengellisen voiman ja armon  passiivinen vastaanottaja. Hänen on käytettävä sitä asettamalla itsensä aktiivisesti Herran palvelukseen.

Valtakunnassa jokainen uskova voi olla pyhä enemmän tai vähemmän, aivan kuin hän voi kantaa hedelmää enemmän, vähemmän tai ei ollenkaan. Jotkut kantavat 30-kertaista hedelmää, jotkut 60-kertaista ja jotkut jopa satakertaista. Yksi ansaitsee kymmenen talenttia hänelle annetulla yhdellä, toinen viisi ja kolmas ei mitään. Kysymys kuuluu: Missä sinä olet pyhityksessäsi? Onko vanha ihminen ristiinnaulittu ja onko Pyhällä Hengellä täysi hallinta sinun elämässäsi? Jos näin on, niin sinä kannat paljon hedelmää ja hääpukusi on myös runsaasti koristeltu kultalangoin. Varmista ehdottomasti, että olet jäsen kirkastetussa morsiusseurakunnassa, joka pian seisoo Herran Jeesuksen rinnalla Karitsan häissä: 

”Kuningatar seisoo sinun oikealla puolellasi, Oofirin kullassa… Ylen ihana on kuninkaan tytär sisäkammiossa, kultakudosta on hänen pukunsa. Kirjailluissa vaatteissa hänet saatetaan kuninkaan tykö… Ilolla ja riemulla heitä saatetaan, he astuvat kuninkaan palatsiin” (Ps. 45:9,13-15). Edessämme tämä loistava tulevaisuus, joka meitä odottaa, meidän täytyy nähdä vaivaa elääksemme pyhinä ja miellyttääksemme Herraa kaikessa, mitä teemme. Tätä ei pitäisi nähdä saavuttamattomana ihanteena, koska Herra itse auttaa sinua saavuttamaan sen. Et tule saavuttamaan täydellisyyden mallia nyt, mutta sinun täytyy pysyä liikkeellä oikeaan suuntaan. Paavali sanoo: ”Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut, tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut” (Fil. 3:12).

Hengellisessä elämässäsi täytyy olla näkyvää edistystä. Jotta sitä voisi kokea tulisi ottaa vakavasti helluntain sanoma pukemisesta voimalla korkeudesta. Tämä voima tekee meidät kykeneviksi kasvamaan hengellisesti, tekemään työtä Herralle, vastustamaan paholaista ja voittamaan kiusaukset sekä myös ilmestymään Kristuksen eteen Hänen tulemuksessaan arvollisessa häävaatteessa – siinä liinavaatteessa, joka edustaa pyhien vanhurskaita tekoja. Herran Jeesuksen viimeinen käsky Raamatussa koskee jatkuvaa pyhyyttä ja hengellistä kasvua. Hän liittää sen lupaukseen armopalkasta Hänen toisessa tulemuksessaan: ”… joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan” (Ilm. 22:11-12).

Älä tyydy hengellisen elämäsi nykyiseen tilaan. Pelastumattomia, kuten myös niitä, joilla on vain jumalisuuden muoto, kutsutaan tulemaan Herran Jeesuksen tykö saamaan pelastus; lihallisten uskovien pitäisi täysin antautua täytettäväksi Pyhällä Hengellä, kun taas Hengellä täytettyjen pitäisi kilvoitella kohti korkeampaa pyhyyden ja Herran palvelemisen tasoa. Tule ja juo elämän lähteestä ja ota Herran armon rikkauksista. Hänellä ei ole vain armo pelastukseksi, vaan myös voitoksi ja antautumiseksi palvelemaan Hänen valtakunnassaan. Hänen armonsa tahtoo johtaa sinut elämässäsi kohti tätä päämäärää:

Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä” (Tiitus 2:11-13).

Kohta me ilmestymme Hänen eteensä kirkkaudessa!