Alternatiewe Medisyne

Ds. Denzel Dick

Opsomming: Alternatiewe medisyne se werking word as holisties beskryf omdat dit van n mistiese kragbron gebruik maak. Chiropraktyk, akupunktuur, homeopatie en joga word bespreek.

Alternatiewe medisyne het n bonatuurlike werking omdat dit gebaseer is op die valse aanname dat siektes deur faktore soos versteurings in die vloei van n mistiese energiekrag in n persoon se liggaam veroorsaak word. Onpersoonlike, mistiese kragte is egter okkulties van aard en derhalwe die terrein van die werking van demone. Om jou hieraan bloot te stel, kan ernstige geestelike probleme tot gevolg h. Baie geloofsgenesers wat selfs hulle professie in die Naam van die Here beoefen, maak ook van hierdie duiwelse magte gebruik om mense te genees.

Die gebruik van alternatiewe medisyne is 'n toenemende gier in die wreld ook onder Christene. In hierdie praktyk gaan dit nie primr om medisyne of genesing nie, maar dit is n manier om by jou beursie en jou siel uit te kom. Daar is baie nut in vitamiene en kruie wat getoets, higinies geproduseer en verpak is. Die regte oefeninge en stres-verligtende massering kan ook voordelig wees. Wanneer hierdie gebruike egter met Nuwe Era idees en tegnieke vermeng word, kan dit tot geestelike probleme en selfs demoniese bindings lei.

Wanneer jy jouself of jou kinders aan enige filosofie, tegniek of idee blootstel wat aan die Oosterse mistiek gekoppel is, begewe jy jou in troebel waters. Die Oosterse mistiek, asook mistisisme in die Afrika- en ander heidense kulture van die wreld, verwys na n kategorie van verborge, paranormale kragte van n onbekende oorsprong. Afhangende van die kultuur waarin di mistiese kragte gemanipuleer word, word daarna as toorkrag, geesteskrag, magiese krag, kosmiese krag, lewenskrag, energievloei, psigiese energie of die universele intelligensie verwys. Uit n Bybelse oogpunt weet ons dat die kragte wat die heidene gebruik, okkulties en demonies van aard is.

Geen idee het nog ooit uit n heidense religie gekom sonder dat dit in sy kern op misleiding ingestel is nie. Satan se groot doel is om beheer oor mense se lewens te verkry. In die proses gebruik hy dikwels logiese idees, maar hy meng dit met genoeg gif om jou geestelik te verstrik. Dit is juis n kenmerk van alternatiewe medisyne dat voordelige eienskappe in baie daarvan voorkom, maar dit is altyd met genoeg valse tegnieke vermeng om jou geestelike vrede te verwoes.

n Duur prys

n Christendame het n behandeling in n sekere gemeente geweldige geestelike probleme ontwikkel. Sy het s depressief geraak dat haar familie later alle hoop verloor en selfs vir haar lewe gevrees het. N veel gebed wat vir haar opgegaan het, het dit vir die berader duidelik geword dat hierdie n geval van demoniese oorheersing was, of selfs n demoniese obsessie (n Christen kan nie demonies besete wees nie).

Hierdie dame is by n gemeente aan n Nuwe Era tegniek onderwerp wat spiertoetsing of kinesiologie genoem word. n Bottel kruie is aan haar gegee om in die een hand te hou, terwyl sy haar duim styf teen haar middelvinger gedruk het. Die vrou se naam en n sekere aantal pille is hardop herhaal totdat haar spiere verslap het. Sy het toe n voorskrif ontvang om daardie aantal pille te drink. Die volle voorskrif wat sy ontvang het, het haar R900,00 armer gemaak. Die oop deur wat sy aan duistere magte gegee het, het spoedig daarna tot groot probleme gelei.

Energiekrag met n eie intelligensie

Die meeste beoefenaars van alternatiewe medisyne glo dat daar n energiekrag (energy force) is wat die gesondheid van jou liggaam bepaal. Baie van hierdie beoefenaars skryf aan di energiekrag n eie intelligensie of persoonlikheid toe. D. Palmer s in sy teorie oor chiropraktyk die volgende oor hierdie krag: "Die [moderne] chiropraktisyn glo dat die ingebore intelligensie wat die liggaam beheer, aan die universele [kosmiese] intelligensie verbind is waardeur die wreld beheer word. Elke persoon is deur sy senustelsel aan die universele intelligensie gekoppel" (John F. Thie: Touch for health: a practical guide to natural health using acupuncture, touch, and massage).

Op die konferensie van die Parlement vir Wreldgodsdienste in Kaapstad in Desember 1999, het 'n chiropraktisyn ook 'n leseing gelewer. Hy is dr. Jeffrey Ptak van Chiropractors Restoring Energy Worldwide, VSA, en sy lesing was getiteld: Chiropraktyk: ons genees die wreld deur die geestelike mens en die fisiese mens met mekaar in verbinding te bring. Hy verduidelik dit s:

Chiropraktyk het reeds vr die kwantumfisika erkenning aan die bestaan van n intelligente, holografiese heelal gegee. Ons hele filosofie is gebaseer op die alomteenwoordige bestaan van n Universele Intelligensie en sy verpersoonliking in individuele lewensvorme. Ons hele doel is om steurings te verwyder sodat die Intelligensie homself deur alle lewensvorme kan uitdruk. Ons sien chiropraktyk dus as n onmisbare voordeel vir n persoon se geestelike, verstandelike en fisiese welstand. Nadat elke persoon vry is om sy/haar geestelike essensie te openbaar en sy/haar roeping en talente uit te leef, sal die ideaal van universele eenheid verhoog en gedien word.

Bybelse riglyne

Is daar n energiekrag wat die lewens- of sielskrag van die mendsdom verteenwoordig? Absoluut nie! Ons is geestelike wesens en God het inderdaad die asem van die lewe in ons neusgate geblaas (Gen. 2:7). Om egter hierdie lewe te reduseer tot n energiekrag wat deur sjamaniste, spiertoetsers, akupunktuurnaalde en ander tegnieke gemanipuleer kan word, is om onsself n ons God te verkleineer.

Volgens Levitikus 17:14 is die siel [of lewe] van die vlees aan die bloed verbind. Die gesondheid van ons bloed bepaal dus die gesondheid van ons liggaam. Die Bybel maak dit baie duidelik dat sonde n groot invloed op ons bloed en ons liggame kan uitoefen en verskeie siektes kan veroorsaak.

Hierdie basiese feit word deur die teorie van die energiekrag ontken. Satan is daarop ingestel om sonde te verskoon en goed te praat deur die oorsake van siektes en probleme na ander faktore as sonde en gehoorsaamheid aan God se wette te herlei.

Dawid het die gevolge van sy sonde s beskryf:

"Daar is geen heel plek in my vlees vanwe u grimmigheid nie; daar is niks gesond in my gebeente vanwe my sonde nie. Want my ongeregtighede gaan oor my hoof; soos n swaar pak het hulle vir my te swaar geword. My wonde stink, hulle dra vanwe my dwaasheid. Ek is krom, heeltemal gebo; die hele dag gaan ek in die rou; want my lendene is vol ontsteking, en daar is geen heel plek in my vlees nie My hart slaan vinnig, my krag het my verlaat" (Ps. 38:4-8, 11).

Dawid het nie nodig gehad dat iemand die vloei van energiekrag in sy liggaam beheer nie. Hy moes hom tot die Here bekeer en Hm vertrou om sy siel te vernuwe. Dit het hy gedoen, n veel lyding en hartseer, en die Here het hom wonderbaarlik na sy liggaam en gees genees (Ps. 40:1-4).

Nie alle siektes is egter die gevolg van sonde nie. Daar is in die Bybel ook verwysings na verskeie ander siekte-oorsake, asook tegnieke vir die behandeling daarvan. Ons leef in n gebroke, onvolmaakte wreld waarin daar baie bedreigings vir ons gesondheid is. Om Israel se welsyn te bevorder, het die Here vir hulle verskeie dieetkundige voorskrifte gegee, hulle teen stres en bekommernis gewaarsku, en hulle teen ernstige aansteeklike siektes beskerm deur die opdrag om enige kontak met besmette mense [soos melaatses] te vermy.

Beskerm dus jou gesondheid, bid altyd om die Here se genade vir elke behoefte in jou lewe, en verkry ook [wetenskaplike] mediese hulp wanneer jy siek is.

Daar is absoluut geen Bybelse ondersteuning vir die idee van paranormale energiekrag wat siektes veroorsaak nie. Op verskeie plekke in die Bybel word ons teen die afhanklikheid van enige kragte van die siel gewaarsku. Hierdie kragte spruit uit die mens se gevalle, sondige natuur en word dikwels deur okkultiese praktisyns as psigiese kragte beskryf. Dit verwys na die ingebore lewenskrag van die mens wat deel van sy sonde-geneigde, Adamiese natuur is. Die gevalle natuur van die mens is n speelplek vir Satan en sy handlangers. Die wreld van alternatiewe medisyne is deurtrek met valse openbarings, misleidende idees, towerspreuke en okkultiese stellings wat deur die geeste [demone] van Lucifer oorgedra word. Die Bybel verbied ons uitdruklik om by hierdie verwarde wreld van mistiese kragte en okkultiese openbarings betrokke te raak:

"As jy kom in die land wat die Here jou God jou sal gee, moet jy nie leer om volgens die gruwels van daardie nasies te doen nie. Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan wat met waarsery, golery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie, of wat met besweringe omgaan, of wat n gees van n afgestorwene vra of n gees wat waars, of wat die dooies raadpleeg nie. Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die Here n gruwel; en om hierdie gruwels ontwil verdryf die Here jou God hulle voor jou uit. Opreg moet jy wees met die Here jou God. Want hierdie nasies wat jy uit hulle besitting verdrywe, luister na golaars en waarsers; maar wat jou aangaan, die Here jou God het jou nie so iets toegelaat nie" (Deut. 18:9-14).

