Oor die Skrywer

Johan Malan is in Augustus 1978 as professor in Antropologie aan die Universiteit van die Noorde (tans die Universiteit van Limpopo) naby Polokwane in die Limpopo Provinsie van Suid-Afrika aangestel, en het in Januarie 2006 afgetree. Hy en sy vrou woon tans in Mosselbaai.

As die seun van ín sendeling, wyle ds. J.S. Malan van die NG Kerk, het Johan tuis van jongs af deeglike Bybelse onderrig ontvang. Hy is ín evangeliese Christen wat die letterlike, grammaties-historiese vertolking van die Bybel voorstaan. As gevolg van hierdie benadering aanvaar hy die groot aantal Bybelse profesieŽ wat oor die letterlike herstel van die volk Israel in die land van hulle vaders handel. Hy het verder ook verskeie aspekte van die eskatologie bestudeer om meer duidelikheid te verkry oor dit wat die toekoms vir almal van ons inhou.

Johan het sy akademiese loopbaan by sy Christelike lewens- en wÍreldbeskouing aangepas, en as gevolg daarvan bv. nie die teorie van biologiese evolusie aanvaar of studente daarin onderrig nie. Deur selfstudie het hy hom verder in die teologie bekwaam en met ín deeltydse, Christelike bediening begin. Dit is interkerklik van aard en word hoofsaaklik deur middel van die Internet bedryf, maar ook deur die verspreiding van boeke en ander publikasies in gedrukte vorm. Op sy webblad (www.bibleguidance.co.za) is tans artikels en boeke in nege tale: Afrikaans, Engels, Portugees, Swahili, Fins, Estnies, Duits, Russies en Sjinees.

As kulturele antropoloog het Johan en sy vrou verskeie kibbutzim en moshavim in Israel besoek om oor hulle kommunale lewenswyse navorsing te doen. Terselfdertyd het hy samesprekings gevoer met sowel ortodokse as Messiaanse Jode om homself te vergewis van uiteenlopende godsdienstige oriŽntasies, terwyl aanvullende navorsing by die Hebreeuse Universiteit in Jerusalem gedoen is. Op hierdie manier is sekulÍre en Bybelse kennis gekombineer om ín fassinerende geheelbeeld van Israel se belangrike rol in wÍreldsake te verkry Ė histories sowel as profeties.

Die skrywer probeer nie om weg te skram van omstrede onderwerpe in die eskatologie nie, maar gebruik erkende beginsels van Bybelse eksegese om ín suiwer weergawe van die Goddelikbepaalde scenario van die eindtyd aan te bied. Misleide mense moet weet wat die aard en gevolge van misleiding is, terwyl diegene wat verligte oŽ van die verstand het, aangemoedig moet word om te volhard op die regte pad wat na ín gewaarborgde en wonderlike toekoms in die Here Jesus lei. Jesus Christus is nie net die Messias en Koning van Israel nie, maar ook die Verlosser en Regter van alle mense op aarde.

Die groot uitdaging waarvoor alle persone op aarde te staan kom, is om in die regte verhouding te kom met Christus as die Verlosser van die mensdom (almal word uitgenooi om dit te doen), terwyl die situasie wat die meeste gevrees moet word, ín assosiasie is met die misleide teŽstanders van die Koning van konings. Hy sal daardie mense se Regter wees.