Verwysings

British Messianic Jewish Alliance: www.bmja.net

Caspari Center for Biblical and Jewish Studies: www.caspari.com

Colel Chabad, 2011: Chanukah. www.colelchabad.org/Chanukah

Damkani, Jacob, 1997: Why Me? Trumpet of Salvation, Israel.

Eusebius, 1926. Ecclesiastical History. Londen 1926. Vertaal deur Kirsopp Lake. William Heinemann.

Gartenhaus, Jacob, 1980: Traitor? A Jew, a book, a miracle: an autobiography. Nelson.

Gartenhaus, Jacob, 1998: Famous Hebrew Christians. International Board of Jewish Missions.

Grassmick, John D., 1983: Mark. In: Walvoord, John F. & Zuck, Roy B. (reds.) The Bible Knowledge Commentary: New Testament. Victor Books.

Hanukkah, 2011: Hanukkah Celebrations. www.hanukkahcelebrations.com/facts.html

Hunt, Dave, 2005. The Islamic Threat to Israel, Part 1. The Berean Call, 2005.01.14.

Hunt, Dave, 2010. Judgement Day Approaching. The Berean Call, 2010.02.15.

Ibrahim, I.A., 1997. A brief illustrated guide to understanding Islam. Houston: Darussalam.

Ice, Thomas, undated. Christian Palestinianism. Pre-Trib Research Center. www.pre-trib.org/articles

Jennings, Isaac, 1866: The Imperial Bible Dictionary, Vol. IV. Onder redaksie van Patrick Fairbairn. Londen: Blackie & son.

Josephus, Flavius. 1963. Jewish Antiquities. Translated by Ralph Marehus. Harvard University Press.

Katz, Arthur, 1998.† The Holocaust: Where was God? An Inquiry into the Biblical Roots of Tragedy. Published by Art Katz Ministries.

Larkin, C. 1918, Dispensational Truth. Philadelphia, USA: Uitgegee deur die skrywer.

Lindsey, F. Duane, 1985: Zechariah. In: Walvoord, John F. & Zuck, Roy B. (reds.) The Bible Knowledge Commentary: Old Testament. Victor Books.

Malan, J.S., 1980. Ďn Swaard hang oor Jerusalem. Nylstroom: Salem Uitgewers.

Malan, J.S., 1993: Israel in the End-time. Alberton: Trumpet Publishers.

Malan, J.S., 1994 : Ideological and structural reforms in the Kibbutz system. SA Tydskrif vir Etnologie, Vol. 17(4). Pretoria.

Malan, J.S., 1995 : Variations in the communal experience in Israel. SA Tydskrif vir Etnologie, Vol. 18(1). Pretoria.

Malan, J.S., 2004: Die verbondsvolk, Israel: wie is hulle? www.bibleguidance.co.za/Librarylists/Afrikaanseartikelslys Israelvisie.htm

Malan, J.S., 2012: Jesus Christus en ons lewe in Hom. Kaapstad: Lux Verbi.

Miller, Jeff, undated: A completed Jew. www.precious-testimonies.com/BornAgain

Nicoletta, G., 2010: The prophecy of Jubilees by Rabbi Judah Ben Samuel. www.wopular.com/prophecy-jubilees-rabbi-judah-ben-samuel

Pentecost, J. Dwight, 1985: Daniel. In: Walvoord, John F. & Zuck, Roy B. (reds.) The Bible Knowledge Commentary: Old Testament. Victor Books.

Phillips, Melanie, 2006. Londonistan. Encounter Books.

Ross, Allen P., 1985 : Psalms. In: Walvoord, John F. & Zuck, Roy B. (reds.) The Bible Knowledge Commentary: Old Testament. Victor Books.

The Messianic Times Ė Serving the International Messianic Jewish Ministry: www.messianictimes.com

Trumpet of Salvation: www.trumpetofsalvation.com

Union of Messianic Jewish Congregations: www.umjc.net

Wagner, Donald, 2003. Dying in the Land of Promise: Palestine and Palestinian Christianity from Pentecost to 2000. Londen.

Wiersbe, Warren W., 1989: †The Bible Exposition Commentary, Vol. 1. Victor Books.

Wikipedia, 2011(a). Palestine. http://en.wikipedia.org/wiki/Palestine

Wikipedia, 2011(b). Palestinian territories. http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_territories

Wikipedia, 2011(c). Timeline of the name Palestine. http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_name_Palestine

Wikipedia, 2011(d): Messianic Judaism. http://en.wikipedia.org/wiki/Messianic_Judaism

Wurmbrand, Richard, 1993: Christ on the Jewish Road. Living Sacrifice Books.

Ye-or, Bat, 2005. Eurabia: The Euro-Arab Axis. Fairleigh Dickenson Univ. Press.

 

Outeur

 

 

 

Johan Malan is in Augustus 1978 as professor in Antropologie aan die Universiteit van die Noorde (tans die Universiteit van Limpopo) naby Polokwane in die Limpopo Provinsie van Suid-Afrika aangestel, en het in Januarie 2006 afgetree. Hy en sy vrou woon tans in Mosselbaai. Hulle het twee getroude seuns.

As die seun van ín sendeling, wyle ds. J.S. Malan van die NG Kerk, het Johan tuis van jongs af deeglike Bybelse onderrig ontvang. Hy beskou homself as ín evangeliese Christen wat die letterlike, grammaties-historiese vertolking van die Bybel voorstaan. As gevolg hiervan aanvaar hy ook die groot aantal Bybelse profesieŽ wat oor die letterlike herstel van die volk Israel in die land van hulle vaders handel.

As kulturele antropoloog het Johan en sy vrou het in 1993 verskeie kibboetse in Israel besoek, waar hy ín studie van kommunale boerdery gemaak en ook twee artikels hieroor vir ín wetenskaplike joernaal geskryf het (Malan, 1994, 1995). Gedurende hierdie tyd in Israel het hy met Messiaanse Jode kennis gemaak, en dit het daartoe gelei dat een van hulle later sy boek oor Israel in Russies vertaal het, hoofsaaklik vir verspreiding onder die groot aantal Russiessprekende Jode wat na Israel geŽmigreer het. Besoeke aan Estland het ook tot die vertaling van hierdie boek in Estnies gelei.

Johan hou steeds tred met gebeure in Israel en bied hiermee ín nuwe en uitgebreide weergawe van sy boek oor Israel aan.