Psigiese konsultante en tradisionele genesers wat van mistiese kragte gebruik maak, mag glad nie deur Christene besoek word nie.

Mense soek na enige hulp

Mense wat siek is en deur probleme geteister word, is dikwels bereid om enige raad te volg om hulle lyding te verlig en oplossings vir hul moeilikhede te kry. Omdat hulle desperaat is, ondersoek hulle meesal nie die bron van genesing noukeurig nie. Dit is net hier waar daar n deur na 'n onbekende bonatuurlike kragwreld oopgemaak word. Salomo het nie verniet ges nie: Daar is n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is we van die dood (Spr. 14:12). Vir die Christen is daar net twee soorte genesing wat aanvaarbaar is, nl.:

       Goddelike genesing, wanneer die Here in gebed genader en om genesing gebid word; en

       Deur wetenskaplike metodes (die mediese wetenskap), terwyl die Here se sen ook hieroor afgebid word.

Deur Christelike berading oor die hele wreld is bewyse gevind dat die meerderheid instellings wat alternatiewe genesing beoefen, op een of ander manier van mistiese, of bonatuurlike praktyke van diagnose en genesing gebruik maak. Dit is duidelik dat die meeste van hierdie genesers self nie eers weet wat die oorsprong is van die kragte wat deur hulle gemanipuleer word nie. Dit sal dus nie help om hulle daaroor uit te vra indien jy twyfel nie!

Satan het deur die gebruikmaking van okkultiese magte n belangrike terrein verower toe hy die grondslag vir verskeie alternatiewe genesingspraktyke gel het wat sosiaal aanvaarbaar is. Die duiwel ht die vermo om mense gesond te maak, maar teen n prys. Eers plaas hy n binding op jou indien jy jouself vir sy werkinge oopstel, en deur n voortgesette assosiasie met hom op hierdie terrein, neem hy later van jou besit en verblind jou sinne totaal vir die waarheid. Hy sorg daarvoor dat sy slagoffers nie agterkom dat hulle bedrieg word nie. Hulle dink dat hulle wetenskaplik te werk gaan of van een of ander natuurkrag of n nuut ontdekte kosmiese genesingskrag gebruik maak.

Chiropraktyk

Baie mense ken chiropraktisyns as die sogenaamde ruk-en-pluk dokters. Die chiropraktyk is in 1895 in Davenport, Iowa, VSA, deur Daniel Palmer begin. Vir jare was hy n magnetiseur, of magnetic healer iemand wat deur aanraking n genesende krag van hom af kan laat uitgaan.

Die eerste rugmassering wat dr. Palmer gedoen het, was op Harvey Lillard, n dowe opsigter van die gebou waarin Palmer se kantoor was. Op n dag in September 1895 het Lillard aan Palmer vertel waar sy doofheid begin het. Hy was besig om gebukkend te werk toe hy skielik voel hoedat iets in sy rug meegee. N ondersoek het dr. Palmer bevind dat een van die werwels verskuif het. Nadat hy die werwel teruggedruk het, het die man se gehoor herstel. Aangespoor deur hierdie positiewe resultaat, het Palmer met n ondersoek na die moontlike verband tussen werwelverskuiwings en siektes begin. Hy het sy bevindinge in 1910 gepubliseer, en dit het die basis vir n nuwe genesingspraktyk geword.

Oorsake van siektes

Palmer het baie van sy insigte gekry uit boeke wat hy oor spiritisme en die esoteriese wetenskappe gelees het. Di insigte kom duidelik in sy boek The Chiropractors Adjuster na vore. Volgens hom is daar iets in n mens wat in n dooie afwesig is, nl. die ingebore gees (innate). Hy s dat hierdie gees deel van die skeppergod is. Die god waarvan hy praat is egter nie die God van die Bybel nie, maar n pantestiese god wat in alles en almal is ook in die ongelowiges.

Palmer het aanvaar dat die ingebore gees lewe gewek het deur die brein. Die brein het op sy beurt weer die lewensimpulse deur die senuweestelsel gekanaliseer. Palmer het dus aanvaar dat die lewenskrag van die gees deur die senuweekanale gevloei het. Om hierdie rede was die werwelkolom (die ruggraat) vir hom so belangrik. Indien die senuweekanale toegedruk word, dan kan die lewenskrag van die gees wat daardeur vloei, nie n bepaalde liggaamsdeel bereik nie. Die Palmer School of Chiropractic Medicine s:

We are well when Innate Intelligence has unhindered freedom to act through the physical brain, nerves and tissues.... Diseases are caused by a lack of current of Innate mental impulses.

Palmer s: All diseases are but the result of deranged nerves. Ninety-five percent of those are caused by vertebral luxations which impinge the nerves. Feitlik alle siektes het volgens hom dus net een oorsaak, naamlik n senuwee wat deur n werwel vasgedruk word.

Omdat die manipulasie van die rugstring met die hande plaasvind, het Palmer sy nuwe tegniek op voorstel van n Presbiteriaanse prediker chiropraktyk genoem. Dit is n kombinasie van twee Griekse woorde, nl. cheiro (hand) en praktikos (doen).

N Palmer se dood in 1913 het sy seun, B.J. Palmer, oorgeneem en op sy vader se filosofiese insigte voortgebou. Hy het homself veel meer op die Oosterse godsdienstige denke as op die Christelike tradisie van die Weste verlaat. Volgens hom moes daar meer op die innerlike potensiaal van die mens gesteun word: The higher power attested to by the worlds religions resides within, not without. Dit is dus nie nodig om te bid nie: Everything that man could ask or pray for, he has within... The chiropractor removes the obstruction, adjusts the course, and there are going to be effects. Die mens moet dus net in harmonie met die innerlike god kom en sy lewenskrag vryelik na alle dele van sy liggaam laat vloei.

Die volgende 50 jaar is deur die fenomenale groei van die nuwe genesingspraktyk in Amerika, Engeland en Europa gekenmerk. Medici het wreldwyd die praktyk begin erken. In die sewentigerjare was daar egter in Amerika 'n weerstand teen die praktyk. Ondersoeke het dit as n onwetenskaplike kultus bestempel, en lede van die Amerikaanse Mediese Vereniging (AMA) is gevra om hulle van chiropraktyk te distansieer. N baie onenigheid, stryd en hofsake het chiropraktyk tg bo uitgekom. In die vroe 1980s is dit as die wreld se grootste alternatiewe geneeskuns erken. Tans is daar volgens Fuller in sy boek Alternative Medicine and American Religious Life ongeveer 19 000 chiropraktisyns net in Amerika.

Verband met ander kosmiese kragte

n Interessante verskynsel is die gebruik deur sommige chiropraktisyns, ook in Suid-Afrika, van Toegepaste Kinesiologie. Dit is n vermenging van akupunktuur en chiropraktyk wat deur John Thie, n chiropraktisyn van Pasadena in die VSA, gepopulariseer is. Dit staan ook as touch for health bekend. Soos by akupunktuur, word die bestaan van meridiane en n universele energie aanvaar. Thie s:

The innate intelligence that runs the body is connected to universal intelligence that runs the world, so each person is plugged into the universal intelligence through the system.

Na aanleiding van hierdie stelling deur Thie, wys Reisser daarop dat chiropraktyk nie net kommunikasie tussen die senuweestelsel en die liggaam wil herstel nie, maar ook die kommunikasie met n universele intelligensie, of n pantestiese god. Chiropraktyk bewerk dus onbewustelik n verbinding tussen die pasint en n kosmiese god ten einde genesende kosmiese energievloei te verseker.

Chiropraktyk het voor die probleem te staan gekom dat werwelprobleme aan swak spiere, spierstyfheid en krampe te wyte kan wees. Om die beenstruktuur te herstel en versterk, moet daar dus ook met die spiere gewerk word. Verder is daar volgens touch of health beginsels sekere spiere aan die buitekant van die liggaam wat met organe binne-in die liggaam verbind is. In refleksologie (massering van reflekspunte op die hande, voete en kop om spanning te verlig en siektes te behandel) word die siening gehuldig dat dele van die voete en hande met ander liggaamsdele verbind is. Deur die bepaalde spier te versterk of te behandel, word die orgaan of klier waaraan dit verbind is, genees. Deur bv. die driekopspier (triceps) te versterk, word die pankreas genees.

Touch for health is niks anders nie as n variasie op akupunktuur in assosiasie met die okkultiese idees van Palmer. Geen naalde word gebruik nie. Spiere word nou getrek en versterk. Die terapeut kan ook herhaaldelik die plathand ongeveer 4 cm. bokant die liggaamsdeel van die een meridiaan na die ander beweeg. Sodoende word die vloei van die ingebore lewenskrag (ki of innate force) herstel. Die spiere word versterk deur die energie te balanseer.

Die verskil tussen wetenskaplike medisyne en chiropraktyk

Wat konvensionele medisyne betref, word van die standpunt uitgegaan dat kieme, virusse, bakteri, ens., as die onderliggende oorsaak van n verskeidenheid siektes beskou word. Die rol van die medikus is onder andere om antibiotikums voor te skryf om s die probleem op te los. Die virusse of kieme se bestaan is wetenskaplik bewysbaar deurdat dit onder n mikroskoop sigbaar is.

Die werwelkolom bestaan uit 24 werwels. Die rugmurg met die senuweekanale binne in die werwelkolom vertak in openinge tussen werwels uit met die doel om selweefsels in alle dele van die liggaam te reguleer. Volgens chiropraktisyns kan n werwel verskuif en drukking op n senuwee veroorsaak. S n werwelverskuiwing word n subluxation genoem en kan n wye verskeidenheid siektes veroorsaak, soos maagsere, ho bloeddruk, suikersiekte, epilepsie en selfs kanker. Chiropraktyk bestaan dus uit die identifisering en herstel van werwelverskuiwings in die senuweekanaal, en dit lei tot die genesing van siektes.

