Gevolge van Rick Warren se Hervormingsprogram

Prof. Johan Malan, Middelburg (Julie 2008)

Rick Warren se ideologiese benadering en godsdienstige dogma het die potensiaal om aansienlike politieke, ekonomiese en godsdienstige ontwrigting in lande te skep waar sy voorgestelde hervormings ingestel word. Hy bevorder n godsdienstig-gebaseerde sosiale orde (of n nuwe wreldorde in n wyer verband), wat daarop gerig is om eenheidstrukture te vestig met die visie, vermo n middele om hervormings na groter eenheid, voorspoed en harmonie in die samelewing te laat realiseer.

Kerkleiers word uitgedaag om hande te vat en die ontluikende sosiale orde waardeur n beter lewe aan almal belowe word, te bevorder. In die proses word nie-kompromiemakende evangeliese kerke doelbewus binnegedring en verander. Indien hulle hardkoppig weier om saam te werk, word hulle as uitgediende oorblyfsels van n outydse Christendom beskryf. Op hierdie wyse word die konserwatiewe, Bybelse Christendom in diskrediet gebring en ondermyn.

Die volgende feite oor Warren se opleiding, sy medewerkers, godsdienstige oortuigings en ideologiese benadering moet in ag geneem word om sy doelstellings en strategie beter te kan verstaan:

Positiewe denke. Die ideologie van positiewe denke is van Norman Vincent Peale af na Schuller en Warren deurgegee (http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Peace.htm). Hierdie manier van dink fokus op die positiewe aspekte van die goeie, maar ignoreer die teenstelling van boosheid, sonde, oordeel, ens. In n Christelike verband lei positiewe denke na n nie-veroordelende evangelie waarin niemand n helverdiende sondaar genoem word nie. Alle mense word as inherent goed beskou. Positiewe denke verdraai ook die evangelieboodskap omdat die kruis en die gestorte bloed van Christus, wat uitdrukkings van God se oordeel oor sonde is, in die prediking vermy word. Vir meer inligting oor hierdie siellose evangelie, kyk http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Warren.htm

Bevordering van die opkomende kerk. Warren het n groot impak ten gunste van die opkomende kerk gemaak. Daar is reeds 400 000 predikers in 163 lande wat by sy opleidingsprogram vir doelgerigte gemeentes ingeskakel is. Warren gee groot erkenning aan Peter Drucker en Bob Buford vir sy kennis oor leierskap, en het ook met beide van hulle saamgewerk. Hy het in n onderhoud ges dat daar vir die stabiliteit van n nasie n sterk en gesonde regering, n sterk en gesonde sake-sektor en sterk en gesonde kerke moet wees. Dit is soos n driepoot-stoel wat vas staan. Met die oog hierop gaan hy na verskeie lande om aan regeringsleiers, sakeleiers en kerkleiers hulle rol en plig tot onderlinge samewerking te verduidelik. Rick Warren praat met kerkleiers van alle denominasies oor sosiale transformasie, ook met Mormone en Katolieke, en beklemtoon telkens dat leerstellings nie so belangrik as diens aan die gemeenskap is nie. Lees meer oor sy ondersteuning van die opkomende kerk by: http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Opkomend.htm

n Visie vir Afrika. Beide Rick Warren en die eendersdenkende Bruce Wilkinson het n visie vir Afrika (http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Afrikavisie.htm). Wilkinson het homself op Suid-Afrika en Swaziland toegespits, maar hy het die aard van Afrika-politiek en etnisiteit heeltemal onderskat en sy planne het in n ramp geindig (http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Droom.htm). Rick het homself op Uganda, Rwanda en Kenia toegespits, maar daar is geen aanduidings dat sy program uitvoerbaar is nie. Die verdelende faktore in multi-etniese Afrika-state is t diep gewortel om in n kort tydjie deur verenigende mega-strukture vervang te kan word.

Koninkryksteologie. Warren is geheel-en-al daaraan toegewy om voor die wederkoms van die Here Jesus n mensgemaakte koninkryk op aarde ingestel te kry. Hierdie visie bots met die Bybelse eskatologie, wat ons waarsku oor n verslegtende wreld wat op die groot verdrukking onder die bewind van die Antichris afstuur. Nie alleen is Rick se nie-veroordelende evangelie in stryd met die evangeliese leer oor redding nie, maar hy ontmoedig ook sy ondersteuners om n studie van Bybelse profesie te doen. Die noodwendige gevolg hiervan is dat hulle met n gedaante van godsaligheid eindig waardeur die kruis en die herskeppende krag van die Heilige Gees verlon word (2 Tim. 3:5). Hierdie humanistiese droom bied geen voordele nie minste van alles n sosiale utopia wat enige kans het om die siek, arm, werklose , ongeletterde, en polities verontregte miljoene van Afrika op te hef.