Amerikaanse chiropraktisyns is in twee kampe verdeel, nl. die straights en die mixers. Eersgenoemde is die minderheidsgroep en hulle hou nog aan die teorie van Palmer vas, nl. one-cause one-cure. Die mixers probeer om n mengsel tussen chiropraktyk en die moderne geneeskunde te bewerk deur hulle siening dat n verskuiwing in die werwelkolom wel n faktor kan wees, maar dat die mediese wetenskap ook betrek moet word.

Samevattende opmerkings

Volgens n ondersoek deur die RGN in 1985 maak baie mense van alternatiewe geneeskunde gebruik. Ongeveer 600 000 blankes in Suid-Afrika (15,5% van die bevolking) besoek chiropraktisyns.

In 1971 en 1974 was daar in Suid-Afrika sterk weerstand teen pogings om chiropraktyk en homeopatie te registreer. In 1982 is n wet egter deur die Parlement aanvaar waardeur n raad vir die beheer van chiropraktisyns en ander alternatiewe genesingsdienste geskep is. Sedert 1985 moes chiropraktisyns en homeopate by die raad registreer, en is voorsiening vir die opleiding van sulke praktisyns ook in Suid-Afrika gemaak. Vroer is hulle net in Amerika opgelei. In kursusse van hierdie aard word in die eerste deel net mediese vakke bestudeer, bv. anatomie, fisiologie, mikrobiologie, ens. Daarna kan die student vir die res van die studietermyn tussen homeopatie en chiropraktyk kies.

In n hoofstuk in die boek Alternative medicines bepleit R.L. Caplan samewerking tussen chiropraktyk en wetenskaplike geneeskunde. Hy s: Perhaps even more harmful to chiropractice has been the absence of its own body of scientific research. Hy haal n chiropraktisyn, Haldeman, aan wat erken dat daar tot in 1976 geen georganiseerde poging was om die teorie waarop chiropraktyk gegrond is, wetenskaplik te ondersoek nie. N 1976 was daar wel n aantal onbevredigende universiteits- en regeringsondersoeke. Caplan kla egter oor die gebrekkige belangstelling van chiropraktisyns in sodanige navorsing. Dit kan aan twee moontlike oorsake toegeskryf word: Eerstens kan die mate van sukses wat hulle het, hulle laat voel dat navorsing onnodig is. Tweedens is daar wreldwyd by genesingspraktyke wat n mistiese element het, n bewese onvermo om hierdie verborge kragbron duidelik te kan definieer. Hulle stel slegs belang om die tegnieke vir die manipulering daarvan aan te leer.

Baie van die Nuwe Era terapeute s dat die oorsaak van siektes in n blokkasie of wanbalans in n onsigbare stroom van kosmiese energie gele is wat in die liggaam sirkuleer. Die Sjinese praat van meridiaankanale waarin hierdie energie (chi of ki) vloei. Die Hindoes praat van spirituele sentrums, of ckakras, in die liggaam waarin die prana vloei. Daniel Palmer praat van n universele energie wat hy die innate noem, wat deur die senuweekanale vloei. By die Sjinese word hierdie blokkasie verwyder deur naalde (akupunktuur), massering (refleksologie) of druk op senudrukpunte (acupressure). Die Hindoes herstel die energievloei deur joga meditasie, en in Palmer se chiropraktyk word dit deur rugwerwelmanipulasie gedoen.

Laat ek dit duidelik stel: Daar is nie so iets soos n neutrale kosmiese energie wat soos elektrisiteit of radiogolwe deur n mens se liggaam vloei, en wat deur enigeen gebruik kan word nie. Of die terapeute dit begryp of nie, diegene wat van allerlei tegnieke gebruik maak om die verstoppings of wanbalans in die vloei van hierdie energie uit te skakel, is met rituele handelinge besig. Daar is n ander god en n ander gees by betrokke as die God van die Bybel. Dit is niks anders as toordery nie, en mense wat na sulke terapeute gaan, stel hulself vir die inwerking van bose geeste oop.

Dr. Reisser en medeskrywers van die boek New Age medicine waarsku dat die wortels van enige terapie eers gekontroleer moet word. Chiropraktyk word deur di skrywers n Nuwe Era terapie genoem. Baie van die terapeute wat Nuwe Era terapie gebruik, se motiewe is opreg en hulle probeer selfs om dit op Christelike gronde te verdedig. Hulle verwys gewoonlik na die talle suksesverhale met die betrokke terapie, en probeer dit wetenskaplik verklaar. Ongelukkig mis hulle die onderskeiding van die geeste en mislei sodoende baie naewe en desperate soekers na genesing.

Fuller s in sy boek dat chiropraktisyns en veral osteopate in hulle ywer om deur die Amerikaanse Mediese Vereniging aanvaar te word, hul mesmerisme (hipnotiese beheer oor n persoon, en ook die genesende krag van magnetisering wat deur die hande vloei), asook hulle metafisiese inhoud, tot n groot mate afgesweer het. Baie chiropraktisyns erken vandag ook dat bakterie en mikro-organismes wel n rol in talle siektes speel. Dat die okkultiese oorsprong daarvan afgesweer is, maak n terapie wat in sonde ontvang en gebore is, steeds nie vir Christene aanvaarbaar nie.

Dit is as gevolg van hierdie duistere agtergrond dat teen chiropraktyk gewaarsku word. Daar is talle chiropraktisyns wat by baie meer as net werwelmanipulasie betrokke is. Hulle praktyke raak met alternatiewe geneeskunde vermeng, soos onder andere akupunktuur, refleksologie, toegepaste kinesiologie (touch for health) en Acupressure. In laasgenoemde geval word daar op akupunktuurpunte druk toegepas in plaas van om dit met naalde te prik. n Bekeerde voormalige homeopaat vertel hoedat sommige chiropraktisyns verskuifde werwels laat inspring deur net hulle hande bo-oor die werwels te beweeg. Paul C. Reisser waarsku: We know of chiropractors who have blended their practice with nemerous other methodologies, including energy channeling, meditation, aura work, Christian Science, psychic healing and overt spiritism.

Die ontsaglike negatiewe gevolge van al hierdie en ander Oosterse genesingspraktyke is dat die nugtere, realistiese en kritiese oordeel van die intelligente Westerling in die slag gebly het. Dinge word gedoen sonder dat dit wat gedoen word, begryp word. Dit ontbreek ons aan die ruimte om die belaglike armsterkte-toets of die vitamine-toets van toegepaste kinesiologie hier te behandel.

Broeders, moenie kinders wees in die verstand nie, maar wees kinders in die boosheid en wees volwassenes in die verstand (1 Kor. 14:20).

Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus (1 Pet. 1:13).

Pas op vir terapeute wat konvensionele of wetenskaplike geneeskunde as uitgedien en outyds beskou, en wat n medisynevrye terapie aan jou probeer verkoop. Pasop vir terapie wat nie sin maak nie, wat nie algemeen bekend is en nie die toets van die wetenskap deurstaan het nie. Pas op vir terapie waarin onsigbare energie of magnetiese strome gemanipuleer word. Moenie dat die sukses-reputasie van die terapeut jou mislei nie. Die duiwel mislei baie mense deur net sukses aan hulle voor te hou. Dit is waarom die Bybel praat van die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen (2 Thess. 2:9).

n Bekende professor aan n mediese fakulteit s dat ontsaglik baie skade deur chiropraktisyns gedoen word vanwe hulle swak opleiding. Hierdie probleemgevalle kom dikwels terug na die ortopeed. Probleme kan wl ontstaan as gevolg van n senuwee wat in die werwelkolom vasgedruk word. Probleme van di aard is egter n baie kleiner persentasie as wat chiropraktisyns beweer. Christene word aangeraai om die opinie van n Christen-ortopeed te kry. n Ortopeed is n spesialis met n verdere vier jaar opleiding in rug- en beenprobleme. Moenie van terapie gebruik maak wat n okkultiese oorsprong het nie!

Talle kenners van die okkultisme, waaronder Ouweneel en Koch, waarsku dat deur aanraking (soos handoplegging) demone op n persoon oorgedra en hy sodoende onder n binding geplaas word. Simptome wat toon dat daar n demoniese oordrag plaasgevind het, kan jare later eers kop uitsteek by die betrokkene self of onder sy nageslag. In chiropraktyk het ons met n uiters twyfelagtige grensterapie te doen. Maak absoluut seker of dit die wil van God is dat u n chiropraktisyn moet besoek. Dit bly nog altyd n twyfelagtige saak, want hoe sal u kan vasstel of hy met okkultiese vermons werk?

Bene wat langer of korter gebid word

Om die oorsprong van hierdie verskynsel te kan verstaan, is dit nodig om in die geskiedenis terug te gaan na die tyd voor die ontstaan van osteopatie en chiropraktyk, m.a.w. voor 1870. In hierdie tyd was beensetting n algemene verskynsel. Die beensetters was gewoonlik mesmeriste wat deur handoplegging en manipulasie van die bene, heupe en rugwerwels, pyne en siektes genees het. Di persone, waaronder ook predikante, is gerespekteer as mense met goddelike of bonatuurlike gawes. Sommige van hulle het rondgereis en hulle gawes beoefen. A.T. Still het oral op sy ossewa vertonings op die stadspleine gelewer deur mense se bene, heupe en rugpyne te genees. Hy het hierdie wonders deur voorbeelde uit die Bybel aan Christus toegeskryf. Still het van sy jeug af visioene gehad, hy was heldersiende en het 'n groot belangstelling in spiritisme gehad.

Mesmerisme, wat deur genesende of warm hande gekenmerk is, word deur talle skrywers as die grootste enkele okkultiese invloed beskou wat die mediese en godsdienstige geskiedenis van Amerika ingrypend benvloed het. Die grondleggers van homeopatie, osteopatie en chiropraktyk was almal mesmeriste.

Met die verloop van tyd het hierdie gawe deur middel van ingevoerde predikers vanaf Amerika na ons land gekom. Hierdie mense met hul demonies-mesmeristiese vermo om bene langer of korter te maak, het talle naewe kerke en Christelike gemeenskappe binnegedring. Die skrywer kan self daarvan getuig dat hy di gawe deur handoplegging van s 'n persoon ontvang het en die gawe ook vir 'n tyd lank beoefen het. N 'n waarskuwing van dr. Kurt Koch het skrywer dit bely en afgesweer. Daarna was hierdie vermo weg.

Christene word gewaarsku om nie mense met warm (genesende) hande vir hulle te laat bid en sodoende onder n binding van die duiwel te kom nie. Pas op dat niemand julle as n buit wegvoer nie... (Kol. 2:8).

Akupunktuur

Om akupunktuur reg te kan verstaan, is n kort verduideliking van Taosme nodig. Akupunktuur het uit Taosme ontwikkel, wat een van die godsdienste van Sjina is. Net soos Boeddhisme, Hindoesme en ander Oosterse godsdienste, is Taosme pantesties. Dit beteken dat hulle nie in n persoonlike Skeppergod glo wat jou kan liefh, met wie jy kan gesels en in wie jy kan glo nie. Die pantestiese godheid is vir hulle soos radio-aktiewe strale wat deur die ganse heelal vibreer. Hierdie gees of energie (chi of ki) vloei deur die hele skepping en hou alles in stand. God is dus nie in die hemel nie, maar in alles. Hierdie god se naam is Tao.

Omdat die Taoste se god nie n persoon is nie, het hulle geen verlosser soos in die Christelike godsdiens nie. n Verlosser is ook nie nodig nie, want volgens hulle het die mens nie sonde nie. Die mens is basies goed, en selfverlossing is die antwoord vir al sy probleme. Ander dinge in die heelal, soos die sterre, ander hemelliggame (astrologie) en die jaargetye benvloed ook jou lewe.

Na bewering het akupunktuur meer as vierduisend jaar gelede ontstaan. Die huidige naam kom van die Latyn acus (naald) en punctura (prik). Hierdie genesingspraktyk het na die Weste oorgewaai as gevolg van handelskontakte met die Ooste vanaf die 16de eeu. Dit het die afgelope twee dekades geweldig in gewildheid toegeneem.

Oorsprong van siekte by Taosme

Volgens Taosme is die wreld deurtrek van chi, die wreldgees of kosmiese energie wat alles deurdrenk en in stand hou ook die menslike liggaam. Chi energie verdeel in twee sisteme in die liggaam, naamlik Jin en Jang.

Die beoefenaars van akupunktuur glo dat die chi energie in 12 meridiane wat soos riviere op n wreldkaart voorgestel kan word, deur die liggaam vloei. Die meridiane hou egter geen verband met die bloedstroom nie. Hulle loop vlak onder die vel ses aan die linkerkant en ses aan die regterkant van die liggaam. Daar is ook n verband tussen die 12 meridiane en die 12 tekens van die sterrebeelde in astrologie. Ses meridiane is jin (passief, vroulik, donker) en die ander ses is jang (energiek, manlik, lig). Die jin-jang-beginsel is die kern van hierdie geneeswyse. Die ganse heelal, ook die liggaam van die mens, word deur ewewig tussen hierdie twee kragte in stand gehou. Siekte word deur n stoornis of wanbalans tussen die jin en jang veroorsaak. As n orgaan t min jin of jang het, word dit siek.

Die jin en jang teken word ook in karate gebruik. Die ooreenkoms tussen karate en akupunktuur berus op die feit dat Boeddhisme (basis van karate) en Taosme (basis van akupunktuur) mekaar onderling geweldig benvloed het. Verder het I Ching, 'n Sjinese heilige geskrif, die Boeddhisme, Hindoesme en Taosme se eenvormige gedagtegang bepaal. Dit is hierdie geskrif wat die jin-jang beginsel aanvanklik in di godsdienste ingedra het. Dit is die rede waarom daar so 'n groot ooreenstemming tussen hulle is.

'n Persoon word siek as daar n wanbalans tussen die jin en die jang is, en daar bv. t veel jin en t min jang in n orgaan is. Die balans kan deur akupunktuur herstel word, en dan vind genesing plaas.

Volgens praktisyns van hierdie geneeskuns is daar 365 (sommige beweer 800 tot 1000) akupunktuurpunte op die liggaam. Hierdie punte dien as krane waar die chi energie gereguleer of getap kan word.

Die krane waardeur die regulering plaasvind, is naalde wat afhangende van die probleem op bepaalde punte in die meridiane gedruk word om die ewewig te herstel. Vandag word van vlekvrye staalnaalde gebruik gemaak wat teen verskillende hoeke tussen 10 en 90 ingesteek word. Vroer is goue of silwernaalde gebruik. Die naalde word nie altyd ewe diep ingedruk nie, en bly vir tussen 10 en 30 minute in posisie.

'n Moderne variasie van akupunktuur is drukpuntmassering. In plaas van naalde word massering met die vingers op die bepaalde akupunktuurpunte gedoen. Massering doen dan die werk van die naalde om die chi energie weer normaal te laat vloei. n Verdere variasie is elektro-punktuur, waarin van elektriese stroom op spesifieke punte op die vel gebruik gemaak word. Sommige mense maak selfs van meridiaan meditasie gebruik om die vloei van chi energie te verbeter.

Akupunktuur word ook as narkosetegniek (akupunktuur-anestesie) by operasies gebruik.

Daar bestaan geen Westerse, medies-wetenskaplike verklaring vir die werking van akupunktuur nie. Die meeste medici is van mening dat suggestie, verbeelding of hipnose n groot rol in di genesingspraktyk speel. Veral as kennis geneem word van die sukses van akupunktuur op diere, moet erken word dat ons hier met iets meer as suggestie of hipnose te doen het.

Akupunktuur werk, en daar is baie gevalle waarin medici self met groot sukses daarvan gebruik maak. Die belangrike vraag is net: watter gees en watter god is hierby betrokke? Dit is beslis nie die God van die Bybel en sy Gees nie, maar wel ander geeste! Verder is daar ook geen wetenskaplike gronde vir die onskynlike sukses van akupunktuur nie. Die werking hiervan l baie duidelik op die onverifieerbare mistiese terrein waar vreemde magte aan die werk is om die mens te benvloed en te mislei.

Samevattende opmerkings

Die filosofies-godsdienstige basis van akupunktuur kom uit I Ching, die Bybel van die Taoste. Daarin word die jin-jang filosofie verkondig, en daarmee is die basis vir die akupunktuur genesingspraktyk gel. Di boek is by uitstek n handleiding vir waarsery en magie dinge wat deur God verbied is (Deut. 18:9-12). Die gees betrokke by die skryf van hierdie boek was nie die Gees van God nie, maar bose geeste, want dit bevorder dinge wat deur God verbied word! Die voorskrif vir hierdie genesingspraktyk kom dus van die duiwel self af.

Vir die Christen is die Bybel die maatstaf vir alle vorms van genesing. Die Bybel s wat iemand moet doen wat siek is (Jak. 5:14-16). Die Bybel onderskryf glad nie die genesingsmetodes en filosofie van akupunktuur nie. Die pantestiese godsbegrip wat by akupunktuur betrokke is, is totaal anders as die Christelike godsbegrip. Akupunktuur is n demonies ontwerpte voorskrif vir genesing, gebaseer op Taosme. n Persoon wat akupunktuur onderskryf, aanvaar daarmee n afgod en verwerp die persoonlike God van die Bybel, die Skepper, al sou hy die teendeel met sy mond bely! In die woorde van Bob Larson: Clearly, acupuncture is not based on Gods principles, so how may we expect the Creators approval of its practice?

Die geeste betrokke by akupunktuur is bose geeste. Hierdie geeste is niks anders nie as demone met n onskynlike goeie funksie, nl. om mense gesond te maak en sodoende te mislei (white magic). Hy wat homself aan Taostiese genesing onderwerp, gee aan bose geeste n reg en n houvas op sy lewe. Dit is direk in stryd met die Bybel, wat s: ...en gee aan die duiwel geen plek nie (Ef. 4:27).

Taosme, en daarmee saam ook akupunktuur, is diep in die astrologie en in die leer van die mikro- en makro-kosmos gewortel. Hiervolgens is die mens nie die beeld van die lewende God nie, maar n projeksie van die skepping. In die praktyk beteken dit dat die stand van die sterre iets vir die mens kan s. Omgekeerd beteken dit ook dat die toestand van die hele mens in n sekere liggaamsdeel geprojekteer word. Liggaamsdele wat algemeen vir di doel gebruik word, en waarin n patroon van die individu se lewensloop vasgel is, is die oorskulp (oor-akupunktuur), die polsslag (polsdiagnose deur akupunktuur), die naels (naeldiagnose), die handpalm (handpalmlees), die voetsool (voetsooldiagnose), en die iris van die oog (irisdiagnose).

Talle kenners van die okkultisme, soos Kurt Koch en W.J. Ouweneel, s dat akupunktuur baie doeltreffender is by dokters en pasinte wat die spiritistiese vermons van n medium het, as by ander mense. Sommige van die genesers met sodanige vermons beweer dat hulle die meridiane van akupunktuur kan sien. Andere in di kategorie maak van polsdiagnose gebruik. Hiervolgens kan net met die aanvoeling van die twee polse tot 336 verskillende waarnemings oor die persoon se liggaamlike toestand gedoen word. Hier is dus van heldervoelendheid sprake. Net soos heldersiendheid is dit n vorm van waarsery en n teken van n demoniese binding. Alhoewel net enkele praktisyns hierdie vermons het, maak dit nie van akupunktuur n minder sielsgevaarlike genesingspraktyk nie.

Al distansieer die meeste akupunktuurpraktisyns hulleself van die oorspronklike filosofie en godsdienstige agtergrond van die praktyk, bly dit steeds n Taostiese genesingsvorm, nl. die herstel van die balans tussen die jin en jang. Akupunktuur is Taosme. Gegewe hierdie feit, hoe kan God sy goedkeuring gee dat n ander god (n afgod, nl. Tao) se hulp gevra word?

Daar is absoluut geen wetenskaplike bewyse vir die bestaan van die meridiane of akupunktuurpunte nie. Wat dan van die ooreenkomste tussen die meridiane en senuweestamme of ‑kanale (71% korrelasie) waarna sommige wetenskaplikes verwys? Het die Sjinese reeds 5 000 jaar gelede n n wetenskaplike ondersoek die bestaan van die senuweekanale ontdek en dit toe meridiane genoem? Daar was toe nie naastenby genoeg wetenskaplike kennis hiervoor nie. Net soos wat daar vandag heldersiende persone is wat meridiane kan sien, was daar toe ook waarsers wat bv. senuweekanale kon sien. Hulle het die grondlers van die akupunktuur geword. Dit is bekend dat waarsers ook goeie dinge kan sien en nie uitsluitlik met leuens en bedrog werk nie. Om akupunktuur egter te wil goed praat omdat die meridiane daarvan 71% korrelasie met die senuweekanale toon, sou volgens die argument beteken dat ons die waarsery van waarsers moet goed praat (al verbied die Bybel dit ook!) omdat sommige van hulle voorspellings uitkom en dus waarheidselemente bevat. Dit kan die Christen egter nooit doen nie! (1 Kron. 10:13-14).

n Tyd wat gekenmerk word deur n geweldige belangstelling in die okkultisme en Oosterse mistisisme, word ook deur n desperate geskarrel van die beoefenaars van hierdie okkultiese geneeswyses gekenmerk om die betrokke sake as wetenskaplik aanvaarbaar verklaar te kry. So word daar na die pendulum waarmee diagnoses gedoen word, asook om die regte homeopatiese medisyne aan te wys, as Radionics verwys. So ook die bekende Black box of De la War masjien waarmee diagnose gedoen word, asook die Kirlan fotografie waarmee die aura, meridiane en akupunktuurpunte gefotografeer word. Die pantestiese life-force by homeopatie en die chi energie by akupunktuur en karate word wetenskaplik en onskuldig voorgestel as iets soortgelyks aan mikrogolwe. Kristalle- en piramidekrag is van die sake wat nog in die toekoms wetenskaplik verklaar sal word. Dit is glo natuurwette wat nog nie ontdek is nie.

Die akupunktuurgeneesheer is dan n Christen verdedig sommige mense hulle. Dat hy n Christen is, maak geen verskil nie hy werk vir die duiwel. Christene en medici kan ook mislei word, daarom het ons die opdrag om die geeste te toets! (1 Joh. 4:1).

Mense wat met akupunktuur behandel is, vertoon soms daarna tipiese psigiese en geestelike probleme. Talle getuienisse van sulke persone is beskikbaar by diegene wat vir mense bid om die bevryding van okkultiese bindinge. Neuroses, depressie en ander psigiese probleme, maar ook geestelike probleme soos geestelike doodsheid ten opsigte van Bybel lees, gebed en getuienis, kom by hulle voor. Humeurigheid en probleme met onrein gedagtes is maar sommige van die talle probleme wat mense n 'n behandeling met akupunktuur ondervind.

Akupunktuur is n Taostiese genesingspraktyk, daarom is dit nie vir wedergebore Christene aanvaarbaar nie. Mense moet ernstig daarteen gewaarsku word. Hy wat homself hiermee bemoei, maak hom aan afgodery skuldig (Ex. 20:3). Hy wat niks verkeerds hierin kan sien nie, is deur die duiwel verblind (2 Kor. 4:4) of gebind, of het groot finansile belange daarby en wil sy bron van inkomste beskerm.

In Psalm 115:8 lees ons van die afgode wat mense vir hulleself geskep het: Die wat hulle maak, sal net soos hulle word elkeen wat op hulle vertrou. As ek die woede sien van sg. Christene wanneer hulle gewaarsku word teen hierdie afgode, soos karate, akupunktuur, homeopatie, joga en waterwys, dan verstaan ek wat die Here in Ps. 115 s, dat hulle net soos hulle gode sal word. Hulle het ore en o maar kan nie hoor of sien nie, omdat die duiwel hulle verblind het.

Homeopatie

Homeopatie word deur die meeste mense as n baie onskuldige en natuurlike geneeswyse beskou. Baie mense het negatiewe ondervindings met tradisionele mediese dienste. Vreesassosiasies met hospitale, vrees vir narkose, verkeerde diagnoses, die nagevolge van sekere medisynes, onnodige operasies en ho mediese koste, is maar sommige van die dinge wat mense na alternatiewe genesing laat soek. Homeopatie word vir baie voorgestel as die natuurlike oplossing vir feitlik enige siekte. Is homeopatie wl so natuurlik en onskuldig?

Die basis vir homeopatie is deur die stigter daarvan, die Duitse geneesheer Samuel Hahnemann (1755-1843), gel. Similia similibus curantur, of gelykes genees gelykes, was sy uitgangspunt. Hiervolgens sal die middel wat sekere siektesimptome in n persoon veroorsaak, gebruik kan word om daardie siekte te bestry.

n Christen medikus, dr. Pfeifer, het hierdie leuse s verduidelik: Kasterolie veroorsaak diarree in n persoon. Volgens homeopatie moet jy nou die diarree pasint met kasterolie behandel. Homeopatie werk dus op die beginsel dat n siekte genees kan word met n middel wat by n gesonde persoon daardie siekte sal veroorsaak.

Waar kom Hahnemann hieraan? Hy het destyds vir n inkomste boeke uit Frans, Italiaans en Engels in Duits vertaal. Dit was terwyl hy die boek van n Engelse medikus vertaal het wat die effek van kinien op malaria beskryf het, dat hy op di gedagte gekom het. Hy het die middel op homself getoets en gevind dat dit simptome soortgelyk aan malaria veroorsaak het.

Dr. Pfeifer s in sy boek dat soortgelyke eksperimente daarna nie weer dieselfde simptome in gesonde persone tot gevolg gehad het nie. Dit blyk dat  Hahnemann vroer reeds kinien ingeneem het, wat dan die allergiese reaksie veroorsaak het. Sy gevolgtrekking is: Thus, homeopathy, similar to iridology, is based on the error of its discoverer.

Homeopatie is dus uit n misverstand gebore. Hahnemann het gelo dat elke ding in die natuur innerlike krag of lewe het. Die vraag was net hoe daardie krag vrygestel kan word. n Persoon wat n groot invloed op Hahnemann uitgeoefen het, was Paracelsus (1493-1541). Hy was 'n spiritis. Alhoewel Hahnemann enige benvloeding deur Paracelsus ontken het, word algemeen erken dat die beginsels van homeopatie van hom afkomstig is.

Paracelsus het geglo dat daar n onsigbare gees in n mineraal of in kruie is. Hierdie geestelike krag is die vyfde element die ander vier is lug, water, vuur en aarde. Paracelsus het geglo dat n begaafde alchemis (primitiewe skeikundige) geweet het hoe om hierdie geestelike kragte uit die kruie en minerale te onttrek en te gebruik.

Paracelsus was egter mislei wat die bestaan van hierdie geestelike krag betref. God het die mens na sy beeld geskape en in hom geblaas om hom n lewende siel te maak (Gen. 2:7). Die aarde en plantegroei het nie hierdie eienskap nie, want God het dit sonder enige geestelike lewe of geesteskrag geskape.

Dit word algemeen aanvaar dat Hahnemann se idee van n vital force (lewenskrag) van Paracelsus af kom. Net soos Paracelsus het hy ook geglo dat alle minerale en kruie n geestelike krag het wat, as dit onttrek word, die vermo het om die lewenskrag (vital force) in n siek persoon te herstel. Dit het hom na die volgende twee kernbeginsels van homeopatie gelei:

1. Die beginsel van verdunning

Om kasterolie gereeld in volle sterkte te gebruik, sou n pasint permanent n maagprobleem besorg. Die middel moet dus verdun word. Mengsels word gemerk om aan te toon hoeveel keer dit verdun is, bv. D (10 X verdun) of C (100 X verdun). Tinktuur (ekstrak) wat 10 keer verdun is, is tien keer n mekaar volgens n bepaalde koers verdun. N die eerste verdunning word die verdunde vloeistof verder etlike kere verdun totdat dit s flou is dat daar nouliks n molekule van die oorspronklike tinktuur in die mengsel is. Hahnemann het verkies om sy mengsels 30 keer te verdun.

Die bewering word gemaak dat hoe meer die mengsel verdun is, hoe meer genesingskrag het dit. S n stelling is wetenskaplik totaal teenstrydig. Homeopate is al in Suid-Afrika gedagvaar om die beweerde genesingskrag van hul middels te staaf. By hierdie ondersoeke is wetenskaplike bewyse voorgel waarin bo enige twyfel aangetoon is dat homeopatiese medisyne waardeloos is. Die ensiklopedie Wreldfokus, Vol. 6 bl. 1141, s oor hierdie middels:

Hahnemann... se middels het bestaan uit tinkture van plantdele en anorganiese stowwe wat gemeng is met melksuiker, en wat albei baie verdun is dermate dat dit te betwyfel is of een molekule werksame stof per volume-eenheid van die veronderstelde geneesmiddel voorkom. Die leer het in die loop van jare baie voor- en teenstanders gehad, maar word glad nie deur wetenskaplikes aanvaar nie.

2. Die beginsel van dinamisering of bekragtiging

Volgens di beginsel word die mengsel nadat dit verdun is, met krag gelaai deur dit baie te skud. Daar moet n rede wees waarom homeopatiese medisyne soms sukses het. Die genesende faktor kan as gevolg van die geweldige verdunning nie die middel self wees nie. N 150 jaar kon daar nog geen wetenskaplike verklaring gevind word waarom dit soms werk nie.

Hierdie tweede beginsel bring ons egter op die spoor van wat en wie agter die genesing van homeopatiese middels is. Hahnemann self s: Deur die middel te skud, word dinamiese energie vrygestel. Hy het geglo dat deur die middel n die verdunning te skud, word n pantestiese mag of n kosmiese krag daarop oorgedra. Homeopate stel hierdie krag vandag as statiese elektrisiteit voor wat deur wrywing opgewek word, of soos elektrisiteit self wat in n battery gestoor word.

Wie was Samuel Hahnemann?

In 1810 het Hahnemann sy boek Organon of Medicine gepubliseer. Hierdie boek is vir homeopatie omtrent soos die Bybel vir Christene. Die publikasie daarvan is deur baie studies en proefnemings voorafgegaan. Hahnemann was n rebel en n sterk kritikus van die destydse korrupte mediese gebruike van bloedlating, enemas en baie ander wrede en nuttelose wanpraktyke wat meer mense doodgemaak het as wat dit gehelp het. Om di rede was hy 'n soeker na 'n sinvolle mediese alternatief vir die totale mens.

Wat Hahnemann as individu betref, word ges dat sy persoonlikheid deur die jare op n vreemde wyse verander het. Hy het meer en meer ongeduldig, humeurig en onbetroubaar geraak. Hy het homself van sy vriende afgeskei. Sy negatiewe persoonlikheidsverandering en woedebuie het toenemend sy kinders se lewens benvloed. Hulle lewens was n reeks tragedies. Drie van die dogters is geskei, twee is op 'n geheimsinnige wyse vermoor en een het op 30-jarige ouderdom gesterf. Sy enigste seun het van sy vrou en kind af weggeloop en nooit weer teruggekeer nie.

As n jongman het Hahnemann n Vrymesselaar geword. Op die titelblad van sy Organon het hy die Vrymesselaarspreuk Aude Sapere (waag om wys te word) gedruk. Dit verbaas dus nie dat hy Jesus op n tipies Vrymesselaarswyse n arch-enthusiast noem nie. Een van sy biograwe skryf dat Hahnemann vir Jesus verwyt het omdat Hy na bewering sy tyd gemors het om met die algemene publiek en die sondaars oor die koninkryk van God te redekawel, in plaas van om die verligtes na mistieke wysheid te lei: ...the man of sorrows who took the darkness of the world on Himself was an offence to the lover of esoteric wisdom.

Frische, een van sy biograwe, s dat Hahnemann beslis nie n Christen was nie. Hy was sterk tot die Oosterse godsdienste aangetrokke en was n bewonderaar van Confucius en sy geskrifte. Dit verbaas dus nie dat sy godsbegrip beslis Oosters-pantesties was nie, en dat begrippe soos vital force, harmony with the Universe en the etheral body telkens by hom n in ander homeopatiese boeke voorkom nie. 'n Persoon wat van homeopatie gebruik maak, moet besef dat die filosofie van die Oosterse godsdienste die basis daarvan vorm.

n Ander belangrike invloed wat op Hahnemann se lewe uitgegaan het, was di van mesmerisme. Frans Mesmer was die vader van die okkultiese genesingspraktyk wat as mesmerisme of magnetisering bekend staan. Hiervolgens word herhaalde strykbewegings met die hand oor die aangetaste liggaamsdeel uitgevoer sonder om aan die liggaam te raak. Mesmer het die krag wat deur die magnetiseur se hande na die pasint vloei, magnetiese fludum genoem. By die Hindoes is hierdie okkultiese krag as prana bekend, by die Sjinese as chi, en Hahnemann self noem dit life force.

Mesmer is direk of indirek die vader van hipnotisme, moderne spiritisme, die Christian Science van Mary Baker Eddy, en van homeopatie. Die negatiewe invloed van sy dissipels kan nooit oorskat word nie. Selfs psigiaters soos J. Charcot en Sigmund Freud het van Mesmer se beginsels in die sielkunde ingevoer en die sogenaamde mediese hipnose ontwikkel.

Dieselfde okkultiese vermo as wat Mesmer gehad het is deur Hahnemann, wat self mesmerisme beoefen het, verdedig. Hy noem dit in sy Organon this curative force, often so stupidly denied and disdained for a century. Kurt Koch waarsku teen mesmerisme as n demoniese genesingspraktyk. Heelwaarskynlik is dieselfde demoniese werking van mesmerisme ook werksaam in homeopatie. Die duiwel van mesmerisme het homself baie oortuigend en misleidend onder die kamoeflering van sg. natuurlike medisyne bekend as homeopatie, versteek.

Waarom is homeopatie vir die Christen gevaarlik en verwerplik?

Omdat homeopatie so natuurlik en onskuldig voorgestel word, is enige persoon wat daarteen waarsku, baie ongewild. Daar bestaan egter geen wetenskaplike gronde vir homeopatie nie. Die Britse Mediese Vereniging s: Deur n proses van verdunning en herhaalde skud raak n immaterile lewenskrag (vital force) betrokke wat genesende vermons het. Ons kon geen bewyse hiervoor vind nie. Homeopatie is n bygeloof wat op die idee van n mistiese lewenskrag berus.

Homeopatie moet nie verwar word met sekere kruiemengsels wat vandag wreldwyd deur geneeshere gebruik word nie. Om enkele voorbeelde te noem: Asperien word uit wilgerboombas onttrek. Senna (soos in Senokot-tablette) vir konstipasie en kinien vir malaria is van plantaardige oorsprong. Medisyne van di aard het bewese mediese eienskappe, en moet duidelik van homeopatiese middels onderskei word wat hulle krag deur verdunning en potentasie verkry.

Roy Livesey s in sy boek: The disguise of improved herbalism is being used to lead Christians into deception. Dit is duidelik dat Hahnemann en sy baie aanhangers mislei is deur die prestasie van hulle middels sonder om die Bybelse weg te volg, nl. om die geeste te toets (1 Joh. 4:1). Dat dit werk, is vir die meeste mense belangriker as om te vra: Wie of wat laat dit werk?

Hahnemann was okkulties betrokke deur die beoefening van mesmerisme. Hy het dus self demoniese probleme gehad. Die werklike vader van homeopatie se credo, like cures like, is Paracelsus, n okkultis wat 300 jaar voor Hahnemann geleef het. Hahnemann het sommige van sy idees by hom oorgeneem. Verskeie biograwe van Hahnemann wys ook daarop dat hy geen Christen was nie. Die vraag ontstaan dus wie aan hom die voorskrif vir sy genesingspraktyk gegee het God of bose geeste?

In sy boek Organon of Medicine beskryf Hahnemann wat hy as die oorsaak van siekte beskou: A person becomes ill when a diseased agent infiltrates the body and disturbs the vital energy by dynamistic influence. Siekte het dus niks met virusse, kieme of bakterie te doen nie, maar is n versteuring van die vital force in n orgaan. Wat is hierdie vital force wat so baie in homeopatiese boeke genoem word? By akupunktuur is daar nie van n persoonlike God sprake nie, maar van n kosmiese gees wat van bo af neerdaal en soos x-strale oral indring. Di strale word deur die Hindoes prana genoem, deur die Boeddhiste chi energie, deur die mesmeriste fludum en deur die homeopate life force.

Hierdie pantestiese life force, wat ook n controlling force genoem word, deurdring jou en beskerm jou teen siekte, bou selle in die liggaam en hou in alle opsigte die liggaam in stand. Die life force (lewenskrag) kan in n orgaan verswak, dan tree siektesimptome in. Homeopatiese middels wat deur verdunning en skudding met lewenskrag gelaai is, herstel en vul die balans van die lewenskrag in n orgaan aan, en dan tree genesing in. Homeopatie is dus n fisiese, liggaamlik-gerigte genesingsvorm waarby n magiese of geestelike lewenskrag betrokke raak. Hierdie sogenaamde lewenskrag of life force is vir Christene n skuilnaam vir die duiwel.

Die ooreenkoms met die Oosterse godsdienste is verbasend! Nie die God van die Bybel word by die genesingsproses betrek nie, maar n afgod. Dit gebeur ook algemeen dat wanneer iemand n pasint van homeopatie word, hy oortuig daarvan raak om n vegetarir te word. Waarom? Dit is die begin van n koppeling met Hindoesme, en dit vergemaklik die verdere betrokkenheid by ander elemente van die Oosterse godsdienste, soos meditasie en joga.

Homeopatie is diep in mesmerisme gewortel. Hahnemann het ook di gawe gehad en beoefen. Volgens mesmeriste ontstaan siekte wanneer daar n wanbalans tussen die magnetiese fludum in die liggaam en in die kosmos ontstaan. Die genesingsproses behels die herstel van hierdie balans. Die ooreenkoms wat homeopatie met mesmerisme, maar ook met akupunktuur, karate en joga het, kan duidelik gesien word. In mesmerisme word die balans deur magnetisering d.m.v. strykbewegings met die hande herstel, in akupunktuur deur die insteek van naalde, in karate deur oefeninge (katas), in joga deur sekere liggaamshoudings en meditasie, en in homeopatie deur die gebruik van gelaaide medisyne. Hierdie verskillende genesingsmetodes is almal slegs variasies op dieselfde tema.

Homeopatie in die algemeen nie net waar magiese diagnostiese tegnieke soos die iris-, pendulum- en black box diagnoses gebruik word nie is op dieselfde vlak as die toordokter se divinasie en magiese behandeling. n Persoon wat homeopatiese hulp ontvang, is deur n vreemde god gehelp. Die duiwel kan ook mense help (Ex. 7:11), maar hy doen niks verniet nie. Die betrokke persoon sal n duur prys vir hulp van di aard betaal, want vir dit wat die duiwel gee, vat hy weer op ander terreine weg, bv. nuwe kwale wat intree, sielkundige probleme, geestelike koudheid, en vele meer.

Sommige homeopate maak van die pendulum gebruik om siektes te diagnoseer en die regte medisyne aan te wys. Die pendulum is n stukkie yster waaraan n dun toutjie vasgemaak is. Kurt Koch bevestig dit in sy boeke dat die gebruik van die pendulum niks anders as die beoefening van toordery is nie. Mense wat die pendulum gebruik, het bose geeste in hulle wat deur die pendulum inligting deurgee. Om sulke mense te raadpleeg, stel jy jouself aan demone bloot wat deur hulle werk. Op hierdie wyse kom baie mense onder die mag van die duiwel en word koud in hulle verhouding tot Christus.

Sommige homeopate erken dat hulle aan n persoon kan voel as sy lewenskrag (life force) laag is. Die homeopaat, Vithoulkas, s in sy boek: In reading her pulse I found the pulse of cancer: a weak, discouraged feeling to it, and more rapid than normal. Ons het hier met heldervoelendheid te doen. Net soos heldersiendheid is dit n demoniese gawe wat onder die oordeel van God is.

Die homeopaat is dan n Christen! is baie mense se verweer. Iemand anders voeg by: Let maar op dat daar op die meeste homeopate se lessenaars n Bybel is. Dit verander nog niks aan die saak nie, hy werk vir die duiwel. In Matths 24:24 s die Bybel: Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.

Engeland se koningshuis is vir baie jare al vurige aanhangers van homeopatie. Die koningin en ander lede van haar familie neem di middels bv. saam as hulle op reis gaan.

Die pantestiese grondslag (heidense godsbegrip dat god in alles is) van die holistiese homeopatiese medisyne kom telkens na vore wanneer homeopatiese en ander boeke deurgewerk word. Hiervolgens word die natuur vergoddelik die natuur is God en alles moet in harmonie met die natuur gebring word. Wanneer n mens in harmonie met die natuur lewe, dan word die krag in die natuur ook j krag. In plaas van Terug na God, word die leuse Terug na die natuur.

Homeopatie, soos akupunktuur, hipnose, mesmerisme en ander is suiwer towery (magic). Die duiwel staan vader vir hierdie genesingspraktyke. Die wortel van homeopatie is boos en onbybels. As die wortel boos is, dan is elke vorm van homeopatie verwerplik. Homeopate se siening van oorsake en ook hulle hantering van siektes, staan radikaal teenoor die Bybelse siening. Mense wat homeopatie beoefen is ambassadeurs of sendelinge vir die verspreiding van Oosterse mistisisme en okkultisme. Christene moet alle homeopatiese middels ten alle koste vermy en ook vir die sg. gesondheidswinkels versigtig wees. Di winkels is dikwels verspreidingspunte vir okkultiese, Oosterse idees.

n Leraar wat n bevrydingsbediening het, waarsku ernstig teen homeopatie. Hy vertel dat hy met talle Christene te doen gehad het wat hierby betrokke was, en wat hulle geloofsekerheid verloor het. Daar is beslis demoniese magte by homeopatie betrokke waarteen ernstig gewaarsku moet word! Hoewel dit vir mense onskuldig mag voorkom, word hulle hierdeur in geestelike blindheid en duisternis ingelei. Deur die genade van God kn hulle weer verlos word.

Joga

Joga word maklik in die Westerse wreld wat vol spanning, senuweeprobleme, depressie en ander siekteverskynsels is, bemark. Dit word algemeen as 'n onskuldige oefenings- en ontspanningstegniek verkoop.

Maharishi Mahesh Jogi van Transendentale Meditasie (TM) was die persoon wat die grootste rol gespeel het om joga in die Weste aanvaarbaar te maak en te bevorder. Hy het beroemd geword toe die Beatles sy dissipels geword het. Talle bekende verhoogkunstenaars, sangers en vooraanstaande persone beoefen joga en is deel van die Nuwe Era Beweging.

Die woord joga beteken letterlik juk en verwys na die vereniging wat joga met Brahman, die god van die Hindoes, bewerk. Joga berus op n versameling van metodes soos asketisme (wreldversaking), meditasie, fisiese- asook asemhalingsoefeninge. Volgens n populre handboek van joga moet hierdie tegnieke beoefen word ten einde ons weg terug na die god te vind van wie ons afkomstig is. Soos n vonk deel is van vuur, is ons deel van die godheid. Daar het egter verwydering tussen die vonk en die vuur gekom.

Joga, as deel van die Hindoe godsdiens, is daarop gerig om die vonkie weer met die vuur te verenig. Die toestand van volledige vereniging met Brahman word Nirvana genoem, en word deur n ontluikende god-bewussyn binne-in die mens bewerkstellig. Dan is jy in beginsel n god, n klein godjie of supermens. Jou ware self het jy dan ontdek. Wedergeboorte en bekering is dus nie nodig nie!

Soos Tao by die Taosme is Brahman by die Hindoes ook nie n persoonlike god nie. Die opperste heer projekteer homself van die hoogste hemele na die laer gebiede, deurdring alles en hou alles in die lewe. God is in alles en in almal, soos deur die pantesme veronderstel word. Dit is waarom die vernietiging van lewe karma-skuld kan meebring. Om hierdie rede word n vegetariese dieet (geen vleis, vis of alkohol nie) gevolg. Dit hang saam met hulle eerbied vir die lewe. Die mens is volgens hulle siek (nie sondig nie) en blind asof hy in n donker woud verdwaal het. Om alles te kroon, ly hy aan ernstige geheueverlies daarom kan hy niks van sy vorige lewens onthou nie.

Daarby word elke mens deur vyf vyande bedreig, nl. vleeslike lus, toorn, gierigheid, ydelheid en egosme (die duiwel bestaan nie). Deur aan hierdie vyf vyande deel te h, word karma-skuld (dade van die verlede, ook in vorige lewens) opgebou. Hierdie karma-skuld word gedurende n reeks van inkarnasies of lewens afbetaal. Renkarnasie is die geleidelike suiwering en reiniging van n persoon se karma-skuld tot by die punt waar hy uit die karma-wiel van geboortes en sterftes ontvlug.

Saligheid word volgens hierdie leer bereik deur n stelsel van geestelike en liggaamlike oefeninge waardeur die soeker god binne-in hom ontdek en met hom verenig word.

Joga het ten doel om deur meditasie, konsentrasie en oefeninge die innerlike oog (die derde oog) en oor te ontwikkel en sodoende die persoon se opwaartse reis na bevryding te begin. Een van die eerste oefeninge is om die denkvermo op die derde oog te konsentreer wat tussen die twee fisiese o gele is. Dit is by die posisie van die derde oog waar Shiva (een van die drie Hindoe oppergode, nl. Brahman, Vishnu en Shiva) gele is.

Aan die onderent van die rugmurg is die godin Shakti, wat as n opgerolde slang voorgestel word. Die doel van joga is om die krag van Shakti wakker te maak sodat dit opbeweeg en met Shiva verenig. Wanneer di eenheid bereik is, is die doel van joga bereik. S n persoon het dan alle krag, psigiese vermons en sondelose volmaaktheid bereik dit is die verwerkliking van god. Volgens joga is die mens dus nie n verlore sondaar en n verdraaide beeld van God nie, maar eerder God self.

Daar is verskillende rigtings of skole in joga, maar almal het tipies dieselfde doel, naamlik eenwording met Brahman. Hatha joga met sy fisiese oefening is die mees bekende onder Westerlinge, maar verskil nie wesenlik van Raja joga wat meer op die verstand en gees toegespits is nie.

Die Hindoe verlossingsleer blyk duidelik uit joga. Vir hulle is verlossing om met die hulp van n meester, of ghoeroe, tot die besef te kom dat jy self n god is en dat jy en die heelal een en dieselfde is. Die volle ontluiking van hierdie besef (verlossing) vind nie net in een leeftyd plaas nie, maar gedurende n reeks inkarnasies. Die inkarnasies beteken dat jy selfs as n dier kan terugkeer indien jy in jou vorige lewens n slegte karma opgebou het. Die herhaalde siklus van geboorte, lewe en dood hou aan totdat jy uiteindelik uit die renkarnasiewiel (moksa) ontsnap en Nirvana, die Hindoe-hemeltoestand, bereik. Die Hindoe hemel is nie n plek nie, maar n besef of toestand waar iemand nie pyn of plesier ervaar nie omdat sy persoonlikheid totaal met di van Brahman verenig is soos n druppel water wat met die see saamsmelt.

In die proses waarin die vonkie (atman) met die vuur (Brahman) in n persoon verenig moet word, het hy hulp van buite nodig omdat hy dit nie self kan regkry nie. S n persoon is die meester of ghoeroe. Daar word ges dat hulle die moderne christusse of saligmakers van die mensdom is. Jesus was volgens hulle ook maar net een van die meesters wat deur die eeue gekom het. Hierdie meesters wat reeds die eenwording met die godheid bereik het, word beskryf as edele manne wat nooit foute begaan nie. Hulle is lewende beliggamings van die opperwese self. Hulle het die besondere taak om siele uit die maalstroom van die materile wrelde en uit die siklus van renkarnasie te red.

Mediese beoordeling van joga

In n artikel wys dr. Schrecker daarop dat baie van die joga oefeninge met n verwringing van die liggaam gepaard gaan (bv. die haan- en vis-posisies) wat beslis n ongesonde en abnormale uitwerking op die heupe, knie en gewrigte het. Die gevolg is dat langdurige oefeninge die soepelheid van die gewrigte verlore laat gaan.

'n Verdere gevolg van die statiese posisies is dat die spiere in s n statiese spanning bly, bv. gehurk of gebukkend, en dat die bloedsomloop daardeur belemmer word en derhalwe die omstandighede vir die latere ontwikkeling van spatare, artrites en rumatiek skep.

Kritiek word ook op die asemhaaloefeninge gelewer. Voor in- en uitaseming is daar n lang inhoudingspouse. Dit plaas n onnatuurlike spanning op die hart en longe. Die liggaam kan nie meer suurstof inneem as waarvoor dit behoefte het nie, en ook nie vinniger van die meerdere koolsuurgas ontslae raak nie: It ensures that, in order to benefit from breathing, you must first of all create a need for it, and this is to be done solely by means of intensive and comprehensive dynamic activities, such as running and swimming, rowing and mountaineering the very opposite of the static yoga process.

As joga dus wl so voordelig vir die liggaam was, sou Indi met groot getalle uitblinkers op sportgebied gespog het. Dit is egter nie die geval nie. Dit is een van die lande wat die swakste presteer in sportsoorte soos swem, atletiek en gimnastiek: This fact alone ought to put us on guard. It indicates that yoga, including hatha yoga, has been designed not so much for the furtherance of mans health and fitness as for quite a different purpose.

'n Bybelse beoordeling

Joga is deel van die Hindoesme. Dit is n metode van eenwording met die Hindoe-gode. Hindoesme is dus die grond of teelaarde waaruit die joga-plantjie groei. Hindoe geleerdes erken self dat dit nie moontlik is om die hatha joga van sy Hindoe-basis los te maak nie.

Joga is deel van die Hindoesme se saligheidsplan. Sonder joga is daar geen bevryding uit die karmawiel van renkarnasie nie. Joga is n tegniek vir selfverlossing deur god binne-in jou te realiseer. Dit is n filosofie wat op binnekering en egosme gebaseer is.

Joga word aangebied as n oplossing vir die rookgewoonte, genesing vir spatare, rugpyn, gewrigs- en enkelprobleme, grys hare of hare wat uitval, asook vir senuwee- en spanningsprobleme en verslawende gewoontes. In kort word joga as n genesings- en gesondheidskuur aangebied.

Kenmerkend van joga is die onbybelse passiwiteit van liggaam en gees. Dit is n aantreklike weg want daar is baie min inspanning in vergelyking met tennis, draf, ens. Dit geld ook vir die leeg maak van die gedagtes. Dit is hierdie onvoorwaardelike openheid van die gees wat n oop deur vir demone is. Bob Larson s: Yoga is opening the door to Satanic influence. Each pose is tuning the body, glands and psychic nervous system and a dangerous access to spiritual forces of darkness is provided.

Joga word misleidend geadverteer: Dit is geen godsdiens nie, almal is welkom. Weinig inspanning is nodig. Oefeninge soos die dead pose is aantrekliker as inspannende oefening. Geen askese (selfverloning) is nodig nie.

Met die joga oefeninge begin n geleidelike proses van inskakeling by Hindoesme. Popsterre, filmsterre en talle bekende vermaaklikheidskunstenaars het aanvanklik met hierdie oefeninge begin en as praktiserende Hindoes geindig. Kennis van die oefeninge gaan dikwels met aanbiedings oor godsdienstige feite gepaard. Die twee kan nie geskei word nie. Heel subtiel word die gesag van die Oosterse godsdienste bevestig, soos bv. in n bekende doen-dit-self-reeks: Laat ons die woorde van Boeddha onthou... en dan volg die aanhaling. Dit kom juis voor te midde van die aanspraak dat joga geen godsdiens is nie.

Tyd vir gebed en Bybelstudie word nou met vroe oggend meditasie vervang... om jou gemoed skoon te kry. Een uur elke oggend word aanbeveel. Daar is bv. die sogenaamde Sat Nam (God is waarheid). Met inaseming word aan Sat gedink en met uitaseming aan Nam.

Die idee agter joga is nie soos die Westerling dink, nl. dat dit die gesondheid bevorder nie. Die doel is ook nie om n selfopofferende lewe te lei nie. Inteendeel, passiwiteit word in die hand gewerk.

Die idee agter joga is om bewondering, waardering en dankbaarheid vir joga as sodanig te bevorder en n bietjie later vir die Hindoe filosofie.

Joga speel die rol wat gebed vir die Christen het. Soos wat gebed die doel het om gemeenskap met God te bewerk, s moet joga kontak met Brahman bewerk. Die Oosterse idee van gebed verskil geheel en al van die Westerse idee. Gebed is vir die Westerling soos n gesprek met n vriend. Omdat die Oosterling nie n persoonlike god het met wie hy kan praat en vir wie hy lief kan wees nie, is gebed vir hom iets anders. Dit is nie n gesprek nie, maar dit bestaan uit mantras (woorde of klanksimbole wat tydens meditasie oor en oor herhaal word). Woorde wat herhaal word, is bv. Hare Krishna, Hare Roma, of net Hare, Hare, Hare.....

M.B. Schlink verklaar mantras soos volg:

The Hindus believe that through the continued repetition of such formulae they can identify themselves with the powers the formulae represent. Thus man no longer approaches his Maker in humility, instead by means of mantras, he attempts to realise his hidden identity with God or rather with a heathen deity.

Die Hindoe gebed bestaan verder uit die inneem van n aantal passiewe liggaamsposisies (asanas, waarvan daar 32 is). Voorbeelde hiervan is die lotus-, kat-, koei-, ploeg-, vis- en die kameelry-posisies. Joga oefeninge is n inherente deel van die Hindoe se manier van gebed, en hierdie gebed begin reeds by die inneem van n liggaamsposisie. Hierdie posisie het ten doel om die kundalini-mag (opgekrulde slang) aan die onderpunt van die ruggraat wakker te maak. Elke liggaamsposisie bewerk kontak met n sekere Hindoe god, en stel jou dus vir bose geeste oop wat hierdie posisie as n uitnodiging aanvaar om in te kom. Dit is waarom daar van liggaamstaal (body language) gepraat word.

Geen deel van joga kan van die onderliggende Hindoestiese godsdiensfilosofie daarvan losgemaak word nie. n Persoon wat met hierdie oefeninge begin, het homself op n weg begewe waarop hy met Hindoe gode kontak gaan maak. Deur die liggaamsposisies word reeds n oop deur aan bose geeste gegee wat by Hindoesme betrokke is. Joga, in watter onskuldige vorm ook al, is dus afgodery en mense wat dit beoefen, staan onder die oordeel van God. Dit is n ernstige misleiding om te glo dat n Christen aan die oefeninge kan deelneem, en terselfdertyd onbetrokke by die godsdiensfilosofie van die Hindoesme kan bly. n Persoon wat di oefeninge doen, beoefen die Hindoe gebed.

Daar kan absoluut geen sprake van Christelike joga wees nie al probeer sommige mense ook om dit te verchristelik deur byeenkomste met gebed te open en Hindoe mantras met gedagtes aan Jesus te vervang.

Van tyd tot tyd verskyn daar in die koerante artikels waarin die bonatuurlike magte van die beoefenaars van joga geopenbaar word. n Jogi word bv. aan n kruis vasgespyker en oorleef dit. n Ander een loop oor warm kole met 'n hittegraad van 1 000 C en kom niks oor nie. Nog 'n jogi bring sy hart vir agt sekondes tot stilstand. n Ander een sit met slegs n lendedoek aan, en met die grootste gemak, vir ure lank in die sneeu. Daar is geen neutrale bonatuurlike mag nie f n bose gees f die Heilige Gees stel hierdie mense daartoe in staat. Watter gees is betrokke? Die gees wat hierin betrokke is, is n Hindoe bose gees. Volgens Mercia Eliade, n kenner van die Hindoesme, word n jogi in Indi as iemand beskou wat wat okkultiese magte het, soos bv. n toordokter.

Die Bybel leer dat Jesus die enigste weg, die waarheid en die lewe is, en dat niemand by God uitkom behalwe deur Hom nie (Joh. 14:6). Mense wat met ander gode kontak maak, heul met bose geeste deur n oop kanaal aan hulle te bied. Dit is n baie gevaarlike praktyk:

Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie (1 Kor. 10:21). Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek (1 Joh. 3:8).

n Christen moet tussen die Here Jesus en die afgode kies. Hy kan nie albei volg nie. Mense wat joga beoefen, het van die lewende God afvallig geword.

Bob Larson waarsku ernstig: Under no circumstances should a Christian engage in any form of yoga no matter how harmless the exercise postures may seem. Joga se beloftes van gesondheid, vrede en ewige lewe is n leuen van die duiwel. Christene kan egter gerus meer doen om hulle liggame gesond te hou. Dit is n Bybelse voorskrif. Die oordenking van die Woord van God is ook n baie verwaarloosde saak. n Persoon wat egter van joga gebruik maak, gebruik n voorskrif van die duiwel en stuur op sy eie geestelike ondergang af.

n Jong vrou in n sekere gemeente het gereeld joga klasse bygewoon. Ek het haar dikwels gewaarsku, maar sy het my altyd verseker dat sy niks verkeerd daarmee sien nie omdat dit haar goed doen. Volgens haar mening was sy nie by die filosofie van joga betrokke nie. Geen verduideliking tot die teendeel kon haar oortuig nie.

n Paar maande later het sy onverklaarbaar siek geword. Die dokters kon nie uitvind wat haar makeer nie. In radeloosheid het haar man my na die hospitaal toe laat kom. Hierdie keer was sy meer oortuigbaar oor die moontlikheid dat joga oefeninge dalk n oop deur vir demoniese invloede kon wees. In n gebed wat sy agter my aan gebid het, het sy die sonde van joga bely en daarmee gebreek. Onder die gebed het sy warm gloede en angs ervaar. Die volgende dag is hierdie vrou uit die hospitaal ontslaan, volkome gesond!

Gee vir die duiwel geen plek in jou lewe nie.